Elişi nedir Elişi; Eğitim, Jeoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Kanaviçe işi. Eliyle belini getirme. Eğitim a...

 
 
 

Birli çelişirlik eklemi nedir ne demek

Birli çelişirlik eklemi nedir Birli çelişirlik eklemi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Verilen bir önermeden Y değerinde bir önerme ...

Coşku gelişimi nedir ne demek

Coşku gelişimi nedir Coşku gelişimi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Çocukluğun duygusal bağımlılığından kurtulup, ye...

Çelişik önermeler nedir ne demek

Çelişik önermeler nedir Çelişik önermeler; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Birisi ötekinin olumsuzu durum...

Çelişiklik nedir ne demek

Çelişiklik nedir Çelişiklik ilkesi : İki çelişik önermenin hem doğru hem yanlış olamayacağı ilkesi. Çelişik : Çelişkili. Durum : Duruş biçimi, konum, ...

Çok yönlü gelişim nedir ne demek

Çok yönlü gelişim nedir Çok yönlü gelişim; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Değişmelerin türlü alan ve yönlerde birbirinde...

Duraklamış gelişim nedir ne demek

Duraklamış gelişim nedir Duraklamış gelişim; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: İç ve dış nedenlerle yaşamın herhangi bir nok...

Fizyolojik gelişim nedir ne demek

Fizyolojik gelişim nedir Fizyolojik gelişim; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Canlı bir varlığın ya da herhangi bir örgenin...

Gelişigüzel nedir ne demek

Gelişigüzel nedir Gelişigüzel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Gelişigüzel" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: ...

Gelişikli nedir ne demek

Gelişikli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gürbüz, büyümüş, yetişmiş. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Geliş : Gelme işi. Yetişmiş...

Gelişim ayrımlaşması nedir ne demek

Gelişim ayrımlaşması nedir Gelişim ayrımlaşması; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Büyüme ve gelişmede hücre üremesi sonucund...

Gelişim oyunu nedir ne demek

Gelişim oyunu nedir Gelişim oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alman tiyatrosunda bireyin olumsuzdan olumluya, aldat...

Gelişimci nedir ne demek

Gelişimci nedir Gelişim : Aksiyon. Serpilip büyüme. İlerleme, inkişaf, tekâmül. Gelişme işi. Geliş : Gelme işi. Gelişimcilik : Gelişimci olma durumu....

Gelişimli kipler nedir ne demek

Gelişimli kipler nedir Gelişimli kipler; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mastarlarındaki anlamdan başka ikinci bir anlam...

Gelişimsel boyut nedir ne demek

Gelişimsel boyut nedir Gelişimsel boyut; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Geleneklerin kökeninde varolan gelişme...

Gelişimsel katarakt nedir ne demek

Gelişimsel katarakt nedir Gelişimsel katarakt; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erişkinlik yaşından önce göz merceği...

Gelişiverme nedir ne demek

Gelişiverme nedir Gelişiverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Geliş : Gelm...

Gesell gelişim düzgüleri nedir ne demek

Gesell gelişim düzgüleri nedir Gesell gelişim düzgüleri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Yeni doğan çocukların belirli yaşlarda...

İnterstisyel gelişim nedir ne demek

İnterstisyel gelişim nedir İnterstisyel gelişim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kemik kıkırdak dokusunda matriks bi...

Kusurlu doku gelişimi nedir ne demek

Kusurlu doku gelişimi nedir Kusurlu doku gelişimi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dokunun gelişimi esnasında anormal...

Baştan kuyruğa gelişim yasası nedir ne demek

Baştan kuyruğa gelişim yasası nedir Baştan kuyruğa gelişim yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Yaşamın başlangıcında yapısal ve ...

Bireşimsel gelişim nedir ne demek

Bireşimsel gelişim nedir Bireşimsel gelişim; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olayların, birbirinden zorunlu sonuçlar çıkartıl...

Coghill gelişim düzeni nedir ne demek

Coghill gelişim düzeni nedir Coghill gelişim düzeni; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Genel nitelikte olan tepkilerin ayrılmas...

Çelişik nedir ne demek

Çelişik nedir Çelişik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Çelişik" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Biri ötekinin d...

Çelişik yanıt nedir ne demek

Çelişik yanıt nedir Çelişik yanıt; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir başka yanıtın olurladığını yadsıyan yanıt. ...

Çelişiklik ilkesi nedir ne demek

Çelişiklik ilkesi nedir Çelişiklik ilkesi; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: İki -> çelişik önermenin aynı zamanda doğru olamadığı gibi, aynı zamanda yan...

Çözümsel gelişim nedir ne demek

Çözümsel gelişim nedir Çözümsel gelişim; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olayları oluş sırasına göre değil de, tersine oyun...

Fetal gelişim nedir ne demek

Fetal gelişim nedir Fetal gelişim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyogenezisin tamamlanmasından doğuma k...

Gelişi güzel hata nedir ne demek

Gelişi güzel hata nedir Gelişi güzel hata; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: eş anlamlı, rastgele hata. [bkz: belirsiz hata]. ...

Gelişigüzel seçme nedir ne demek

Gelişigüzel seçme nedir Gelişigüzel seçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir evrenden herhangi bir seçme kuralına ba...

Gelişim nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir olayın ardışık evreler biçiminde oluşuma doğru ilerlemesi. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlam...

Gelişim hormonu nedir ne demek

Gelişim hormonu nedir Gelişim hormonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Büyüme hormonu. Geli : Gel. Ardıç ağacın...

Gelişim ruhbilimi nedir ne demek

Gelişim ruhbilimi nedir Gelişim ruhbilimi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bebeklik döneminden yaşlılık çağına dek insan...

Gelişimcilik nedir ne demek

Gelişimcilik nedir Gelişimci : İlerleyen kimse. Gelişim gösteren kimse. Gelişim : Serpilip büyüme. Gelişme işi. İlerleme, inkişaf, tekâmül. Aksiyon. Gel...

Gelişimli roman nedir ne demek

Gelişimli roman nedir Gelişimli roman; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Bir kişinin, bir ailenin veya bir topluluğun belli bir za...

Gelişimsel hızlanma nedir ne demek

Gelişimsel hızlanma nedir Gelişimsel hızlanma; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Gelişimin herhangi bir yönünde, ilişkili ol...

Gelişir anlamlı kipler nedir ne demek

Gelişir anlamlı kipler nedir Gelişir anlamlı kipler; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mastarlarındaki anlamdan başka ikinci bir ...

Gelişivermek nedir ne demek

Gelişivermek nedir Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Gelişiverme : Gelişivermek durumu. Geliş : Gelme işi. Gelişmek : Büyüyüp boy atm...

Hızlı gelişim nedir ne demek

Hızlı gelişim nedir Hızlı gelişim; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Çocuk gelişimi alanlarından birinde ya da birkaçı...

Kendiyle çelişik önerme nedir ne demek

Kendiyle çelişik önerme nedir Kendiyle çelişik önerme; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kendinden bir çelişme türetilebilen önerme. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim