Davranış nedir ne demek

Davranış nedir "Davranış" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullar dolayısıyle geliştirdiği ve onu aynı durumdaki kimselere yaklaştıran davranımlar...

 
 
 

Davranış bilimleri nedir ne demek

Davranış bilimleri nedir Davranış bilimleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İnsan davranışlarının neden ve sonuçlarını inceleyen ve insanları bu davranışa yönelten güdüleri saptamaya çalışan bilim dalları. Davra ...

Davranış bozukluğu nedir ne demek

Davranış bozukluğu nedir Davranış bozukluğu; bir ruh bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Ruhsal çatışmalar sonucu ortaya çıkan, toplumsal yönden huzursuzluk yaratan ya da toplum kurallarını çiğneyen davranış uyumsuzluğu. İngilizce'd...

Davranış kalıbı nedir ne demek

Davranış kalıbı nedir Davranış kalıbı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tek tek davranışları açıklamaya ve ortak bir tanımda toplamaya yarayan uyumlu davranışlar örüntüsü. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi D...

Davranış notu nedir ne demek

Davranış notu nedir Davranış notu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin, genel ahlak ilkeleri ve okulca saptanmış kurallar karşısındaki tutum ve davranışlarını değerle...

Davranış sağaltımı nedir ne demek

Davranış sağaltımı nedir Davranış sağaltımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Görüşülen ya da sorunları olan kişide davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan sağaltıcı görüşme yordamı. Davra : Saban kılıcını sı...

Davranış sorusu nedir ne demek

Davranış sorusu nedir Davranış sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcının davranışları, eylemleri ve her türlü kişisel ya da toplumsal etkinlikleriyle ilgili bilgileri araştıran soru. Davra : S...

Davranışlararası ruhbilimi nedir ne demek

Davranışlararası ruhbilimi nedir Davranışlararası ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Kantor) Ruhbilimde karşılıklı davranış durumlarında etmenlerden birinin canlı olması gerektiğini savunan görüş. Davra : Saba...

Davranışsal bölümleme nedir ne demek

Davranışsal bölümleme nedir Davranışsal bölümleme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmaların, tüketicileri satın alma davranışlarına göre gruplara ayırarak her bir gruba farklı bir pazarlama yöntemi uygulaması. Bölü ...

Davranış bilgisi nedir ne demek

Davranış bilgisi nedir Davranış bilgisi; bir toplum bilimi terimidir. Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Bilgi : Genel...

Davranış bilimi nedir ne demek

Davranış bilimi nedir Davranış bilimi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Biyolojinin hayvanların davranışlarını ve davranışın fizyolojik temellerini inceleyen alt dalı. Etoloji. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi ...

Davranış birleştirimi nedir ne demek

Davranış birleştirimi nedir Davranış birleştirimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Birden çok davranış birimini daha büyük bir bütünde kaynaştırma. Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanıl...

Davranış değerlemesi nedir ne demek

Davranış değerlemesi nedir Davranış değerlemesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Gözlenen bir davranış ya da davranış kümesine sayısal bir değer ya da sıra sayısı verme. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davran : ...

Davranış kayıt fişi nedir ne demek

Davranış kayıt fişi nedir Davranış kayıt fişi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrencilerin okul içi ve dışında gözlenen davranışlarının öykü gibi yazıldığı fiş. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davran : “. “Haz...

Davranış örneklemesi nedir ne demek

Davranış örneklemesi nedir Davranış örneklemesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Deneğin yaşamı ile ilgili özellik ve koşulları örnek olarak belirtmek için belirli ve sınırlı zaman süreleri içindeki davranış ve y...

Davranış sapması nedir ne demek

Davranış sapması nedir Davranış sapması; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumun ya da toplumsal kümenin kurallarına ya da düzgülerine aykırı biçimde davranma. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davr...

Davranışçılık nedir ne demek

Davranışçılık nedir Davranışçılık; ruh bilimi, İktisat, Psikoloji, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İktisat terim anlamı: İnsan davranışlarını dışsal uyarılar çerçevesinde ...

Davranışsal beklentiler nedir ne demek

Davranışsal beklentiler nedir Davranışsal beklentiler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Beklentilerin toplumsal ve psikolojik etkenler tarafından oluştuğunu ileri süren görüş. karşılığı ussal beklentiler. Beklentiler : K...

Davranışsal dalgalanma nedir ne demek

Davranışsal dalgalanma nedir Davranışsal dalgalanma; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Hull) Belirli bir uyaran karşısında deneğin davranışlarında baş gösteren değişmeler. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davran : ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim