Sorting nedir English: He finished sorting the papers. Turkish: O, evrakları sınıflandırmayı bitirdi. English: We should appeal to reason inst...

 
 
 

Sorting criteria nedir ne demek

Sorting criteria nedir : Tavuklama. Sıralam. Sınıflama. Derecelenme. Gruplara ayırma. Çeşitleme. Sıralama. Ayıklama. Tasnif etme. Madencilik, jeoloji alanla...

Sorting out nedir ne demek

Sorting out nedir : Sınıflama. Gruplara ayırma. Tavuklama. Tasnif etme. Madencilik, jeoloji alanlarında kullanılır. Sıraya dizme. Ayırma (maden). Derec...

Alphanumeric sorting nedir ne demek

Alphanumeric sorting nedir : Harfler ve sayılardan oluşan. Alfanumerik. Abeceli sayısal simge. Abeccsayısal. Alfasayısal. Bir alfanümerik sisteminde bir harfi o...

File sorting nedir ne demek

File sorting nedir : Tek sıra halinde yürümek. Sıra ile yürümek. Dosyaya koymak. Dizim. Tasnif etmek. Sıralamak. Kayda geçirmek. Çeşitli belgelerin bölü...

Ore sorting nedir ne demek

Ore sorting nedir : Mineralbilimde, bileşiminde metal bulunan, metalimsi parıltısı ve yüksek yoğunluğu ile kendini belirten mineral topluluğu. Töz. Fil...

Consorting nedir ne demek

Consorting nedir : Evliliğin getirdiği haklar. Uluslararası ticaret birliği. Konsorsiyum. Consortium : Konsorsiyum. Şirketlerin bir araya gelmesi. Evl...

Sorting and grouping nedir ne demek

Sorting and grouping nedir : Sınıflandırma. Parçaların boylarına, biçimlerine ve yoğunluklarına göre sıralanarak çökeltiımesi. Türlere göre ayırma. Çeşitleme. D...

Sorting belt nedir ne demek

Sorting belt nedir : Tavuklama. Sıralama. Sıraya dizme. Sınıflandırma. Sıralam. Tasnif etme. Ayıklama. Ayırma (maden). Parçaların boylarına, biçimlerine...

Sorting machine nedir ne demek

Sorting machine nedir : Ayıklama. Madencilik, jeoloji alanlarında kullanılır. Sınıflandırma. Sıralama. Derecelenme. Tasnif. Türlere göre ayırma. Çeşitleme....

Merge sorting algorithm nedir ne demek

Merge sorting algorithm nedir : Birleşmek. Karışmak. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Her biri belirli ve özdeş biçimde düzenlenmiş iki ya da daha çok ö...

Block sorting nedir ne demek

Block sorting nedir : Kütle. Bir dağoluş dizgesinin içinde sertleşmiş, oldukça dengeli, kıvrılma devimlerine dirençli bir yer birimi. Alıkoymak. Kesmek. ...

Numeric sorting nedir ne demek

Numeric sorting nedir : Sayısal. Sayılarla gösterilen veri ya da fiziksel niceliklere değgin. Nümerik. Sayılara ait veya ilgili olan (ayrıca numerical). Bi...

Assorting nedir ne demek

Assorting nedir well with : Uyuşmak. Yakışmak. Tam anlamıyla uymak. İyi kaynaşmak. Assort with : Uyum sağlamak. : Tasnif etmek. Yakışmak. Sınıflandır...

Resorting nedir ne demek

Resorting nedir English: We should appeal to reason instead of resorting to violence. Turkish: Şiddete başvurma yerine aklımızı kullanmalıyız. t...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim