Biçimselleştirme nedir, Biçimselleştirme ne demek

  • Biçimselleştirmek işi

Biçimselleştirme tanımı, anlamı:

Biçimsel : Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel.

Biçim : Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Biçimselleştirmek : Biçimsel duruma getirmek. Bir kuramı biçimsel bir kurama dönüştürmek.