Another nedir English: "However", stressed Vladimir Putin, "today is another situation". Turkish: Vladimir Putin vurguladı, "ancak bugün başka...

 
 
 

Another interpretation nedir ne demek

Another interpretation nedir : Bir başkası. Ayrı. Bambaşka. Bir. Başkası. Öbür. Başka bir. Sair. Öbürü. Farklı. Interpretation : Tercüme. Açıklama. İzah etme. Eği...

Another pivottable nedir ne demek

Another pivottable nedir : Farklı. Başka (bir). Başka birisi. Bir. Ayrı. Başkası. İkinci bir. Başka bir. Öbürü. Bir başkası. Pivottable : Özet tablo. [#Anothe...

Another question nedir ne demek

Another question nedir English: I have another question. Turkish: Başka bir sorum var. English: May I ask you another question? Turkish: Sana bir ...

Another time nedir ne demek

Another time nedir English: Ask me again another time. Turkish: Başka zaman bana tekrar sor. English: Can we do it another time? Turkish: Bunu...

Another version nedir ne demek

Another version nedir : Bir başkası. Öbür. Farklı. Başka bir. Bir. Bambaşka. Ayrı. Başka. Diğeri. Başka (bir). Version : Varyant. Evirim. Anlatış. Örnek. H...

Adopt another course of action nedir ne demek

Adopt another course of action nedir : Benimsemek. Kabul etmek. Edinmek. Hayata geçirmek. Sahip çıkmak. Evlat edinmek. Nüfusuna geçirmek. Çalmak. Seçmek (pol.). Another :...

Can you recommend another hotel nedir ne demek

Can you recommend another hotel nedir English: Can you recommend another hotel? Turkish: Başka bir otel tavsiye edebilir misin? : Kimi uzlaşımlarda, ilgili olduğu ver...

Drawer for another party nedir ne demek

Drawer for another party nedir : Barmen. Çekmece. Çizer. İşlemci. Çekmece gözü. Çek, senet gibi değerli kağıtları düzenleyen ve ödemekle yükümlü olan kişi. Ödek, çe...

In another life nedir ne demek

In another life nedir : Mevsimi gelmiş. Dahili. İçeri. Gelmiş olan. İçeriye. Çok moda olan. Halinde. İçine. İktidardaki. De. Another : Başka (bir). Diğeri....

Open another volume nedir ne demek

Open another volume nedir : Geniş. Hiçbir perdeye basılmaksızın tellerin açık bırakıldığı veya tüm tellerin herhangi bir perdeden tek parmakla kapatıldığı duru...

That is another pair of shoes nedir ne demek

That is another pair of shoes nedir : Öteki. O. İçin. -an. Şu. Ki. Bu kadar. O kadar. Diye. -en. Is : -dır. Olmak. Bilim adamları için bütün kalıcı metrik sistem (uzunlu...

This is quite another question nedir ne demek

This is quite another question nedir : Bu kadar. Bu. Şu. Böylesine. Bunun. Bunu. Buna. Böyle. İşbu. Is : Uluslararası sistem. -dir. Olmak. Bilim adamları için bütün kalıc...

Embrace one another nedir ne demek

Embrace one another nedir : Bağrına basmak. Yakalamak. Kapsamak. Bağrına basma. İçine almak. İnanmak. Sahiplenmek. Sarmaş dolaş olmak (argo terim). Beslemek (ü...

In one way or another nedir ne demek

In one way or another nedir : Dahili. İçeriye. De. İçeri. Halinde. Olarak. Da. İçeri doğru yönelen. Çok moda olan. Tutulan. One : Bir. Bir (sayı olarak). İnsan. ...

One another nedir ne demek

One another nedir English: In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants i...

One way or another nedir ne demek

One way or another nedir English: I'll get the money from Tom one way or another. Turkish: Tom'dan parayı bir şekilde alacağım. English: One way or anoth...

Parlay one thing into another nedir ne demek

Parlay one thing into another nedir : Değerlendirmek. Bahis. Bir sonraki yarışa yatırmak (kazanılan parayı). İstismar. Yönlendirmek. Faydalanma. Kazandığını sonraki yarı...

Tell us another nedir ne demek

Tell us another nedir English: Can you tell us another story? Turkish: Bize bir hikaye daha anlatabilir misin? : Belli olmak. Ayırt etmek. Haber verme...

This way or another nedir ne demek

This way or another nedir : Buna. Bunun. Şu. Böylesine. Böyle. İşbu. Bu kadar. Bunu. Bu. Way : İnsanların, bir yerden başka bir yere gitmek üzere üzerinden ya ...

Another beer please nedir ne demek

Another beer please nedir : Farklı. Başka birisi. Başkası. Başka. Diğeri. Bir. Öbür. Başka bir. Ayrı. Başka (bir). Beer : İngiltere'de yerleşim yeri. Arpasuyu....

Another database nedir ne demek

Another database nedir : Başka bir. Bambaşka. Başkası. Başka (bir). Farklı. Başka. Öbürü. Başka birisi. Diğeri. Ayrı. Database : Veri tabanı. Veritabanı. Be...

Another one nedir ne demek

Another one nedir English: I'll buy you another one if you want me to. Turkish: Eğer almamı istersen sana başka bir tane alırım. English: Do you k...

Another place nedir ne demek

Another place nedir English: I'm sure it wouldn't be too hard to find another place to live. Turkish: Yaşamak için başka bir yer bulmanın çok zor ol...

Another thing nedir ne demek

Another thing nedir English: Juggling is another thing I'm not very good at. Turkish: İyi olmadığım bir başka şey hokkabazlıktır. English: That's an...

Another user nedir ne demek

Another user nedir English: The user you to want to send this message to does not exist. Please try with another username. Turkish: Bu mesajı gönde...

A horse of another color nedir ne demek

A horse of another color nedir : En yüksek not. Herhangi bir. Atom ağırlığı. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. Miktar belirtir. Bir. Amperin simgesi....

Can i have another drink nedir ne demek

Can i have another drink nedir English: Can I have another drink now? Turkish: Şimdi bir içki daha içebilir miyim? : Kutu. Kovmak. Edebilmek. Kasede kaydetmek....

Copy to another location nedir ne demek

Copy to another location nedir : Örnek. Bilgisayar, bilişim, hukuk, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kopya etmek. Basımevinin bulunmasından önce yazmaları...

Give another turn to the screw nedir ne demek

Give another turn to the screw nedir : Vermek. Uçlanmak. Düzenlemek. Gitmek. İtiraf etmek. Hediye etmek. Yapıvermek. Esneklik. Tanımak. Bahşetmek. Another : Başka. Farklı...

May i have another customs form nedir ne demek

May i have another customs form nedir : Mayıs ayı. Bahar. Yılın beşinci ayı. Mayıs çiçeği. Gençlik. -ebilmek. Mümkün olmak. -abilir. -abilmek. Akdiken. I : İngiliz alfabes...

Sing another tune nedir ne demek

Sing another tune nedir : Çınlamak (kulak). Vınlamak. Ötmek (kuş veya böcek). Vızıldamak. Okumak. Şarkı söylemek. Çağırmak. Uğuldamak. Söylemek. Şakımak (kuş...

That is another story nedir ne demek

That is another story nedir : Diye. Öteki. O. -dığı. Ki. İçin. -en. Bu kadar. O kadar. -an. Is : Uluslararası sistem. -dir. Bilim adamları için bütün kalıcı metr...

Transfer to another track nedir ne demek

Transfer to another track nedir : Devretmek. Aktarma bileti. Devir. Taşınmak. Devretme. Erkeyi ya da devinimi bir yerden başka bir yere geçirme. Taşımak. Futbol, bil...

Facing one another nedir ne demek

Facing one another nedir : Sıvama. Dönüş. Dış görünüm. Üst tabaka. Kaplama. Koruyucu katman. Çevrili. Dönme. Dış yüzey. Dış kaplama. One : Bir sayısı. Bir. Ki...

One after another nedir ne demek

One after another nedir English: He broke six windows one after another. Turkish: Altı pencereyi birbiri ardına kırdı. English: He examined the spare pa...

One ofter another nedir ne demek

One ofter another nedir : Bir (sayı olarak). Bir. Aynı. Bir sayısı. Kimse. 1. İnsan. Biri. Birisi. Bir tane. Another : Başka birisi. Diğeri. Bambaşka. Öbür. ...

One with another nedir ne demek

One with another nedir : Biri. 1. İnsan. Bir sayısı. Aynı. Kimse. Bir (sayı olarak). Bir tane. Birisi. Tek. With : -lı. Beraberinde. Beraber. Yanına. İle. L...

Quite another nedir ne demek

Quite another nedir English: Knowing is one thing, teaching quite another. Turkish: Öğrenmek bir şey, öğretmek tamamen bir başka şeydir. English: I ...

The descriptions match one another nedir ne demek

The descriptions match one another nedir : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli...

 

Copyright © 2007-2018 Blog • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

Sponsor: Bilgim, Nedir Nasıl Neden