Berme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız tarafından damadın akrabalarına verilen hediye. Bermek : Vermek Bermekili : Zürriyeti, soyu sopu. Canıp...

 
 
 

Canıp bermek nedir ne demek

Canıp bermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Işık vermek. Berme : Kız tarafından damadın akrabalarına verilen hediye Bermek : Vermek. Vermek : Üzerinde,...

Cibermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dövülmekten cilt kabarmak. Şımarmak, yersiz davranmak. Bırakmak. Getirmek. Yara sulanmak. Cibe : Çorap şişi...

Dismemberments nedir ne demek

Dismemberments nedir : Kol ve veya veya bacak kaybı. Parçalanma. Kesip çıkarma. Parçalama. Sözcükler, direkt olarak Dismemberments ile ilgili eş anlamlı k...

Elbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alıvermek, alıp getirivermek. Getirivermek : Çabucak veya ansızın getirmek Getiriverme : Getirivermek işi. ...

Geberme nedir Gebe : İçinde oğulcuk veya dölüt bulunan (döl yatağı). Bir birikim sonucu ortaya çıkması beklenen (durum veya olaylar). Minnet altınd...

Göbermek nedir ne demek

Göbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gebermek, ölmek. Göbe : Yağda ya da saçta pişirilen sulu hamurdan yapılmış yağlı ya da yağsız ekmek Geberme...

Hebermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Getirmek. Hebe : Heybe. Nişan töreninde oğlan tarafının kız tarafına verdiği para: Eminenin hebesini aldık....

Hösbermek nedir ne demek

Hösbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vücutta bir yer kabarmak. Kabarmak : Ağırlığı artmadan hacmi büyümek. Deniz dalgalanmak, büyük dalgalar olu...

Şibermek nedir ne demek

Şibermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok şımarmak. Şibe : Kurna. Musluk ağzı. (Beyceli Fatsa Ordu) Şımarmak : Kendisine gösterilen sevgi ve sayg...

Tösbermek nedir ne demek

Tösbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Soğuktan üşümek, büzülmek. Büzülmek : Büzme işi yapılmak. Korku, şaşkınlık, soğuk vb. etkenlerle bir kenara...

Ürbermek nedir ne demek

Ürbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir savı kanıtlamak için boşuna çalışmak. Kanıtlamak : Bir şeyin gerçekliğini kanıtla ortaya koymak, ispat ...

Bermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vermek. Berme : Kız tarafından damadın akrabalarına verilen hediye Bermekili : Zürriyeti, soyu sopu. Canıp ...

Bermekili nedir ne demek

Bermekili nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zürriyeti, soyu sopu. Berme : Kız tarafından damadın akrabalarına verilen hediye Bermek : Vermek. Zürriyet ...

Bericibermek nedir ne demek

Bericibermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Göndermek, gitmesine izin vermek, bırakmak. Beri : Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın o...

Dismemberment nedir ne demek

Dismemberment nedir : Kesip çıkarma. Parçalanma. Kol ve veya veya bacak kaybı. Parçalama. Dismember : Parçalamak. Bölmek. Organlarını ayırmak. Parçaların...

Ebermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Getirmek, vermek. Almak. Başarmak, becermek, yapmak. Gizlemek. Bulmak. Getirmek. İletmek, götürmek, vermek....

Fibermesh nedir ne demek

Fibermesh nedir bunch : Lif demeti. Fiber bundle : Lif demeti. Elyaf demeti. distributed data interface : Dağıtık lif veri arayüzü. Lif dağıtım veri ...

Gebermek nedir Gebermek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. "Gebermek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Gebermek, ölmek Ken...

Gübermek nedir ne demek

Gübermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kabarmak: Hamur güberdi mi ?. Gübe : Testi. Gemi dümeni Kabarmak : Ağırlığı artmadan hacmi büyümek. Deniz d...

Höbermek nedir ne demek

Höbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağırıp çağırarak saldırmaya hazırlanmak. Hazırlanmak : Hazır duruma getirilmek. Kendini hazırlamak Hazırla...

Lumbermen nedir ne demek

Lumbermen nedir : Bıçkıcı. Hızarcı. Keresteci. Lumber mill : Kereste kesme yeri. Kereste fabrikası. [#Lumber pile : Kereste istifi. Lumber room : San...

Tesbermek nedir ne demek

Tesbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Yarılmak, çatlamak : Tarladan su çekilmiş, toprak tesbermiş. 2.Nemli şeyler kurumaya yüz tutmak : Makarna...

Tülbermek nedir ne demek

Tülbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Esintiden, taranmamaktan saç dolaşmak, kabarmak. Yel etkisiyle saç kabarmak, dağılmak. Kabarmak : Ağırlığı ...

Zöbermek nedir ne demek

Zöbermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boylu boyunca uzanıp yatmak. Zöbe : Oval Zöber : İşsiz, başıboş. Kaba, çirkin, iri gövdeli. Boylu boyunca :...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim