Biçimsel nedir ne demek

Biçimsel nedir Biçimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Biçime ilişkin. İngilizce'de Biçimsel ne demek? Biçimsel ingilizcesi nedir?: formal Fransızca'da Biçimsel ne demek?: morphologique Osmanlıca...

 
 
 

Biçimsel dizge nedir ne demek

Biçimsel dizge nedir Biçimsel dizge; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: bir mantıksal dizge, özel ilksavlar kümesi, kanıtsavlar kümesi'nden oluşan dizge. bk. dizimsel dizge, tümdengelimli dizge, ilksavlı dizge. man...

Biçimsel güç derneyi nedir ne demek

Biçimsel güç derneyi nedir Biçimsel güç derneyi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Yakınsak olup olmadığı göz önüne alınmaksızın üzerinde cebirsel, çözümsel işlemler yapılan ve x bilinmeyenine bağlı. Biçi : Erk...

Biçimsel mal farklılaştırması nedir ne demek

Biçimsel mal farklılaştırması nedir Biçimsel mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet veya farklılaştırılmış azel piyasalarında tasarım, ambajlama, paketleme ve reklam gibi satış artırıcı etkinli...

Biçimsel muska nedir ne demek

Biçimsel muska nedir Biçimsel muska; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Geometrik biçimlerde durulmuş bez, mumlu bez, muşamba ya da madenden yapılmış birer küçük silindir koruncak içine konan, üzerleri...

Biçimsel öğreti nedir ne demek

Biçimsel öğreti nedir Biçimsel öğreti; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlığın gözleme, bellek ve istenç gibi birbirinden ayrı genel bir dizi güç ya da yetenekleri bulunduğunu ve bunların öğrenme, alıştırma y...

Biçimsel sayı kuramı nedir ne demek

Biçimsel sayı kuramı nedir Biçimsel sayı kuramı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Doğal sayıların toplamı ile çarpımına ilişkin kanıtsavları türetmeğe yarayan biçimsel kuram. temel mantıklı sayı kuramı, kümesel sayı ku...

Biçimsel yapışıklık nedir ne demek

Biçimsel yapışıklık nedir Biçimsel yapışıklık; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir biçimin parçalarının tek bir biçim olarak bir arada kalması eğilimi. (Örneğin: Bir kez üçgen durumunda görülen üç nokta, başka tü...

Biçimselleştirmek nedir ne demek

Biçimselleştirmek nedir Biçimsel : Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel. Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme i...

Biçimsel değişmezlik nedir ne demek

Biçimsel değişmezlik nedir Biçimsel değişmezlik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir nesneyi aynı biçimde algılama eğilimi. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin ...

Biçimsel dil nedir ne demek

Biçimsel dil nedir Biçimsel dil; Bilişim, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sözdizim kuralları hiçbir belirsizlik içermeksizin tanımlanmış, bilgisayar izlencelemede de kullanılabilecek nitelikte kesin ...

Biçimsel görüşme nedir ne demek

Biçimsel görüşme nedir Biçimsel görüşme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Soru-yanıt ya da bilgi alışveriş sürecini önceden saptanmış biçim kurallarına bağlayan ve görüşmeciye salt işletsel bir üstlence yükl...

Biçimsel kanıt nedir ne demek

Biçimsel kanıt nedir Biçimsel kanıt; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kanıtlanım. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb....

Biçimsel mantık nedir ne demek

Biçimsel mantık nedir Biçimsel mantık; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mantığın inceleme konusu olan tutarlılık ile geçerliliğin mantıksal olmayan deyimlerin içeriğine değil de yalnız biçimine bağlı olduğunu vurg...

Biçimsel öğelerde benzet nedir ne demek

Biçimsel öğelerde benzet nedir Teknik terim anlamı: Bir markanın biçimsel öğelerine dayanan benzet. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullan...

Biçimsel özellik nedir ne demek

Biçimsel özellik nedir Biçimsel özellik; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dizimsel özellik. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Di...

Biçimsel tanım nedir ne demek

Biçimsel tanım nedir Biçimsel tanım; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biçimsel bir dilde yapılan dilsel tanım. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi...

Biçimselleştirme nedir ne demek

Biçimselleştirme nedir Biçimsel : Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel. Biçim : Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elveri...

Biçimsellik nedir ne demek

Biçimsellik nedir Biçimsel : Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel. Biçim : Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim