Toplumsal nedir ne demek

Toplumsal nedir bir [#toplum bilimi terimidir. "Toplumsal" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bireyin başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğini denediği gelişme evresiyle ya da bu evredeki etkinliklerle ilgili b...

 
 
 

Toplumsal alan nedir ne demek

Toplumsal alan nedir Toplumsal alan; Psikoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Lewin) Toplumsal dizgeleri kapsayan ve geometrik nitelikleri bulunan bir bölge. Teknik terim anlamı: Çevrebilim incele...

Toplumsal araştırma nedir ne demek

Toplumsal araştırma nedir Toplumsal araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal olayı benzeri olaylar için geçerli olabilecek genelliklere ulaşmak üzere araştırma. Araştırma : Araştırmak işi, araşt...

Toplumsal aşılama nedir ne demek

Toplumsal aşılama nedir Toplumsal aşılama; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Çevresindekilerin tartışma, zorlama ya da inandırmaya çabalamadan, yalnızca konuşmakla kişiye herhangi bir düşünceyi, görüşü ben...

Toplumsal ayrımlaşma nedir ne demek

Toplumsal ayrımlaşma nedir Toplumsal ayrımlaşma; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yaş, cinsellik, ırk gibi dirimbilimsel ya da toplumsal sınıflaşmaya yol açan türlü ekinsel etkenler sonucu, bireylerin ve topl...

Toplumsal baskı nedir ne demek

Toplumsal baskı nedir Toplumsal baskı; bir toplum bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Kişilerin inançlarına ve değerlendirmelerine belli bir yön, bir biçim vermek için toplumca yapılmış olan baskı. Başkalarının kararlarını etkile...

Toplumsal benzeşme nedir ne demek

Toplumsal benzeşme nedir Toplumsal benzeşme; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik ekinlerin, değişik ekinlerden birey ya da kümelerin, türdeş bir ekin bütünü oluşturacak biçimde kaynaşmaları. Benzeş : ...

Toplumsal biçimleştirme nedir ne demek

Toplumsal biçimleştirme nedir Toplumsal biçimleştirme; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belli bir bölgede, belli bir zamanda var olan ekinsel biçimi oluşturan türlü özelliklerin ve karmaşıkların bileşkesi. Biçi...

Toplumsal bilim nedir ne demek

Toplumsal bilim nedir Toplumsal bilim; bir toplum bilimi terimidir. Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal. Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş b...

Toplumsal ağ nedir ne demek

Toplumsal ağ nedir Toplumsal ağ; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kümeölçüm kuramında bireyler arasında çekim ve itim ilişkileriyle beliren ikili, halkalı ve üçlü alt bağlaşmalar. Ağ : İplik, sicim, tel ...

Toplumsal akışkanlık nedir ne demek

Toplumsal akışkanlık nedir Toplumsal akışkanlık; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kişilerin oturma bölgeleriyle değişik özekler (örneğin oturma yerleriyle iş yerleri) arasında gidip gelmesi. Akış : Akma işi....

Toplumsal alışkanlık nedir ne demek

Toplumsal alışkanlık nedir Toplumsal alışkanlık; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Toplumsal durumlara uyumu kolaylaştıran ve sonradan öğrenilerek alışkanlık biçimini alan herhangi bir davranış. Alış : Alma işi Alı...

Toplumsal aşamalanma nedir ne demek

Toplumsal aşamalanma nedir Toplumsal aşamalanma; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik toplumsal sınıf ve katmanların, değişik toplumsal kümelerin toplum içinde gördükleri saygı, önem ve öncelik bakımında...

Toplumsal ayırım nedir ne demek

Toplumsal ayırım nedir Toplumsal ayırım; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireylerin ya da toplumsal kümelerin toplumsal sınıf, ırk, din, dil, siyasal görüş ve benzerleri ayrılıklar nedeniyle toplum için...

Toplumsal bağımlılık nedir ne demek

Toplumsal bağımlılık nedir Toplumsal bağımlılık; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Astlık-üstlük ilişkilerine yol açan ve kimi birey ya da kümeleri başka birey ya da kümeler karşısında etkisiz bırakan durum. B...

Toplumsal beklenti nedir ne demek

Toplumsal beklenti nedir Toplumsal beklenti; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplum ya da topluluğun, üyelerinin türlü davranışları konusunda gelenek göreneklerle belirlenip toplumsal baskı ile yaptırı...

Toplumsal biçimbilim nedir ne demek

Toplumsal biçimbilim nedir Toplumsal biçimbilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumların, toplulukların, toplumsal kümelerin coğrafyasal yerleşme düzenini ve nüfusunu kendine konu alan inceleme alanı. b...

Toplumsal bileşim nedir ne demek

Toplumsal bileşim nedir Toplumsal bileşim; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplum nüfusunun toplumsal sınıf, meslek, gelir, yerleşme yeri, eğitim, siyasal görüş, din, dil gibi ekinsel özellikler bakı...

Toplumsal bilimler nedir ne demek

Toplumsal bilimler nedir Toplumsal bilimler; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanın toplum yaşamını türlü yanlarıyla inceleyen bütün bilimler. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü kon...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim