Aves nedir Aves; Veteriner, Biyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bütün kuşların içinde bulunduğu sınıf....

 

Zend avesta nedir ne demek

Zend avesta nedir Zend : Zendi dili. Avesta : Zerdüştlüğün kutsal kitabı. Zerdüştlük dininin kutsal kitabı. Zendo : Manastırda büyük oda. Büyük salon. ...

A travesty of justice nedir ne demek

A travesty of justice nedir A : (herhangi) bir. Amperin simgesi. Argonun simgesi. La (müzik terimi). Herhangi bir. Pek iyi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Mik...

Aftershaves nedir ne demek

Aftershaves nedir Aftershave : Tıraş losyonu. Aftershocks : Art sarsıntı. (deprem sonrası) art sarsıntı. Ekonomik kriz sonrası hareketler. Artçı deprem...

Airwaves nedir Airwave : Yayın aracı (radyo, tv). Yayın aracı (radyo veya tv). Yayın aracı (radyo,tv). Airway : Hava bacası. Aydınlık. Havayolu. Uçu...

Alternate leaves nedir ne demek

Alternate leaves nedir Alternate : Diğer. Birbirini sırayla izlemesini sağlamak. Almaşık. Her iki günde bir. (birbirlerini) sıra ile izlemek. Sıra ile yapma...

Autoclaves nedir ne demek

Autoclaves nedir Dye autoclave : Basınçlı boyama aparatı. Autoclave : Sterilizasyon için kullanılan, basıncı ve/veya sıcaklığı ayarlanabilen yüksek ba...

Beet leaves nedir ne demek

Beet leaves nedir Beet : Yabani pancar. Pancar. Kazayağıgiller (chenopodiaceae) familyasından, 1 m kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bitkiler. Panca...

Bereaves nedir Bereave of : Yoksun bırakmak. Bereave : Yoksun bırakmak. Sevdiğini almak. Elinden almak. Bereaved : Matemli. Yakınını kaybetmiş. Sevd...

Brainwaves nedir ne demek

Brainwaves nedir Brainwave : Parlak fikir. Dahiyane buluş. Beyin akımı. Aniden akla gelen parlak fikir. Brainwash : Beynini yıkamak. Beyin yıkama. Bey...

Braves nedir English: He is the bravest soldier that ever lived. Turkish: O, şimdiye kadar yaşamış en cesur askerdir. Bravest : Şahane. Görke...

Cabbage leaves nedir ne demek

Cabbage leaves nedir Cabbage : Aşırmak. Başlahana. Yürütmek. Kelem. Beyaz lahana. Uyuşuk kimse. Lahana. Lahana beyaz. Turpgiller (cruciferae) familyasında...

Caves of beit guvrin nedir ne demek

Caves of beit guvrin nedir Caves : Mağaralar. İn. Siyasi partiden kopan grup. Siyasi partiden kopma. Mağara. Of : Li. Nin. İle ilgili. -den övünerek bahsetmek. ...

Cavesson nedir Caves of beit guvrin : Tel aviv'in (ısrael) güneyinde antik mağaralar. The caves of prehistoric man : Tarih öncesi insanların mağaral...

Cleaves nedir Cleave in twain : İkiye ayırmak (kesmek). Cleave to : -e yapışmak. Cleave : Delmek. -den ayrılmamak. Bölünmek. Yapışmak. Açmak. Çatla...

Concaves nedir Concave bank : Çarpak kıyı. Bir büklümde yığınak kıyının karşısında, akarsuyun hız cizgisince yalanan ve aşınma yeri olan kıyı. bk. y...

Craves nedir English: A baby craves its mother's milk. Turkish: Bebek annesinin sütüne can atar. Crave for : Mumla aramak. Canı çekmek. Burnu...

Decorate with leaves nedir ne demek

Decorate with leaves nedir Decorate : Donamak. Süsleyip püslemek. Duvar kağıdı ile kaplamak. Dekor olmak. Allamak pullamak. Dekore etmek. Boyamak. Bezemek. Deko...

Desecration of graves nedir ne demek

Desecration of graves nedir Desecration : Kirletme. Saygısızlık. Tecavüz. Hürmetsizlik. Kutsal bir şeye karşı saygısızlık. Kutsal şeye saygısızlık. Of : -nın. -n...

Eaves nedir English: Ali's eavesdropping. Turkish: Ali kulak misafiri oluyor. English: I didn't mean to eavesdrop, but I did overhear you. ...

