Şekli nedir Şekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Havuç. Şekl : Kıyafet, görünü Soru şekli : A...

 

Ağzı gevşeklik nedir ne demek

Ağzı gevşeklik nedir Gevşeklik : İlgisiz, kayıtsız davranış. Uyuşukluk, kesiklik, rehavet. Gevşek olma durumu. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşullar...

Belgevşekliği nedir ne demek

Belgevşekliği nedir Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman. Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksü...

Dişekli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değirmen taşının yeni dişlenmiş hali: Benim buğdayı dişekli taşa dökme. Dişe : [bkz: dişeği]. Taşları yontm...

Döşekli nedir ne demek

Döşekli nedir Döşekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Geniş, enli, yassı. İriyarı, kuvvetli olan (hay...

Eşekli top nedir ne demek

Eşekli top nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Havaya atılan topu yakalayıp, diğer arkadaşlarına vererek oynanan bir çocuk oyunu. Eşek : Atgillerden, uzun...

Fişekli nedir Fişekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fişek : Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlay...

Fişeklikli nedir ne demek

Fişeklikli nedir Fişeklikli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Fişe : Bazı mobilya kilitlerinin içinde bulunan, birbirinin benze...

Gevşeklik nedir ne demek

Gevşeklik nedir "Gevşeklik" ile ilgili cümleler Tiyatro'daki terim anlamı: Sahne konuşmasında, ünsüz harflerin çıkarılmasında organların gevşekliği, ...

Okuma gevşekliği nedir ne demek

Okuma gevşekliği nedir Okuma gevşekliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Okuma yitiminin bir belirtisi olan, aşırı derec...

Şimşekli fener nedir ne demek

Şimşekli fener nedir Şimşekli fener; bir denizcilik terimidir. Şimşekli : Gürültülü patırtılı, sinirli, tartışmalı. Şimşek oluşan, şimşek çakan (hava). Şi...

Koltuk şekli nedir ne demek

Koltuk şekli nedir Koltuk şekli; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Halkalı (siklik) beşten fazla atom içeren bir molekülü...

Soru şekli nedir ne demek

Soru şekli nedir Teknik terim anlamı: Adlarda ve fiillerde soru kavramı veren şekil. Adlar ve fiil kiplerini soru şekline sokmak için Türkçede mI / mU...

Bel gevşekliği nedir ne demek

Bel gevşekliği nedir Bel gevşekliği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Bel suyunu, meniyi tutamama hastalığı. Veteri...

Demşeklik nedir ne demek

Demşeklik nedir Teknik terim anlamı: Haşarılık, zıpırlık, sevincini belirtecek hareketlerde bulunma. Demşek : Hafif meşrep, şakacı, haşarı, laubali h...

Dölekli döşekli nedir ne demek

Dölekli döşekli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağırbaşlı, olgun, temkinli. Döle : Boynuzu çıkması gerektiği halde çıkmamış olan hayvan: Döle keçi Dölekli ...

Döşeklik nedir ne demek

Döşeklik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yatak yüzü. Yatak konulan yer. Döşe : Döşeme, döşem Döşek : Yatak. Dövülmek üzere harman yerine serilen eki...

Eşeklik nedir "Eşeklik" ile ilgili cümle örnekleri Eşeklik etmek : Anlayışsızlık etmek, kaba davranmak. Eşek : Odun kesme, duvar örme, sıva yapma v...

Fişeklik nedir ne demek

Fişeklik nedir Yerel Türkçe anlamı: Hamam külhanında duman çıkan delik. Fişek : Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı madd...

Genşeklik nedir ne demek

Genşeklik nedir Teknik terim anlamı: Gevşeklik, acz, dermansızlık. Genş : Eski türkçe kenç: Genç (Erzincan Merkez). Genç Genşek : Gevşek. Dermansızlı...

Kabarcıklı deri gevşekliği nedir ne demek

Kabarcıklı deri gevşekliği nedir Kabarcıklı deri gevşekliği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Epidermolizis bulloza. Kabar :...

Şimşekli nedir ne demek

Şimşekli nedir Şimşekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Şimşekli fener : Çakar. Şimşek : Parıltı. Bir bulutun tabanı ile ye...

Sosyal Medya'da paylaş