Basement nedir English: Ali used to lock himself in the basement for hours. Turkish: Ali kendini saatlerce bodruma kilitlerdi. English: How muc...

 

Bargain basement rates nedir ne demek

Bargain basement rates nedir Bargain : Anlaşmak. Uzlaşma. Karşılık (pol.). Değiş tokuş etmek. Pazarlık etmek. Pazarlık. Kelepir. Anlaşma. Uyuşmak. Teklif (pol.). ...

Semi basement nedir ne demek

Semi basement nedir Semi : Yarı. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarım. Tır kamyonu. Kısmen. Tır. Yarı erekte. Basement : Temel. Bir yapının, yol düzeyi...

Abasement nedir ne demek

Abasement nedir Self abasement : Küçülme. Kendini rezil etme. Alçalma. Bayağılaşma. Kendini alçaltma. Abasements : Aşağılama. Alçaltma. Küçük düşürme...

Dabasement nedir ne demek

Dabasement nedir Sözcükler, direkt olarak Dabasement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. A b...

Self abasement nedir ne demek

Self abasement nedir Self : Düz renkli (çiçek). Şahıs. Şahsi çıkar. Kişi. Özellik. Öz. Şahsiyet. Zat. Kendisi. Kişisel. Abasement : Gururunu kırma. Küçük ...

Subbasement nedir ne demek

Subbasement nedir Subbasements : Alt bodrum. Subasman. Bina girişi kotu. Üst temel. Üst temel kotu. Bina eteği. İkinci bodrum. Filter subbase : Süzgeç ...

Basement area network nedir ne demek

Basement area network nedir Basement : Zemin kat. Esas. Özül. Bir yapının, yol düzeyinin altında kalan katı. Taban. Yeraltı. Bodrum. Temel. Oturtmalık. Ziri zemi...

Basement membrane nedir ne demek

Basement membrane nedir Basement : Bodrum. Yeraltı. Temel. Bir yapının, yol düzeyinin altında kalan katı. Ziri zemin. Bodrum katı. Bodrum kat. Oturtmalık. Es...

Bargain basement nedir ne demek

Bargain basement nedir Bargain : Anlaşma. Anlaşmak. Uyuşmak. Uzlaşma. Pazarlık etmek. Teklif (pol.). Pazarlık. Karşılık (pol.). Teklif. Kelepir. Basement : ...

Basements nedir ne demek

Basements nedir English: The basements of the houses are likely to have problems. Turkish: Evlerin bodrumlarının sorunları olması muhtemeldir. A...

Abasements nedir ne demek

Abasements nedir Self abasement : Bayağılaşma. Alçalma. Kendini rezil etme. Kendini alçaltma. Küçülme. Abasement : Alçaltma. Zillet. Aşağılanma. Küçül...

Debasement nedir ne demek

Debasement nedir Self debasement : Kendini küçük düşürme. Kendini aşağılama. Debase : İndirmek. Sahtesini yapmak. Değerini düşürmek. Ayarını bozmak. B...

Self debasement nedir ne demek

Self debasement nedir Self : Şahıs. Kendisi. Öz. Kişisel çıkar. Kendi. Kişilik. Ben kavramı. Aynı. Özbenlik. Bencillik. Debasement : Alçaltma. İtibarını bo...

Subbasements nedir ne demek

Subbasements nedir Subbasement : Üst temel. Subasman. İkinci bodrum. Üst temel kotu. Bina eteği. Alt bodrum. Bina girişi kotu. Sözcükler, direkt olarak ...

Sosyal Medya'da paylaş