Avesta nedir Zend avesta : Zerdüşt kutsal kitabı. Avestan : Avesta. Zerdüştlüğün kutsal kitaplarının yazıldığı antik iran dili. A travesty of just...

Avestan nedir Zend avesta : Zerdüşt kutsal kitabı. Avesta : Zerdüştlüğün kutsal kitabı. Zerdüştlük dininin kutsal kitabı. A travesty of justice : A...

A stitch in time saves nine nedir ne demek

A stitch in time saves nine nedir English: You'll learn in time that a stitch in time saves nine. Turkish: Sorunu büyümeden halletmeyi zaman içerisinde öğreneceks...

Aedes flavescens nedir ne demek

Aedes flavescens nedir Aedes flavescens; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pasifik Adalarında bulunan ve filarya e...

Agaves nedir Agave americana : Agav. Sabır otu. Agave family : Sabır otu familyası. Agave : Sabır. Agav. Sabır otu. Bhagavadgita : (sanskritçe) so...

Allow fast saves nedir ne demek

Allow fast saves nedir Allow : Saymak. Vermek. Hoş görmek. İmkan vermek. İndirim yapmak. Ayırmak. Müsaade etmek. İtiraf etmek. Fikrinde olmak. İzin vermek. ...

Architraves nedir ne demek

Architraves nedir Architrave : Baştaban. Çerçeve. Arşitrav. Taban. Sütun baş tabanı. (sütun) baştaban. Döşem sanatında pencere ve kapı çerçevesine veri...

Bay leaves nedir ne demek

Bay leaves nedir Bay : Küçük körfez. Uluma. Meyvelerinden çıkarılan yağı, dış-asalaklara, özellikle uyuzböceklerine karşı kullandığımız, yaprağı güzel...

Behaves nedir English: Ali always behaves himself well. However, Mary does not. Turkish: Ali her zaman iyi davranır. Ancak, Mary değil. Englis...

Brain waves nedir ne demek

Brain waves nedir English: The brain waves during REM sleep are the same as when awake, and it's the stage when you have dreams. Turkish: REM uyku...

Branches and leaves nedir ne demek

Branches and leaves nedir Branches : Şubeler. Sınıf. Branş. Füru. Şuabat. Dere. Kol (bitki). Çay. Kol. Şube. And : Da. İle. Ayrıca. Daha sonra. -bundan dolayı....

Bravest nedir English: He is the bravest soldier that ever lived. Turkish: O, şimdiye kadar yaşamış en cesur askerdir. Braves : Kızılderili sa...

Caves nedir English: They live in caves. Turkish: Onlar mağaralarda yaşıyor. English: He likes to explore underground caves. Turkish: Y...

Caveson nedir Caves of beit guvrin : Tel aviv'in (ısrael) güneyinde antik mağaralar. The caves of prehistoric man : İsrail'de hayfa'nın karmel bölg...

Celery leaves nedir ne demek

Celery leaves nedir Celery : Kum rengi. Sapkerevizi. Kereviz. Leaves : İzin. Ruhsat. Yapraklar. Müsaade. Kitap yaprağı. Veda. Celery root : Kökkerevizi. ...

Cloverleaves nedir ne demek

Cloverleaves nedir Cloverleaf : Yonca yaprağı. Üst geçitli kavşak. Yoncayaprağı. Yonca kavşak. Cloverleaf antenna : Yonca yaprağı anten. Cloverleaf junc...

Conclaves nedir ne demek

Conclaves nedir Conclave : Kardinaller meclisi. Kardinaller toplantısı. Papayı seçmek için kardinallerin toplanması. Oturum. Özel toplantı. Meclis. C...

Customs enclaves nedir ne demek

Customs enclaves nedir Customs : Gümrük, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Gümrük. Gelenek görenek. Gümrük dairesi. Gümrük resmi. Görgü ve davranış k...

Depraves nedir Deprave : Ahlakını bozmak. Azdırmak. Kötülemek. Ahlaksızlaştırmak. İfsat etmek. Bozmak. Baştan çıkarmak. Ayartmak. Depraved : Baştan ...

Distortional waves nedir ne demek

Distortional waves nedir Distortional : Saptırarak sunmaya eğilimli. Çarpıtılmış. Yanlış sunmaya meyilli. Şeklini bükme eğilimli. Çarpıtmaya eğilimli. Bükmeye...

Sosyal Medya'da paylaş