Soru nedir Yerel Türkçe anlamı: Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Topluca ortaya atılan birkaç düşünce ya da görüşten en doğru olanını seçmek için insanı düşünmeye yönelten araç. Bütün öğeleri tam olarak verilmeyen bir düşüncenin, bir...

 
 
 

Soru çizinliklerinin toplanması nedir ne demek

Soru çizinliklerinin toplanması nedir Soru çizinliklerinin toplanması; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcılara iletilmiş olan soru çizinliklerinin doldurulmuş ya da yanıtlanmış olarak geri alınmasına ilişkin işlem...

Soru dizelgesi nedir ne demek

Soru dizelgesi nedir Soru dizelgesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: soru kağıdı]. Dize : Şiirin satırlarından her biri, mısra Dizel : Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor. Dizelg...

Soru düzeni nedir ne demek

Soru düzeni nedir Soru düzeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da görüşme çizinliğine içbütünlük ve işlerlik kazandırabilmek üzere sorulara verilen uygun sıra düzeni. Düzeni : İki tepe aras...

Soru günü nedir ne demek

Soru günü nedir Teknik terim anlamı: Kıyamet günü. Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual. Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual. ...

Soru işareti nedir ne demek

Soru işareti nedir Soru işareti; bir dil bilgisi terimidir. Soru işareti, bir noktalama işaretidir. 1. Soru bildiren cümle ve sözcüklerin sonunda kullanılır. 2. Herhangi bir bilginin ile karşılandığını veya kesin olmadığını [#anlatmak için y...

Soru listesi nedir ne demek

Soru listesi nedir Soru listesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir amaca göre seçilmiş olan davranım biçimleri ile birtakım beceri ya da düşünceleri temsil eden maddelerden oluşan ve bir gözlemcinin dene...

Soru sıfatı nedir ne demek

Soru sıfatı nedir Soru sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Adı, soru yoluyla belirten sıfat: Hangi gün?; Hangi iş?; Ne zaman?.; Kaç kişi?; Kaçıncı sokak?; Kaçar elma? ve benzeri Gramer anlamı: Adın yerini, sayısını...

Soru şekli nedir ne demek

Soru şekli nedir Teknik terim anlamı: Adlarda ve fiillerde soru kavramı veren şekil. Adlar ve fiil kiplerini soru şekline sokmak için Türkçede mI / mU soru eki kullanılır: Zaman, aldığını geri verecek misin? Yahut o geldiği zaman ben onu t...

Soru cümlesi nedir ne demek

Soru cümlesi nedir Soru cümlesi; bir dil bilgisi terimidir. "Soru cümlesi" ile ilgili cümle örnekleri Gramer anlamı: Soru kavramı kazandıran hangi? ne? kim? kaç? nasıl? gibi soru kelimelirinden biriyle ya da “evet” veya “hayır” karşılığını i...

Soru çizinliği nedir ne demek

Soru çizinliği nedir Soru çizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplumbilimde başvurulan başlıca gözlem araçlarından biri olan ve yanıtlayıcmm okuyarak dolduracağı sorulardan oluşmuş öiçünlü dizgeli ...

Soru dile getirme nedir ne demek

Soru dile getirme nedir Soru dile getirme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir soruya yanlılığa yol açmadan ve yanıtsız kalmadan öngördüğü bilgiyi sağlayabilecek dilsel bir biçim kazandırma. Getirme : Getirm...

Soru dizinliği nedir ne demek

Soru dizinliği nedir Soru dizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da görüşme çizinliğine temel olmak üzere hazırlanan ve içbütünlüğü olan ilgili sorulardan oluşmuş dizelge. Dizi : Bir iplik...

Soru eki nedir Soru eki; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Soru kavramı veren mi eki : Ev mi satıldı?; Ali geldi mi, gelmedi mi?; Bu elbise senin için mi hazırlanıyor? ve benzeri Gramer anlamı: Soru kavramı veren mI/m...

Soru içeriği nedir ne demek

Soru içeriği nedir Soru içeriği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sorunun içerdiği bilgi istemi ya da dile getirdiği anlam yükü. İçer : Oda, oturma odası İçeri : İç yan, iç bölüm, dışarı karşıtı. İç ...

Soru kağıdı nedir ne demek

Soru kağıdı nedir Soru kağıdı; Eğitim, İstatistik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Belli bir sorun ya da konu üzerinde önceden düzenlenen sorulara ilgililerce verilecek yanıtların yazılması için geliştirilen ...

Soru öbeği nedir ne demek

Soru öbeği nedir Soru öbeği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir konuyu tek bir soru yerine aynı konunun değişik yönlerini içeren birden çok ilgili soruyla araştırmayı amaçlayan sorular kümesi. S...

Soru sival nedir ne demek

Soru sival nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sorgu. Siva : Başka, gayrı, özge Sival : Soru. Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual. Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual. Sorg...

Soru tonlanmaları nedir ne demek

Soru tonlanmaları nedir Soru tonlanmaları; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Soru tümcelerinin tonlanmaları. Tonla : Tonlarca Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili