Tetra nedir Tetra; Biyoloji, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Yunanca dört anlamına gelen ön ek. Kimya'da terim anlamı: Bir bileşikte dört grup veya atomun bulunduğunu gösteren , tetraklorometan ,CCl4 ...

 
 
 

Tetrablek nedir ne demek

Tetrablek nedir Teknik terim anlamı: Doğal olarak Rio-Paraguay Nehri’nin üst kısımlarında yaşayan, boyları 5,5 cm olabilen, koyu renkli akvaryum balığı, matem balığı. Tetra : Yunanca dört anlamına gelen ön ek. Bir bileşikte dört grup veya...

Tetrabranş nedir ne demek

Tetrabranş nedir Tetrabranş; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Dört solungaçlı. Tetra : Yunanca dört anlamına gelen ön ek. Bir bileşikte dört grup veya atomun bulunduğunu gösteren , tetraklorometan ,CCl4 ,v...

Tetracerus quadricornis nedir ne demek

Tetracerus quadricornis nedir Tetracerus quadricornis; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: dört boynuzlu antilop]. Zooloji'deki anlamı: [bkz: dört-boynuzluantilop]. Tetra : Yunanca dört anlamına gelen ön...

Tetrachlorides nedir ne demek

Tetrachlorides nedir tetrachloride : Asetilen tetraklorür. Asetilen tetraklorid. Carbon tetrachloride : Karbon dörtklorür. Tetraklorometan. Karbon tetraklorit. Karbon tetraklorür. : Dört klor atomu içeren klorid (kimya). Tetraklorür. Dört klor...

Tetrachord nedir ne demek

Tetrachord nedir function : Dört-düzeyli işlev. Tetrachloride : Tetraklorür. Tetraklorid. Dört klorlu. Dört klor atomu içeren klorid (kimya). : Tetraklorür. Dört klor atomu içeren klorid (kimya). Tetraklorid. Dört klorlu. Tetrachloroethyle...

Tetracid nedir : Tetrakain. Lokal anastezik olarak kullanılan madde. Prokaine göre daha güçlü ve o oranda da daha zehirli olan yerel anestezik bir ilaç. Tetrachloride : Tetraklorid. Dört klorlu. Dört klor atomu içeren klorid (kimya). Tet...

Tetracosactide nedir ne demek

Tetracosactide nedir Sözcükler, direkt olarak Tetracosactide ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayva...

Tetracycline nedir ne demek

Tetracycline nedir : Tetrasiklin. [#Tetrasiklinler. Yapıca birbirlerine çok benzeyen ve tetrasiklik bir bileşik olan naftasenkarboksamidden türeyen geniş spektrumlu bir antibiyotik. Chlortetracycline : Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaç....

Tetrabasic nedir ne demek

Tetrabasic nedir : Dört atomlu olma durumu (kimya). Dört atomluluk. Dört bazlılık. Tetrabenazine : Tetrabenazin. [#Tetrabranchiate : Dört solungaçlı. Tetrabranş. Tetrabasic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : ...

Tetrabasicity nedir ne demek

Tetrabasicity nedir [#Tetrabasic] : Tetrabazik. Dört temel atomu içeren (kimya). Tetrabasik. Dört bazlı. Dört bazlılık. Dört atomluluk. Dört atomlu olma durumu (kimya)....

Tetrabranchiate nedir ne demek

Tetrabranchiate nedir Sözcükler, direkt olarak Tetrabranchiate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. muscle : Abdüktör kas. Bir bacak ya da herhangi bir bölgeyi dışa doğru çeken kas. abdük...

Tetracaine nedir ne demek

Tetracaine nedir : Tetraklorid. Dört klor atomu içeren klorid (kimya). Tetraklorür. Dört klorlu. Tetrachlorides : Dört klorlu. Dört klor atomu içeren klorid (kimya). Tetraklorid. Tetraklorür. [#Tetrachloroethylene : Tetrakloroetilen. (kimy...

Tetrachloride nedir ne demek

Tetrachloride nedir tetrachloride : Asetilen tetraklorür. Asetilen tetraklorid. Carbon tetrachloride : Karbon tetraklorür. Karbon dörtklorür. Karbon tetraklorit. Tetraklorometan. : Tetraklorid. Tetraklorür. Dört klorlu. Dört klor atomu içeren...

Tetrachloroethylene nedir ne demek

Tetrachloroethylene nedir Sözcükler, direkt olarak Tetrachloroethylene ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : Solucan düşüren. Yuvarlak solucanlara ve kıl kurtlarına karşı etkili olan ilaç. S...

Tetrachoric function nedir ne demek

Tetrachoric function nedir : Bir organın normal olarak yaptığı görev. Amaç. Fonksiyonunu yerine getirmek. Fonksiyon. Faaliyette bulunmak. Görev. Merasim. İş. Çalışmak. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alan...

Tetracoccus nedir ne demek

Tetracoccus nedir : 24 amino asitten oluşan sentetik bir kortikotropin. Tetrakozaktid. Tetracotyl : Tetrakotil. Strigeidae ailesinde görülen strigeoit metaserker. Sözcükler, direkt olarak Tetracoccus ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabi...

Tetracotyl nedir ne demek

Tetracotyl nedir : Tetrajen. Tetrakok. Bölündükten sonra dörtlü gruplar oluşturan bakteri cinsi. Tetrakon. Tetracosactide : Tetrakozaktid. 24 amino asitten oluşan sentetik bir kortikotropin. [#Tetracaine : Prokaine göre daha güçlü ve o ora...

Tetracyclines nedir ne demek

Tetracyclines nedir : Antibiyotik ilaç. Tetrasiklin. Ribozomun 30s alt birimine bağlanarak bakteriyel protein sentezini inhibe eden, gram pozitif ve negatif bakteriler, riketsiyalar, klamidyalar ve mikoplazmalar gibi geniş bir mikroorganizma ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim