Topluluk nedir "Topluluk" ile ilgili cümle Biyoloji'deki anlamı: Bir fizik terimi olarak tanımı: Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Belli sayıda oy...

 
 
 

Topluluk ekolojisi nedir ne demek

Topluluk ekolojisi nedir Topluluk ekolojisi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: komünite ekolojisi]. Teknik terim anlamı...

Topluluk ismi nedir ne demek

Topluluk ismi nedir Topluluk ismi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Tekil olduğu halde sayısı belirsiz çokluk anlatan isi...

Topluluk müktesebatı nedir ne demek

Topluluk müktesebatı nedir Topluluk müktesebatı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ortak alanlar...

Topluluk ruhbilimi nedir ne demek

Topluluk ruhbilimi nedir Topluluk ruhbilimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal ruhbilimin topluluk ya da kü...

Topluluk sayısı nedir ne demek

Topluluk sayısı nedir Bilimsel terim anlamı: İkilik, onluk, ellilik, yüzlük gibi aynı şeylerden kaç tanesinin bir arada bulunduğunu gösteren isim. Fransızc...

Topluluk yapısı nedir ne demek

Topluluk yapısı nedir Topluluk yapısı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yerel topluluğu oluşturan insanların, uğraş, geli...

Dinsel topluluk nedir ne demek

Dinsel topluluk nedir Dinsel topluluk; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Aynı dinden olanlardan oluşan topluluk. Dinsel ...

Gezici topluluk nedir ne demek

Gezici topluluk nedir Gezici topluluk; bir tiyatro terimidir. Tiyatro'daki terim anlamı: Belli bir yeri olmayıp, özel araçlarla her yana gidip oyunlar vere...

Otsu topluluk nedir ne demek

Otsu topluluk nedir Otsu topluluk; bir [#bitki] bilimi terimidir. Otsu : Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki), otsul. Topluluk : Aynı ...

Tarımcı topluluk nedir ne demek

Tarımcı topluluk nedir Tarımcı topluluk; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Üretim yapısı tarıma dayalı olan topluluk...

Yerleşik topluluk nedir ne demek

Yerleşik topluluk nedir Yerleşik topluluk; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Gezmeyen, belli bir yerde oyunlar oyna...

Toplulukla iş uyuşmazlığı nedir ne demek

Toplulukla iş uyuşmazlığı nedir Toplulukla iş uyuşmazlığı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yürürlükte bulunan iş koşullarının tümü ya...

Avrupa toplulukları adalet divanı nedir ne demek

Avrupa toplulukları adalet divanı nedir Avrupa toplulukları adalet divanı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kurucu antlaşmaların yorumlanmas...

Açıktopluluk nedir ne demek

Açıktopluluk nedir Açıktopluluk; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kent, bölge, alan, ulus ya da ülke kesitleri gib...

Topluluk adı nedir ne demek

Topluluk adı nedir Topluluk adı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Birlik kavramı taşıyan topluluğa verilen tekil ad: Ordu, alay, ta...

Topluluk eki nedir ne demek

Topluluk eki nedir Topluluk eki; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: İsimlerde sayı bakımından topluluk ve bir aradalık gösteren ek. Tarihî dönem ...

Topluluk güvencesi nedir ne demek

Topluluk güvencesi nedir Topluluk güvencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Toplumsal Güvenceler Kurumunun, işveren, dernek, ...

Topluluk kalkınması nedir ne demek

Topluluk kalkınması nedir Topluluk kalkınması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kendi kendine yeterli, çevresini kontrol edebi...

Topluluk oyunu nedir ne demek

Topluluk oyunu nedir Topluluk oyunu; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Oyuna katılanların her birinin uyuşmaiçinde bir bütün...

Topluluk sayı sıfatları nedir ne demek

Topluluk sayı sıfatları nedir Teknik terim anlamı: Asıl sayı sıfatlarına gelerek belirttikleri nesneler arasında yakınlık, birlik olduğunu gösteren ve bir nesne to...

Topluluk tekili nedir ne demek

Topluluk tekili nedir Topluluk tekili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kendi tekil olduğu halde sayısı belirli birçok şe...

Avcı toplayıcı topluluk nedir ne demek

Avcı toplayıcı topluluk nedir Avcı toplayıcı topluluk; İktisat, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yaşamlarını avlanma ve bitki...

Dolaşıcı topluluk nedir ne demek

Dolaşıcı topluluk nedir Dolaşıcı topluluk; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Oradan oraya dolaşarak oyunlar oynayan taşra topl...

Kırsal topluluk nedir ne demek

Kırsal topluluk nedir Kırsal topluluk; Şehir, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkel ortaklık düzeninin son aş...

Özenci topluluk nedir ne demek

Özenci topluluk nedir Özenci topluluk; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Oyuncuları eğitim görmemiş topluluk. Özenci : Tiyat...

Toplayıcı topluluk nedir ne demek

Toplayıcı topluluk nedir Toplayıcı topluluk; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yaşamlarını, ellerini kullanarak ağaç, toprak v...

Toplulukbaşı nedir ne demek

Toplulukbaşı nedir Toplulukbaşı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Oyuncular topluluğunu temsil eden oyuncu. Toplu : Topu ...

Avrupa toplulukları nedir ne demek

Avrupa toplulukları nedir Avrupa toplulukları; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve Avrupa Atom En...

Avrupa toplulukları sayıştayı nedir ne demek

Avrupa toplulukları sayıştayı nedir Avrupa toplulukları sayıştayı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bütçe gelir ve gider hesaplarını ve ...

Kapalıtopluluk nedir ne demek

Kapalıtopluluk nedir Kapalıtopluluk; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşyeri, küçük küme ve örgüt gibi yersel ya da i...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim