Davranış nedir ne demek

Davranış nedir "Davranış" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel ...

 
 
 

Davranış bilimleri nedir ne demek

Davranış bilimleri nedir Davranış bilimleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İnsan davranışlarının neden ve sonuçlarını ince...

Davranış bozukluğu nedir ne demek

Davranış bozukluğu nedir Davranış bozukluğu; bir ruh bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Ruhsal çatışmalar sonucu ortaya çıkan, toplumsal yönde...

Davranış kalıbı nedir ne demek

Davranış kalıbı nedir Davranış kalıbı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tek tek davranışları açıklamaya ve ortak bir t...

Davranış notu nedir ne demek

Davranış notu nedir Davranış notu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin, genel...

Davranış sağaltımı nedir ne demek

Davranış sağaltımı nedir Davranış sağaltımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görüşülen ya da sorunları olan kişide davr...

Davranış sorusu nedir ne demek

Davranış sorusu nedir Davranış sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcının davranışları, eylemleri ve her...

Altruistik davranış nedir ne demek

Altruistik davranış nedir Altruistik davranış; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmanın, kendi ferdi üreme başarısı ...

Araştırıcı davranış nedir ne demek

Araştırıcı davranış nedir Araştırıcı davranış; Psikoloji, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Araştıran canlıyı çevresinin ...

Coşkusal davranış nedir ne demek

Coşkusal davranış nedir Coşkusal davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: İstençsiz olarak çalışan iç salgı bezleri, dü...

Devimli davranış nedir ne demek

Devimli davranış nedir Devimli davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Erkenin uyarılması sonucu olan güdülendirici d...

Edinimsiz davranış nedir ne demek

Edinimsiz davranış nedir Edinimsiz davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Gelişme ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan, ö...

Göstermelik davranış nedir ne demek

Göstermelik davranış nedir Göstermelik davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Açık olarak başkalarına yöneltilmemekle bir...

İçeyönelik davranış nedir ne demek

İçeyönelik davranış nedir İçeyönelik davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyi çevrenin gerçeklerinden hiç değilse ...

Karşılayıcı davranış nedir ne demek

Karşılayıcı davranış nedir Karşılayıcı davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Baskı altında tutulan ya da önlenen tepkile...

Kendiliğinden davranış nedir ne demek

Kendiliğinden davranış nedir Kendiliğinden davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir uyaran olmaksızın ortaya çık...

Ortak davranış nedir ne demek

Ortak davranış nedir Ortak davranış; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal küme ya da toplum üyelerinin...

Simgesel davranış nedir ne demek

Simgesel davranış nedir Simgesel davranış; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yağmur yakarısı sırasında avuç içleri...

Suçlu davranış nedir ne demek

Suçlu davranış nedir Suçlu davranış; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumda ya da toplumsal kümede suç sa...

Tepkisel davranış nedir ne demek

Tepkisel davranış nedir Tepkisel davranış; bir ruh bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Dış çevreden gelen bir uyarının etkisi ile ortaya çıkan bir davra...

Davranış bilgisi nedir ne demek

Davranış bilgisi nedir Davranış bilgisi; bir toplum bilimi terimidir. Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar kar...

Davranış bilimi nedir ne demek

Davranış bilimi nedir Davranış bilimi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Biyolojinin hayvanların davranışlarını ve davranış...

Davranış birleştirimi nedir ne demek

Davranış birleştirimi nedir Davranış birleştirimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Birden çok davranış birimini daha büyük b...

Davranış değerlemesi nedir ne demek

Davranış değerlemesi nedir Davranış değerlemesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Gözlenen bir davranış ya da davranış kümesi...

Davranış kayıt fişi nedir ne demek

Davranış kayıt fişi nedir Davranış kayıt fişi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrencilerin okul içi ve dışında gözlenen da...

Davranış örneklemesi nedir ne demek

Davranış örneklemesi nedir Davranış örneklemesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Deneğin yaşamı ile ilgili özellik ve koşul...

Davranış sapması nedir ne demek

Davranış sapması nedir Davranış sapması; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumun ya da toplumsal kümenin kura...

Açık davranış nedir ne demek

Açık davranış nedir Açık davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Dıştaki bir gözlemcinin kolayca gözleyebileceği d...

Anlatımsal davranış nedir ne demek

Anlatımsal davranış nedir Anlatımsal davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Canlının düşünce, duygu ve coşkularını yans...

Başat davranış nedir ne demek

Başat davranış nedir Başat davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Başkalarını yönetmeyi ve kendi istencine bağlamay...

Çocuksu davranış nedir ne demek

Çocuksu davranış nedir Çocuksu davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Yetişkin kişide görülen çocuklara özgü davranı...

Doğal davranış nedir ne demek

Doğal davranış nedir Doğal davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Canlının doğduğu andan beri var ve etkili olan e...

Ereğe yönelmiş davranış nedir ne demek

Ereğe yönelmiş davranış nedir Ereğe yönelmiş davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Görünüş ve nitelikleri, ancak bir ereğe...

İçerik davranış nedir ne demek

İçerik davranış nedir İçerik davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir örgen ya da örgenlerle ortaya vurul...

İşlemci davranış nedir ne demek

İşlemci davranış nedir İşlemci davranış; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşlemde bulunmayı gerektiren ve eylemsel kar...

Kazanılmış davranış nedir ne demek

Kazanılmış davranış nedir Kazanılmış davranış; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Şartlanma veya öğrenme ile elde edilmiş davra...

Kurumsal davranış nedir ne demek

Kurumsal davranış nedir Kurumsal davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kişisel özelliklerin ya da durumun gereklerin...

Saldırgan davranış nedir ne demek

Saldırgan davranış nedir Saldırgan davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Başkalarının zararına olarak kendini yükselt...

Sorunlu davranış nedir ne demek

Sorunlu davranış nedir Sorunlu davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Gelişim güçlüğü ve uyumsuzluk belirtisi sayıla...

Takınaklı davranış nedir ne demek

Takınaklı davranış nedir Takınaklı davranış; bir ruh bilimi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Bilince takılan ve bütün kurtulma uğraşılarına karşı direnen bir...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim