Yerine nedir Yerine; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Yerine" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Bir görüntü, bir yaşantı ya da bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için simgelerle göz önü...

 
 
 

Yerine getirmezlik nedir ne demek

Yerine getirmezlik nedir Yerine getirmezlik; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapılacak işlemin ya da alınmış olan kararın gerçekleştirilmemesi, uygulama alanına konulmaması, yapılmaması. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêrili...

Yerine kalmak nedir ne demek

Yerine kalmak nedir Teknik terim anlamı: Yerini tutmak, yerine geçmek. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Kalma : Kalmak işi. Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan. Kalmak : Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek. ...

Yerine koyarak örnekleme nedir ne demek

Yerine koyarak örnekleme nedir Yerine koyarak örnekleme; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Sonlu bir evrenden çekilen her bir örneklem biriminin, çekim yinelenmeden önce yerine konulduğu örnekleme. Bu durumda çekilen bi...

Yerine koyma aksiyomu nedir ne demek

Yerine koyma aksiyomu nedir Yerine koyma aksiyomu; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: f bir fonksiyon, f 'nin kaynak bir küme olduğundan f 'nin hedef de bir kümedir. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti...

Yerine koyma tedavisi nedir ne demek

Yerine koyma tedavisi nedir Yerine koyma tedavisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Eksik olan şeyin doğal veya sentetik benzerini yerine koyarak tedavi etme. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Ye...

Yerine verme buyruğu nedir ne demek

Yerine verme buyruğu nedir Yerine verme buyruğu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Para ya da özdeksel her nesnenin yerine verilmesi için düzenlenen buyruklu yazı. Buyru : Kağnı, araba tekerleğine çakılan tahta çivi. Ka...

Yerine verme sözleşmesi nedir ne demek

Yerine verme sözleşmesi nedir Yerine verme sözleşmesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yerine verme koşullarını kapsayan sözleşme. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi göster...

Yerinel nedir Yerinel; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatedat olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: Yerineye değgin; yerine ile ilgili olan. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yer...

Yerine geçen nesne nedir ne demek

Yerine geçen nesne nedir Yerine geçen nesne; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: kaim şey (bk. yedek, yedek nesne). Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı iki yandan her biri, yaka. T...

Yerine geçme nedir ne demek

Yerine geçme nedir Yerine geçme; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: kaim olma. yerine geçmek : Hastalanan bir oyuncunun yerine, onun rolünü oynamak. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Geç...

Yerine iletmek nedir ne demek

Yerine iletmek nedir Teknik terim anlamı: Yerine getirmek. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti İletme : İletmek işi. İletmek : Götürmek, ulaştırmak, nakletmek, geçirmek. Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere götür...

Yerine komak nedir ne demek

Yerine komak nedir Teknik terim anlamı: Yerine getirmek, ifa etmek. Komak : Durdurmak, kaçırmamak. Delik. Koyuvermek, bırakmak: Aman kardeşim şunu koma kaçacak. Koymak. Bırakmak. Bırakmak, terketmek, vaz’ etmek. Müsaade etmek, izin vermek, s...

Yerine koyma nedir ne demek

Yerine koyma nedir Yerine koyma; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Durağan bir kuruluş yerine bir başkasının, bir yenisinin konulması. Durağan bir değerin yenilenmesi. ahmak yerine koymak : bir kimseye aptalmış, ...

Yerine koyma ilksavı nedir ne demek

Yerine koyma ilksavı nedir Yerine koyma ilksavı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Önalanı küme olan bir izergenin artalanının da küme olduğunu dile getiren ilksav. İlksav : [bkz: belit]. Mantıksal ilksav ya da özel ilk...

Yerine verme aracılık parası nedir ne demek

Yerine verme aracılık parası nedir Yerine verme aracılık parası; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Malın yerine verilmesi sırasında verilen aracılık parası. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Aracı : Ara bulucu. Üre...

Yerine verme koşullu satış nedir ne demek

Yerine verme koşullu satış nedir Yerine verme koşullu satış; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Satıcının malı alıcının bulunduğu yere -kente- kadar götürmesi ya da oraya kadar yapılacak giderleri üzerine alması koşulu ile bağı...

Yerinegi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alkanna tinctoria Borraginaceae, havacıva otu. Yeri : Yürü. Utanmaz: Yêriliğin cezasını çekti Yerine : Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere. Başkasının adına. Alegori. Havacıva : Sığırdi...

Yerineleme nedir ne demek

Yerineleme nedir Yerineleme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kelimenin kendi söz bölümü dışında olarak, örnekleyin bir adın sıfat yerine alınarak kullanılması: Fesat karı gibi. Yeri : Yürü. Utanmaz: Y...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim