Non nedir English: "They've arrived!" "And none too soon!" Turkish: "Geldiler!" "Tam zamanında!" English: "Do you love him?" "What?" "Do you love him?" "That's none of your business!" Turkish: "Onu seviyor musun?" "Ne?" "O...

 
 
 

Non academic nedir ne demek

Non academic nedir : Olmayan. Siz. Gayri. Karşıtı. Academic : Soyut. Mücerret. Akademik. Resmi. Kitabi. Öğretim görevlisi. Kuramsal. Bilimsel. Üniversite öğretim görevlisi. Teorik. [#Non profit institutions : Kar amacı gütmeyen kurumlar. Aç...

Non acceptation nedir ne demek

Non acceptation nedir : Siz. Gayri. Olmayan. Karşıtı. Acceptation : Kabul. Anlam. Mana. [#Protest non acceptation : İlgilisince kabul edilmeyen bir ödek için bu olayı belgelendirmek amacıyla noter eliyle yapılan uyarı. Kabul etmeme uyarısı. Non...

Non accounting unit nedir ne demek

Non accounting unit nedir : Karşıtı. Siz. Gayri. Olmayan. Accounting : Sayma. Sayışmanlık el betiği. İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilg...

Non addressable nedir ne demek

Non addressable nedir : Gayri. Karşıtı. Siz. Olmayan. Addressable : Adreslenebilir. Adreslenir. [#Non profit institutions : Kar amacı gütmeyen kurumlar. Açık ya da örtük biçimde kar amacı gütmeyen; sağlık, eğitim gibi sosyal hizmetleri sağlama...

Non ageing nedir ne demek

Non ageing nedir : Gayri. Karşıtı. Siz. Olmayan. Ageing : Gelişme. Geliştirme. Yaşlandırma. Yaşlanma. Eskime. Olgunlaşma. Zamanla eskime. Olgunlaştırma. İhtiyarlama. Buharlama. [#Non profit institutions : Kar amacı gütmeyen kurumlar. Açık...

Non aggression nedir ne demek

Non aggression nedir : Gayri. Olmayan. Karşıtı. Siz. Aggression : Taarruz. İhlal. Nedensiz kavga. Saldırma. Çatışma. Hücum. Saldırganlık. Saldırı. Canlılar arasında beslenme, çiftleşme, yuva alanını koruma gibi savunma, saldırı, korku ya da re...

Non aggressive nedir ne demek

Non aggressive nedir : Gayri. Karşıtı. Olmayan. Siz. Aggressive : Saldırıcı. Agresif. Atılgan. Girişken. Kavgacı. Saldırı ile ilgili. Saldırgan. Didişken. Tecavüzkar. Çamur. [#Non profit institutions : Kar amacı gütmeyen kurumlar. Açık ya da ...

Non agricultural sector nedir ne demek

Non agricultural sector nedir : Siz. Karşıtı. Olmayan. Gayri. Agricultural : Tarımsal. Tarımla ilgili. Ziraat. Tarım. Zirai. [#Sector : Dilim. Bir ekonomide üretim, mülkiyet yapısı, kayıt altına alınma gibi ölçütler dikkate alınarak benzer özelliklere ...

Non absorbent nedir ne demek

Non absorbent nedir : Karşıtı. Gayri. Olmayan. Siz. Absorbent : Nem. Bir özdeği, erke ya da etkiyi özümleyerek yapısına alan özdek. Soğurgan. Sıvıları ya da uçunları soğurabikne yeteneğinde olan (özdek). İçine alabilen veya bir maddeyle karış...

Non absorbing state nedir ne demek

Non absorbing state nedir : Siz. Olmayan. Gayri. Karşıtı. Absorbing : İnsanın tüm dikkatini toplayan. Emilme. Soğurma. Emici. Emme. İlginç. Merak uyandıran. Sürükleyici. İlgi çekici. Çok ilginç. [#State : Bilgisayar, hukuk, fizik, kimya, sosyoloji ...

Non acceptance nedir ne demek

Non acceptance nedir : Karşıtı. Gayri. Siz. Olmayan. Acceptance : Uygun olma. Razı olma. Kabul edilme. İcabet. Üstlenme. Uygun bulunma. İttihaz. Bir alan araştırmasında bilgi almak üzere başvurulan kişilerin araştırma amaçlarını benimseyerek a...

Non accepted nedir ne demek

Non accepted nedir : Siz. Olmayan. Karşıtı. Gayri. Accepted : Kabul görmüş. Kabul. Kabul edilen. Bono üzerine vurulan kabul edilmiştir damgası. Tanınan. Geçerliliği kabul edilmiş. Kabul edilmiş. Makbul. Kabul edildi. [#Non profit institutio...

Non actionable nedir ne demek

Non actionable nedir : Karşıtı. Olmayan. Siz. Gayri. Actionable : Dava açmaya değer. Dava açma hakkı veren. İşlemeye uygun. Dava konusu olabilen. Dava edilebilir. Dava konusu olabilir. Dava konusu edilebilir. [#Non profit institutions : Açık ...

Non affiliated nedir ne demek

Non affiliated nedir : Karşıtı. Siz. Gayri. Olmayan. Affiliated : Bağlı. Bağlı olunan. [#Non profit institutions : Açık ya da örtük biçimde kar amacı gütmeyen; sağlık, eğitim gibi sosyal hizmetleri sağlamak amacıyla etkinlikte bulunan kurumla...

Non agglutinogen vaccines nedir ne demek

Non agglutinogen vaccines nedir : Siz. Gayri. Karşıtı. Olmayan. Agglutinogen : Serumda, kendine karşı antikor oluşmasına neden olan, bakteri niteliğinde antijen. Aglutinojen. Aglütinojen. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kendine karşı antik...

Non aggression pact nedir ne demek

Non aggression pact nedir : Siz. Olmayan. Karşıtı. Gayri. Aggression : Saldırganlık. Saldırma. Canlılar arasında beslenme, çiftleşme, yuva alanını koruma gibi savunma, saldırı, korku ya da rekabet ile ilgili davranış. agregasyon. Tecavüz. Saldırı. ...

Non aging steel nedir ne demek

Non aging steel nedir : Karşıtı. Gayri. Olmayan. Siz. Aging : Yaşlanma. Yıllanma. İhtiyarlama. Bir kimseyi yaşlı göstermek için yapılan makyaj. Yaşlandırma. Kocayan. Organizmanın belirli ömrünü tamamlaması. Biyoloji, sinema, televizyon alanları...

Non alcoholic nedir ne demek

Non alcoholic nedir : Siz. Olmayan. Karşıtı. Gayri. Alcoholic : İçkici. İçki tutkunu. Ayyaş. Alkol. Alkollü. İçkiçi. Alkolik. İspirtolu. Alkol içeren. [#Non alcoholic drink : Alkolsüz içecek. Alkollü olmayan içecek. Non profit institutions :...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim