Coin nedir English: A coin dropped out of his pocket. Turkish: Onun cebinden madeni para düştü. English: A white coin is for a black day. Turkish: Ak akçe kara gün içindir. English: Ali bent over to pick up a coin that was ...

 
 
 

Coin box telephone system nedir ne demek

Coin box telephone system nedir : Bozuk para. Sözcük uydurmak. Maden para. Söz türetmek. Para. Küçük birimler üzerine basılmış madeni para. Eşyanın değerini ölçmek üzere değişim aracı olarak kullanılmakta olan satağa çıkarılan kağıt ya da madensel değişi...

Coin collector nedir ne demek

Coin collector nedir : Bozuk para. Sözcük uydurmak. Para basmak. Para. Değeri, devletin resmi damgası ile garanti edilmiş maden para. Sikke. Tarih, ekonomi alanlarında kullanılır. Madeni para basmak. Deyim bulmak. Maden para. Collector : Vergi...

Coin op nedir : Küçük birimler üzerine basılmış madeni para. Değeri, devletin resmi damgası ile garanti edilmiş maden para. Para bastırmak. Sözcük uydurmak. Deyim bulmak. Sikke. Para kazanmak. Tarih, ekonomi alanlarında kullanılır. Söz ...

Coin purse nedir ne demek

Coin purse nedir : Para. Madeni para. Bozuk para. Değeri, devletin resmi damgası ile garanti edilmiş maden para. Tarih, ekonomi alanlarında kullanılır. Sikke. Deyim bulmak. Para bastırmak. Eşyanın değerini ölçmek üzere değişim aracı olarak...

Coin slot nedir ne demek

Coin slot nedir : Değeri, devletin resmi damgası ile garanti edilmiş maden para. Para. Maden para. Küçük birimler üzerine basılmış madeni para. Sözcük uydurmak. Para basmak. Deyim bulmak. Söz türetmek. Madeni para basmak. Sikke. Slot : Yu...

Coinage bronze nedir ne demek

Coinage bronze nedir : Ufaklık. Yeni söz uydurma. Yeni sözcük. Para sistemi. Madeni para basma. Uydurma (sözcük ya da deyim). Para basma. Madeni para. Tedavüldeki para. Uyduruk deyim. Bronze : Bronzlaşmak. Bronz sanat eseri. Bronz. Bronzdan ya...

Coinage offences nedir ne demek

Coinage offences nedir : Yeni sözcük. Para basma. Madeni para sistemi. Uyduruk deyim. Yeni söz uydurma. Uydurma (sözcük ya da deyim). Madeni para basma. Ufaklık. Tedavüldeki para. Uydurma sözcük ya da deyim. Offences : Tecavüz. Saldırı. Suç. Güc...

Coincide nedir English: Ali doesn't think this is a coincidence. Turkish: Ali bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyor. English: Ali said that it was just a coincidence. Turkish: Ali bunun sadece bir tesadüf olduğunu söyledi. Englis...

Coin box nedir : Para basmak. Eşyanın değerini ölçmek üzere değişim aracı olarak kullanılmakta olan satağa çıkarılan kağıt ya da madensel değişim aracı. değer ve eder ölçüsü birimi. Para kazanmak. Maden para. Değeri, devletin resmi damga...

Coin box telephone nedir ne demek

Coin box telephone nedir : Tarih, ekonomi alanlarında kullanılır. Para basmak. Söz türetmek. Para. Sikke. Madeni para. Basmak. Küçük birimler üzerine basılmış madeni para. Deyim bulmak. Uydurmak. Box : 1.50 m. uzunluk, 1.10 m. yükseklik ve 0.50 m....

Coin collecting nedir ne demek

Coin collecting nedir : Bozuk para. Uydurmak. Tarih, ekonomi alanlarında kullanılır. Sikke. Basmak. Değeri, devletin resmi damgası ile garanti edilmiş maden para. Maden para. Para. Eşyanın değerini ölçmek üzere değişim aracı olarak kullanılmakt...

Coin money nedir ne demek

Coin money nedir : Para bastırmak. Madeni para. Bozuk para. Tarih, ekonomi alanlarında kullanılır. Sikke. [#Basmak. Değeri, devletin resmi damgası ile garanti edilmiş maden para. Söz türetmek. Eşyanın değerini ölçmek üzere değişim aracı ol...

Coin operated nedir ne demek

Coin operated nedir : Söz türetmek. Tarih, ekonomi alanlarında kullanılır. Değeri, devletin resmi damgası ile garanti edilmiş maden para. Para basmak. Para. Madeni para basmak. Maden para. Madeni para. Eşyanın değerini ölçmek üzere değişim ar...

Coin silver nedir ne demek

Coin silver nedir : Söz türetmek. Eşyanın değerini ölçmek üzere değişim aracı olarak kullanılmakta olan satağa çıkarılan kağıt ya da madensel değişim aracı. değer ve eder ölçüsü birimi. Para kazanmak. Tarih, ekonomi alanlarında kullanılır. ...

Coinage nedir English: Eric who was a weak prince issued a bad coinage which excited great discontent among the Danes. Turkish: Güçsüz bir prens olan Eric Danimarkalılar arasında büyük hoşnutsuzluğa sebep olan kötü bir para sistemi...

Coinage metals nedir ne demek

Coinage metals nedir : Uyduruk deyim. Madeni para basma. Yeni sözcük. Ufaklık. Para sistemi. Yeni söz uydurma. Madeni para sistemi. Para basma. Tedavüldeki para. Uydurma (sözcük ya da deyim). Metals : Metaller. Raylar. Madenler. [#Coinage bron...

Coinages nedir bronze : Para tuncu. Coinage metals : Madeni para yapımında kullanılan metaller. offences : Kalpazanlık. Kalpazanlık suçu. Free coinage : Elinde maden bulunan kişinin bunu para basımı yerinde ve ücret karşılığında paraya ç...

Coincided nedir ne demek

Coincided nedir : Örtüşmek. Çakışmak. Kesişmek. Tutarlı olmak. Denk gelmek. Çatışmak. Bir olmak. Rastlamak. Uymak. Aynı ana denk gelmek. Coincidence : Çatışma. Yinelenen bir olguda eşanlı olma hali. Çakışma. Bilgisayar, fizik alanlarında ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim