Toplumsal nedir ne demek

Toplumsal nedir bir [#toplum bilimi terimidir. "Toplumsal" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bireyin başkalarıyla olumlu ilişkiler...

 
 
 

Toplumsal alan nedir ne demek

Toplumsal alan nedir Toplumsal alan; Psikoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Lewin) Toplumsal dizgeleri ka...

Toplumsal araştırma nedir ne demek

Toplumsal araştırma nedir Toplumsal araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal olayı benzeri olaylar için g...

Toplumsal aşılama nedir ne demek

Toplumsal aşılama nedir Toplumsal aşılama; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Çevresindekilerin tartışma, zorlama ya ...

Toplumsal ayrımlaşma nedir ne demek

Toplumsal ayrımlaşma nedir Toplumsal ayrımlaşma; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yaş, cinsellik, ırk gibi dirimbilimse...

Toplumsal baskı nedir ne demek

Toplumsal baskı nedir Toplumsal baskı; bir toplum bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Kişilerin inançlarına ve değerlendirmelerine belli bir...

Toplumsal benzeşme nedir ne demek

Toplumsal benzeşme nedir Toplumsal benzeşme; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik ekinlerin, değişik ekinlerden ...

Toplumsal biçimleştirme nedir ne demek

Toplumsal biçimleştirme nedir Toplumsal biçimleştirme; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belli bir bölgede, belli bir zama...

Toplumsal bilim nedir ne demek

Toplumsal bilim nedir Toplumsal bilim; bir toplum bilimi terimidir. Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal. Toplum : Toplulu...

Toplumsal bilinç nedir ne demek

Toplumsal bilinç nedir Toplumsal bilinç; bir felsefe terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Toplum yaşamındaki görüşleri, kavramları, düşünceleri, siyasa, sanat,...

Toplumsal birimler nedir ne demek

Toplumsal birimler nedir Toplumsal birimler; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumbilim incelemelerinin kişi, aile...

Toplumsal boyut nedir ne demek

Toplumsal boyut nedir Toplumsal boyut; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim olay ve ürünlerinin oluşumunu...

Toplumsal bulaşma nedir ne demek

Toplumsal bulaşma nedir Toplumsal bulaşma; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumda, toplumsal küme içinde kork...

Toplumsal bütünleşme nedir ne demek

Toplumsal bütünleşme nedir Toplumsal bütünleşme; bir toplum bilimi terimidir. Toplumsal bütünleşme, veya sosyal bilimlerde, etnik azınlıklar, mülteciler veya to...

Toplumsal çalışma nedir ne demek

Toplumsal çalışma nedir Toplumsal çalışma; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Başka bireylerle, dah...

Toplumsal çevre nedir ne demek

Toplumsal çevre nedir Toplumsal çevre; Eğitim, Halk Bilimi, Psikoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bireylerin ve insan ...

Toplumsal çizge nedir ne demek

Toplumsal çizge nedir Toplumsal çizge; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplum yaşamına ilişkin türlü konuları ya...

Toplumsal darvincilik nedir ne demek

Toplumsal darvincilik nedir Toplumsal darvincilik; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Doğadaki ve toplumdaki ilerlemeyi y...

Toplumsal davranış nedir ne demek

Toplumsal davranış nedir Toplumsal davranış; bir ruh bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Başka kişilerin ya da öteki toplumsal uyarıcıların uyardığı davr...

Toplumsal değer nedir ne demek

Toplumsal değer nedir Toplumsal değer; bir toplum bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Halkın, yaratıcısı olduğu ya da benimsediği ürün ve olaylara ver...

Toplumsal ağ nedir ne demek

Toplumsal ağ nedir Toplumsal ağ; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kümeölçüm kuramında bireyler arasında çekim ve i...

Toplumsal akışkanlık nedir ne demek

Toplumsal akışkanlık nedir Toplumsal akışkanlık; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kişilerin oturma bölgeleriyle değişi...

Toplumsal alışkanlık nedir ne demek

Toplumsal alışkanlık nedir Toplumsal alışkanlık; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Toplumsal durumlara uyumu kolaylaştıran ve...

Toplumsal aşamalanma nedir ne demek

Toplumsal aşamalanma nedir Toplumsal aşamalanma; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik toplumsal sınıf ve katmanlar...

Toplumsal ayırım nedir ne demek

Toplumsal ayırım nedir Toplumsal ayırım; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireylerin ya da toplumsal kümelerin top...

Toplumsal bağımlılık nedir ne demek

Toplumsal bağımlılık nedir Toplumsal bağımlılık; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Astlık-üstlük ilişkilerine yol açan v...

Toplumsal beklenti nedir ne demek

Toplumsal beklenti nedir Toplumsal beklenti; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplum ya da topluluğun, üyelerinin...

Toplumsal biçimbilim nedir ne demek

Toplumsal biçimbilim nedir Toplumsal biçimbilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumların, toplulukların, toplumsa...

Toplumsal bileşim nedir ne demek

Toplumsal bileşim nedir Toplumsal bileşim; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplum nüfusunun toplumsal sınıf, m...

Toplumsal bilimler nedir ne demek

Toplumsal bilimler nedir Toplumsal bilimler; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanın toplum yaşamını türlü yanlarıy...

Toplumsal bilinç biçimleri nedir ne demek

Toplumsal bilinç biçimleri nedir Toplumsal bilinç biçimleri; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanların kılgısal etkinlikle...

Toplumsal birlik nedir ne demek

Toplumsal birlik nedir Toplumsal birlik; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal küme üyeleri arasında görül...

Toplumsal bozukluk incelemeleri nedir ne demek

Toplumsal bozukluk incelemeleri nedir Toplumsal bozukluk incelemeleri; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal yaşamdaki uyums...

Toplumsal bunalım nedir ne demek

Toplumsal bunalım nedir Toplumsal bunalım; bir ruh bilimi terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Bir toplumun temel düzeninin yapısı ve işleyişinde, bireylerin ve...

Toplumsal büyüme nedir ne demek

Toplumsal büyüme nedir Toplumsal büyüme; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin, toplumsal etkileşimi kolaylaştıran ni...

Toplumsal çatışma nedir ne demek

Toplumsal çatışma nedir Toplumsal çatışma; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kişi ya da toplumsal kümelerin birbirle...

Toplumsal çevrebilim nedir ne demek

Toplumsal çevrebilim nedir Toplumsal çevrebilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanların yeryüzeyine dağılışını ve...

Toplumsal çözülme nedir ne demek

Toplumsal çözülme nedir Toplumsal çözülme; bir toplum bilimi terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Bir toplumda ya da toplumsal kümede üyelerin var olan türdeş t...

Toplumsal davranım nedir ne demek

Toplumsal davranım nedir Toplumsal davranım; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bireyin bir toplumun üyesi olarak gösterdiği...

Toplumsal dayanışma nedir ne demek

Toplumsal dayanışma nedir Toplumsal dayanışma; bir toplum bilimi terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Bir toplumsal kümenin ya da bir toplumun üretim yapısı, kuru...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim