Driven nedir English: Ali shouldn't have driven Mary's car. Turkish: Ali Mary'nin arabasını sürmemeliydi. English: Ali should've driven more ...

 
 
 

As white as driven snow nedir ne demek

As white as driven snow nedir : Olduğu gibi. Dahi. Ki. Olarak. Karşın. Bir ekonomide farklı fiyat düzeylerinde üretilip satılmak istenen reel gayrisafi yurtiçi has...

Be driven from pillar to post nedir ne demek

Be driven from pillar to post nedir : Var olmak. -dır. Olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. -di. Kalmak. Anlamına gelmek. Bu...

Belt driven motor nedir ne demek

Belt driven motor nedir : Kemerle bağlamak. İklim kuşağı. Kuşak. Kemerle dövmek. Sarmak. Kemer bağlamak. Kuşakla bağlamak. Kemer takmak. Bölge. Yumruk indirm...

Buyer driven value chains nedir ne demek

Buyer driven value chains nedir : Alan. Alıcı. Alıcı firma. Satın alma görevlisi. Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi. Satın alıcı. Satın alan. İkt...

Event driven simulation nedir ne demek

Event driven simulation nedir : Yarışma. Olgu. Vakıa. Karşılaşma. Durum. Olay. Hal. Müsabaka. Kendine özgü ayrıtsal özellikleri olan yalınç bir durum, oluşum ya da...

Menu driven software nedir ne demek

Menu driven software nedir : Bir restoranda mevcut yiyecek ve içeceklerin listesi. Menü. Mönü. Bilgisayar ekranında yapılabilecek çeşitli seçenekleri sunan list...

Motor driven zoom nedir ne demek

Motor driven zoom nedir : İtici güç. Otomobil. Fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Taşıt. Çeşitli biçimlerdeki erkeyi mekanik erkeye çeviren ay...

Producer driven value chains nedir ne demek

Producer driven value chains nedir : Bir özdeği yapan, yetiştiren, üreten, meydana getiren kişi. İktisat, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. P...

Was driven into a corner nedir ne demek

Was driven into a corner nedir : Var olmak. Bulunmak. Olmak. Tutmak (para). Mal olmak. Durmak. -di. -dı. Anlamına gelmek. Driven : Azimli. Belli bir yöne götürülen....

Belt driven nedir ne demek

Belt driven nedir : Kemerle dövmek. Kemer takmak. Sarmak. Kuşakla bağlamak. Kayış. İklim kuşağı. Kemer. Kemerle bağlamak. Kuşak. Bilgisayar, madencilik...

Data driven nedir ne demek

Data driven nedir : Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde edilen nicel veya nitel değerler. Bir gözlem yordam...

Event driven nedir ne demek

Event driven nedir : Karşılaşma. Vakıa. Müsabaka. Organizasyon. Kendine özgü ayrıtsal özellikleri olan yalınç bir durum, oluşum ya da süreç. Durum. Akıb...

Key driven nedir ne demek

Key driven nedir : Tespit etmek. Açkı. Kilitlemek. Coşturmak. Tuş. Ana. Uydurmak. Tutturmak. Boru, burmaç, somun vb. sıkıştırıp gevşetmeye, bir kilidi...

Menu driven nedir ne demek

Menu driven nedir : Mönü. Seçenekler dizelgesi. Bilgisayar ekranında yapılabilecek çeşitli seçenekleri sunan liste. Bir restoranda mevcut yiyecek ve iç...

Motor driven nedir ne demek

Motor driven nedir : Başka tür erkeyi işleyim erkesine çeviren işlerge. Makine. Fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Çeşitli biçimlerdeki e...

Steam driven nedir ne demek

Steam driven nedir : Buhar. Suyun, ısı etkisiyle gaz halini almış biçimi. Coşturmak. İstim. Buğulamak. Buhar halinde çıkmak (bir şeyden). Buhar çıkarmak...

Overdriven nedir ne demek

Overdriven nedir transmission : Overdrayv transmisyonu. Devir çoğaltıcı dişli kutusu. Fazla sürat düzeni. kutusu. Devinim alan dingilin veren dingilde...

Driven motion nedir ne demek

Driven motion nedir : Belli bir yöne götürülen. Çakılmış. Kararlı. Sürmek. Belli bir doğrultuda yönlendirilen. Hırslı. Azimli. İşler. Sürülmüş. İçten gel...

Driven wheel nedir ne demek

Driven wheel nedir : İşler. Sürmek. Çalışır. Kararlı. Rüzgar tarafından taşınan ve uçurulan (kar tüy vs). Çakılmış. İleri sürülmüş. Azimli. Sürülmüş. Be...

Be driven away nedir ne demek

Be driven away nedir : -dır. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Kalmak. Bulunmak. Durmak. Berylliumb (berilyum). M...

Be driven into a corner nedir ne demek

Be driven into a corner nedir : -dır. Anlamına gelmek. Mal olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. -dı. Durmak. Olmak. -d...

Buyer driven commodity chains nedir ne demek

Buyer driven commodity chains nedir : Alan. Satın alma görevlisi. Malı satın alan. Satın almacı. Alıcı firma. Alıcı. Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kiş...

Electric driven camera nedir ne demek

Electric driven camera nedir : Çıngılı. Çıngıyla ilgili. Çıngılık. Çok heyecanlı. Driven : Belli bir doğrultuda yönlendirilen. Kararlı. İşler. Çalışır. Sürülmüş. ...

Go driven to extremes nedir ne demek

Go driven to extremes nedir : Tükenmek. Uymak. Devrolunmak. Ölmek. Yok olmak. Götürmek. Gayret. Başlamak. İlerlemek. Girmek. Driven : Çakılmış. İleri sürülmüş. B...

Motor driven camera nedir ne demek

Motor driven camera nedir : Otomobil. Hareket ettirici. Başka tür erkeyi işleyim erkesine çeviren işlerge. Araç. İtici güç. Makine. Fizik, sinema, televizyon a...

Producer driven commodity chains nedir ne demek

Producer driven commodity chains nedir : Fabrikatör. Müstahsil. Yapımcı. Üretici. Tecimsel oyunların gerçekleştirilmesinde anaparayı koyan ve bütün yönetim işlerini yüklene...

Spring driven camera nedir ne demek

Spring driven camera nedir : Genellikle kireçtaşı ve alçı taşı gibi kayaçların yaygın olduğu yörelerde görülen az çok tuzlu, içilmeye elverişli olmayan kaynakla...

Air driven nedir ne demek

Air driven nedir : Genel durum. Eda. Yeryuvarını saran uçun ve uçuk katmanın oluşturduğu akışkan ortam. Gökyüzü. Teneklendirmek. Tavır. Yayın. Melodi....

Chain driven nedir ne demek

Chain driven nedir : Dekoru tutmaya yarayan zincir. Zincirlemek. Kayıt altına almak. Zincir takmak. Dizi. Elini kolunu bağlamak. Ölçme zinciri. Silsile....

Electrically driven nedir ne demek

Electrically driven nedir : Elektrikle. Elektrik yoluyla. Elektrik kuvvetiyle. Çıngı gücüyle. Elektrik gücüyle. Elektriksel olarak. Driven : Çalışır. Belli bir...

Hand driven nedir ne demek

Hand driven nedir : İnsan kolunun bilekten parmak uçlarına dek uzanan, tutmaya yarayan bölümü. Atın yüksekliğini ölçmede kullanılan ve 10 cm’ye eşdeğer...

Machine driven nedir ne demek

Machine driven nedir : Çark. Makine. Bilgisayar, fizik, sosyoloji alanlarında kullanılır. Makine ile yapmak veya şekil vermek. Öndürmek. Politika çarkı. M...

Model driven nedir ne demek

Model driven nedir : Kesin bir kuram olmayıp, öğecik, çekin vb. yapısı için benzetme yoluyla ortaya atılan matematiksel yaklaşık yöntem. Modellik etmek....

Self driven nedir ne demek

Self driven nedir : Zat. Özbenlik. Özellik. Kişi. Karakter. Öz. Düz renkli (çiçek). Ben kavramı. Bencillik. Şahıs. Driven : Rüzgar tarafından taşınan v...

Transaction driven nedir ne demek

Transaction driven nedir : İş. İş görme. Banka işlemi. Bilgi işlemde, bir kütüğü, bir veri tabanını ya da herhangi bir veri ya da bilgi kümesini günlemek üzer...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim