Farklı nedir Farklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Farklı" ile ilgili cümleler Farklıca : (farklı'ca) Farklı bir biçimde. Biraz farklı. Farklılaşma : Farklılaşmak işi, ayrımlaşma. Ayrımlaşma. Farklılaşmak : F...

 
 
 

Farklılaşma nedir ne demek

Farklılaşma nedir Fransızca'da Farklılaşma ne demek?: différenciation Toplumsal farklılaşma : Kişi veya gruplarda farklı özelliklerin topluca meydana getirilmesi, tanınması ve benimsenmesi. Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, deği...

Farklılaşma kaybı nedir ne demek

Farklılaşma kaybı nedir Farklılaşma kaybı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anaplazi. Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran ...

Farklılaşmamış mezenkim hücreleri nedir ne demek

Farklılaşmamış mezenkim hücreleri nedir Farklılaşmamış mezenkim hücreleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mezenkim hücreleri. Mezenkim : Embriyoda mezodermden gelişen sitoplazma uzantılarıyla birbirlerine bağlı hücrel...

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası nedir ne demek

Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası nedir Farklılaştırılmış fiyatlandırma politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Aynı malın zamana, mekana veya alıcılarına göre farklı fiyatlardan satıldığı bir fiyatlandırma politikası. karşı...

Farklılaştırılmış tarife nedir ne demek

Farklılaştırılmış tarife nedir Farklılaştırılmış tarife; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin benzer mallar üzerinde ülkelere göre değişen oranlarda farklı tarifeler uygulaması. Tari : Tarih. Tanrı Fark : Bir kims...

Farklılaştırmak nedir ne demek

Farklılaştırmak nedir Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri...

Farklılık rantı nedir ne demek

Farklılık rantı nedir Farklılık rantı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal ve tarımsal özellikleri, coğrafi konumları, hammadde temini ve toprak verimliliğindeki f...

Farklı renkli tinea nedir ne demek

Farklı renkli tinea nedir Farklı renkli tinea; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlarda Malassezia furfur'un neden olduğu etrafındaki bölgeye göre deride yuvarlak, hipopigmentli renk değişimiyle belirgi...

Farklıca nedir ne demek

Farklıca nedir Farklıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Farklıca" ile ilgili cümle Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış ola...

Farklılaşma antijenleri nedir ne demek

Farklılaşma antijenleri nedir Farklılaşma antijenleri; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Normal hücrelerde belirli dokularda veya farklılaşmanın belli safhalarında bulunan dokuya özgü antijenler. Anti : Yunanca karşı an...

Farklılaşmak nedir ne demek

Farklılaşmak nedir Farklılaşma : Ayrımlaşma. Farklılaşmak işi, ayrımlaşma. Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş bi...

Farklılaştırılmış azel piyasası nedir ne demek

Farklılaştırılmış azel piyasası nedir Farklılaştırılmış azel piyasası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal farklılaştırmasının yapıldığı azel piyasası. karşılığı saf azel piyasası. Azel piyasası : Sunumun birkaç satıcı tarafınd...

Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim nedir ne demek

Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim nedir Farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Geleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte ...

Farklılaştırma nedir ne demek

Farklılaştırma nedir Farklılaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Fark : Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans. Ç...

Farklılık nedir ne demek

Farklılık nedir "Farklılık" ile ilgili cümle Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiye...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim