Fiyatlandırma nedir ne demek

Fiyatlandırma nedir Fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İktisat terim anlamı...

 
 
 

Güdümlü fiyatlandırma önsavı nedir ne demek

Güdümlü fiyatlandırma önsavı nedir Güdümlü fiyatlandırma önsavı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yoğunlaşmanın yüksek olduğu sanayiler...

Küresel fiyatlandırma yaklaşımı nedir ne demek

Küresel fiyatlandırma yaklaşımı nedir Küresel fiyatlandırma yaklaşımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Küresel düzeyde etkinlikte bulunan...

Temel nokta fiyatlandırma yöntemi nedir ne demek

Temel nokta fiyatlandırma yöntemi nedir Temel nokta fiyatlandırma yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretildiği yere bakılmaksızın ma...

Yermerkezli fiyatlandırma yaklaşımı nedir ne demek

Yermerkezli fiyatlandırma yaklaşımı nedir Yermerkezli fiyatlandırma yaklaşımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Küresel düzeyde etkinlikte bul...

Değişken fiyatlandırma nedir ne demek

Değişken fiyatlandırma nedir Değişken fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Maliyet ya da tüketici istemindeki değişmel...

Esnek fiyatlandırma nedir ne demek

Esnek fiyatlandırma nedir Esnek fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firmaların, tüketicilere fiyat üzerinde pazarl...

Lindahl fiyatlandırma nedir ne demek

Lindahl fiyatlandırma nedir Lindahl fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Lindahl fiyatına dayalı fiyat belirleme yönt...

Maliyet üstü fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyet üstü fiyatlandırma nedir Maliyet üstü fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aksak rekabet piyasalarında firmanın, or...

Rekabet temelli fiyatlandırma nedir ne demek

Rekabet temelli fiyatlandırma nedir Rekabet temelli fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fiyatların benzer mal üreten en güçl...

Savunmacı fiyatlandırma nedir ne demek

Savunmacı fiyatlandırma nedir Savunmacı fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın mevcut piyasa payını kaybetme olas...

Statik fiyatlandırma nedir ne demek

Statik fiyatlandırma nedir Statik fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın malını iç ve dış piyasalarda ayn...

Yıkıcı fiyatlandırma nedir ne demek

Yıkıcı fiyatlandırma nedir Yıkıcı fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aksak rekabet piyasasında etkinlikte bulunan f...

Aktarım fiyatlandırması nedir ne demek

Aktarım fiyatlandırması nedir Aktarım fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yönetim, denetim ve sermaye gibi unsurlar ...

Marjinal maliyet fiyatlandırması nedir ne demek

Marjinal maliyet fiyatlandırması nedir Marjinal maliyet fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aksak rekabet piyasasında firmanın...

Saygınlık fiyatlandırması nedir ne demek

Saygınlık fiyatlandırması nedir Saygınlık fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketicilerin piyasada satılan malın fiy...

Tektip teslim fiyatlandırması nedir ne demek

Tektip teslim fiyatlandırması nedir Tektip teslim fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tektip teslim fiyatına dayalı fiyatl...

Zararına liderlik fiyatlandırması nedir ne demek

Zararına liderlik fiyatlandırması nedir Zararına liderlik fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Perakende satışlarda tüketiciyi ...

Fiyatlandırma stratejisi nedir ne demek

Fiyatlandırma stratejisi nedir Fiyatlandırma stratejisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmanın etkinlikte bulunduğu piyasanın k...

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası nedir ne demek

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası nedir Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Aynı malın zamana, meka...

İncelikli fiyatlandırma yöntemi nedir ne demek

İncelikli fiyatlandırma yöntemi nedir İncelikli fiyatlandırma yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İncelikli fiyat kuramına dayanan fi...

Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli nedir ne demek

Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli nedir Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sermaye piyasasındaki bir ...

Uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı nedir ne demek

Uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı nedir Uyarlanabilir fiyatlandırma yaklaşımı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Küresel düzeyde etkinlikte bu...

Aşırı saldırgan fiyatlandırma nedir ne demek

Aşırı saldırgan fiyatlandırma nedir Aşırı saldırgan fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmanın kendi zararı pahasına izled...

Engelleyici fiyatlandırma nedir ne demek

Engelleyici fiyatlandırma nedir Engelleyici fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yerleşik firma ya da firmaların fiyatlar...

Hedef fiyatlandırma nedir ne demek

Hedef fiyatlandırma nedir Hedef fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ürünlerin satış fiyatının, üreticilere belirli ...

Maliyet temelli fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyet temelli fiyatlandırma nedir Maliyet temelli fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin, maliyetlerine ka...

Maliyete dönük fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyete dönük fiyatlandırma nedir Maliyete dönük fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Perakendeci firmaların, belirli bir k...

Saldırgan fiyatlandırma nedir ne demek

Saldırgan fiyatlandırma nedir Saldırgan fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasayı mümkün olduğu kadar kısa sürede ve...

Sınır fiyatlandırma nedir ne demek

Sınır fiyatlandırma nedir Sınır fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sınır fiyata dayanan fiyatlandırma yöntemi. Fi...

Yanıltıcı fiyatlandırma nedir ne demek

Yanıltıcı fiyatlandırma nedir Yanıltıcı fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin, tüketiciyi yanlış yönle...

Fiyatlandırmak nedir ne demek

Fiyatlandırmak nedir Fiyat : Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki. Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Bir mal veya...

Hedef getiri oranı fiyatlandırması nedir ne demek

Hedef getiri oranı fiyatlandırması nedir Hedef getiri oranı fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aksak rekabet piyasasında tekelc...

Ortalama maliyet fiyatlandırması nedir ne demek

Ortalama maliyet fiyatlandırması nedir Ortalama maliyet fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın fiyatının, o malın orta...

Tamamlayıcı ürün fiyatlandırması nedir ne demek

Tamamlayıcı ürün fiyatlandırması nedir Tamamlayıcı ürün fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Birlikte kullanılan mallarda, mal...

Ürün grubu fiyatlandırması nedir ne demek

Ürün grubu fiyatlandırması nedir Ürün grubu fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmanın ürün grubunda yer alan farklı ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim