Fark nedir Fark; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Fark" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: Kredi faizlerinde geri ödeme risk...

 
 
 

Fark yöntemleri nedir ne demek

Fark yöntemleri nedir Fark yöntemleri; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözüm yö...

Kısmi bölünmüş fark nedir ne demek

Kısmi bölünmüş fark nedir Kısmi bölünmüş fark; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çok değişkenli fonksiyonun, öteki değiş...

Simetrik fark nedir ne demek

Simetrik fark nedir Simetrik fark; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki A ve B kümesinin simetrik farkı A da olup...

Farkındalık nedir ne demek

Farkındalık nedir "Farkındalık" ile ilgili cümle örnekleri Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon...

Farklandırıcı çözücüler nedir ne demek

Farklandırıcı çözücüler nedir Farklandırıcı çözücüler; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çözünen asit veya bazların kuvvetlerindeki ...

Farklı renkli tinea nedir ne demek

Farklı renkli tinea nedir Farklı renkli tinea; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlarda Malassezia furfur'un nede...

Farklılaşma nedir ne demek

Farklılaşma nedir Fransızca'da Farklılaşma ne demek?: différenciation Toplumsal farklılaşma : Kişi veya gruplarda farklı özelliklerin topluca meydana g...

Farklılaşma kaybı nedir ne demek

Farklılaşma kaybı nedir Farklılaşma kaybı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anaplazi. Fark : Bir kimse veya nesnen...

Farklılaşmamış mezenkim hücreleri nedir ne demek

Farklılaşmamış mezenkim hücreleri nedir Farklılaşmamış mezenkim hücreleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mezenkim hücreleri. Me...

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası nedir ne demek

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası nedir Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Aynı malın zamana, meka...

Farklılaştırılmış tarife nedir ne demek

Farklılaştırılmış tarife nedir Farklılaştırılmış tarife; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin benzer mallar üzerinde ülkeler...

Farklılaştırmak nedir ne demek

Farklılaştırmak nedir Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ...

Farklılık rantı nedir ne demek

Farklılık rantı nedir Farklılık rantı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal...

Farksızca nedir ne demek

Farksızca nedir Farksızca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sa...

Farksızlaşmak nedir ne demek

Farksızlaşmak nedir Farksız : Farkı olmayan. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlar...

Farksızlık varsayımı nedir ne demek

Farksızlık varsayımı nedir Farksızlık varsayımı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıfır varsayımı. Farksızlık : Farks...

Antijenik farklılaşma nedir ne demek

Antijenik farklılaşma nedir Antijenik farklılaşma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir virüsün yüzey proteinlerini kod...

Cinsel farklılaşma nedir ne demek

Cinsel farklılaşma nedir Cinsel farklılaşma; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonun cinsiyetine bağlı olarak m...

Dar anlamda fiyat farklılaştırması nedir ne demek

Dar anlamda fiyat farklılaştırması nedir Dar anlamda fiyat farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında firmanın üret...

Fark giderici vergi nedir ne demek

Fark giderici vergi nedir Fark giderici vergi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Serbest ticaret koşullarında düşük dünya fiyatl...

Fark ödemeleri nedir ne demek

Fark ödemeleri nedir Fark ödemeleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tarım kesiminde bazı ürünler için hükümet tarafında...

İnce fark nedir ne demek

İnce fark nedir Teknik terim anlamı: Kelimeler arasındaki küçük anlam farkı, nüans. Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını ...

Ortak fark nedir ne demek

Ortak fark nedir Ortak fark; bir matematik terimidir. Ortak : Kuma. Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla...

Toplumsal fark nedir ne demek

Toplumsal fark nedir Toplumsal fark; bir toplum bilimi terimidir. "Toplumsal fark" ile ilgili cümle örnekleri Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin...

Farkıt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok eskimiş, ele alınacak yeri kalmamış eşya. Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamas...

Farklı nedir Farklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Farklı" ile ilgili cümleler Farklıca : (farklı'ca) Farklı bir biçimd...

Farklıca nedir ne demek

Farklıca nedir Farklıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Farklıca" ile ilgili cümle Farklı : Farkı olan, aralarında fark bu...

Farklılaşma antijenleri nedir ne demek

Farklılaşma antijenleri nedir Farklılaşma antijenleri; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Normal hücrelerde belirli dokularda veya ...

Farklılaşmak nedir ne demek

Farklılaşmak nedir Farklılaşma : Ayrımlaşma. Farklılaşmak işi, ayrımlaşma. Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Bir ş...

Farklılaştırılmış azel piyasası nedir ne demek

Farklılaştırılmış azel piyasası nedir Farklılaştırılmış azel piyasası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal farklılaştırmasının yapıldığı a...

Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim nedir ne demek

Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim nedir Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Geleneksel hiyerarşiye bağlı ...

Farklılaştırma nedir ne demek

Farklılaştırma nedir Farklılaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmaması...

Farklılık nedir ne demek

Farklılık nedir "Farklılık" ile ilgili cümle Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkile...

Farksız nedir Farksız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Farksız" ile ilgili cümleler Farksızlaşma : Farksızlaşmak işi. Fark...

Farksızlaşma nedir ne demek

Farksızlaşma nedir Fransızca'da Farksızlaşma ne demek?: dédifferentiation Farksız : Farkı olmayan. Farksızlaşmak : Farksız duruma gelmek. Farksızlaşmak ...

Farksızlık nedir ne demek

Farksızlık nedir Farksızlık; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İktisat terim anlamı: [...

Alıcı farkı nedir ne demek

Alıcı farkı nedir Alıcı farkı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alıcının ödemeğe razı olduğu ederle gerçekten ödediği ar...

Biçimsel mal farklılaştırması nedir ne demek

Biçimsel mal farklılaştırması nedir Biçimsel mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekelci rekabet veya farklılaştırılm...

Cinsiyet farkı nedir ne demek

Cinsiyet farkı nedir Cinsiyet farkı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: eşey ayrılığı]. Zooloji'deki anl...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim