Tutmak nedir "Tutmak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 1.Çiftleşmek isteyen inek ve benzeri hayvanları iple bağlayarak boğaya çekmek : İne...

 
 
 

Acığı tutmak nedir ne demek

Acığı tutmak nedir Teknik terim anlamı: Öfkelenmek. Acığ : Öç, intikam, kin, garaz. İnat, zıddiyet, nisbet. Keder, kahır. Azık, yol yiyeceği. [bkz: acık...

Afakan tutmak nedir ne demek

Afakan tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek. Afakan : Hafakan. Yürek oynaması, çarpıntı, helecan, tasa, iç sıkıntısı, h...

Alıcısı tutmak nedir ne demek

Alıcısı tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öldürücü hastalığa yakalanmak: Alıcısı tuta (ilenç). Alıcı : Satın almak isteyen kimse, müşteri. Almaç. Azr...

Avlağı tutmak nedir ne demek

Avlağı tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kıyıyı çitle çevirmek. Avla : Ağıl. Ağız. Bahçelerin etrafına ağaç ve ince dallardan yapılan çit, engel. Ay...

Ayak tutmak nedir ne demek

Ayak tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öncülük etmek, söz açmak. Ayak : Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeyleri...

Azık tutmak nedir ne demek

Azık tutmak nedir Teknik terim anlamı: Yiyecek biriktirmek. Azık : Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Ba...

Bap tutmak nedir ne demek

Bap tutmak nedir Teknik terim anlamı: Uğurlu saymak. Bap : Kapı. Kitaplarda bölüm, başlık. Arap dil bilgisinde mastar çeşitlerinden her biri. Konu, hu...

Baş tutmak nedir ne demek

Baş tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aracılık etmek. Teknik terim anlamı: Baş çıkarmak, başlanmak. Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak,...

Böcü tutmak nedir ne demek

Böcü tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İpek böceği beslemek. Böcü : Kurt. Çocukları korkutmak için söylenen ve hayalet, hortlak vb. hayalî varlık....

Böğelek tutmak nedir ne demek

Böğelek tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığır böğelek tarafından rahatsız edilmek, ısırılmak. Böğe : İri ve zehirli örümcek. Geceleri ışığa gelen a...

Buru tutmak nedir ne demek

Buru tutmak nedir Teknik terim anlamı: Gebe kadına doğum sancısı gelmek. Buru : Sancı, buruntu Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı takım oyun...

Büvelek tutmak nedir ne demek

Büvelek tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığır böğelek tarafından rahatsız edilmek, ısırılmak. [bkz: böğeleğe tutulmak]. Telâşlanmak. Büvelek : Sığı...

Cığ tutmak nedir ne demek

Cığ tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuşlar birikmek. Cığ : Dokuma tezgâhında kullanılan yassı tahta veya saçdan makara. Genç, küçük ağaç dallar...

Cızık tutmak nedir ne demek

Cızık tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tutunmak, bağlanmak. Cızı : [bkz: çizi]. Ağustos böceği. Çizgi. Tohum ekmek için pullukla açılan yer, karık...

Cizi tutmak nedir ne demek

Cizi tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanlarla tarlayı sürerken bir kişi öne düşmek. Cizi : [bkz: çizi]. Sebze Dikmek için kazılan çukur. Dizi...

Çift ucun tutmak nedir ne demek

Çift ucun tutmak nedir Teknik terim anlamı: Çiftçilik yapmak. Ucun tutmak : Yoluna, tarafına gitmek Çift : Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler)...

Dakıya tutmak nedir ne demek

Dakıya tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğünde gelen hediyeleri gelin veya damadın yanında göstermek. Dakı : Nişan ve düğünde geline takılan ziyne...

Defter tutmak nedir ne demek

Defter tutmak nedir Defter tutmak; ticaret alanında kullanılan bir sözcüktür. Defter : Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya...

Depere tutmak nedir ne demek

Depere tutmak nedir Teknik terim anlamı: Depesi üzerine kaldırmak. Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla ka...

Tutmak kapmak nedir ne demek

Tutmak kapmak nedir Teknik terim anlamı: Atıp tutmak. Kapma : Kapmak işi. Hile ile elde edilen Kapmak : Birdenbire yakalayarak, çekerek almak. Isırıp par...

Ac tutmak nedir ne demek

Ac tutmak nedir Teknik terim anlamı: Ac bırakmak. Ac : Aç. Aç - ac galmah. Aktinyum elementinin simgesi Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı...

Acız tutmak nedir ne demek

Acız tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kötü kullanmak: Senin oğlan öküzleri çok acız tutuyor. Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı takım ...

Ala tutmak nedir ne demek

Ala tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gözünü boyamak, hile yapmak, karışıklığa getirmek: Beni ala tuttun da yendin. Teknik terim anlamı: Alıkoyma...

Arpa tutmak nedir ne demek

Arpa tutmak nedir Teknik terim anlamı: (At) Arpalamak. Arpa : Buğdaygillerden bir bitki (Hordeum vulgare). Rüşvet. Bu bitkinin ekmek ve bira yapımında ...

Ayah tutmak nedir ne demek

Ayah tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlerde söylenecek bir söze zemin hazırlamak. Ayah : Ayak. Kafiye. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalı...

Ayna tutmak nedir ne demek

Ayna tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalleşlik etmek. Ayna : Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. G...

Bakır tutmak nedir ne demek

Bakır tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bakır çalmak. Bakı : Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konu...

Barım tutmak nedir ne demek

Barım tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uyuklamak (Kızılca k.). Barı : Çit. Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise. Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları ü...

Bedel tutmak nedir ne demek

Bedel tutmak nedir Bedel : Değer, fiyat, kıymet. Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para. Bir ücret karşı...

Bögelek tutmak nedir ne demek

Bögelek tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığırlar sinekten rahatsız olarak koşmak. Bögelek : Sığırları rahatsız eden bir çeşit sinek, gübre sineği T...

Bökelegi tutmak nedir ne demek

Bökelegi tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Babaları tutmak. Böke : Kahraman, güçlü kimse. Şampiyon Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı takım...

Bünelek tutmak nedir ne demek

Bünelek tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığır böğelek tarafından rahatsız edilmek, ısırılmak. Bünelek : Sığırları rahatsız eden bir çeşit sinek, gü...

Can tutmak nedir ne demek

Can tutmak nedir Teknik terim anlamı: Öldürmemek, sağ tutmak. Can : İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlı...

Cız tutmak nedir ne demek

Cız tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığır, böğelek sineğinin ısırmasıyla kuyruğunu kaldırıp kaçmak. Cız : Çocuk dilinde ateş. Kızgın yağın için...

Cin tutmak nedir ne demek

Cin tutmak nedir Teknik terim anlamı: Delirmek. (birini) cin tutmak : bir inanışa göre cinlerin etkisiyle delirmek. Cin : Dinî inanışa göre duyularla ...

Çalı tutmak nedir ne demek

Çalı tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çit yapmak için çalıları bağlayıp bir ucundan yere gömmek. Çalı : Böğürtlen, ahududu gibi küçük, dalları di...

Çor tutmak nedir ne demek

Çor tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nezle olmak. Çor : Hastalık. Sığır vebası Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı takım oyunlarında a...

Dapındırık tutmak nedir ne demek

Dapındırık tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uykusu gelmek. Dapı : Tapu Dapındırık : Hayvanların kaçmasını önlemek için ayaklarına bağlamak suretiyle ya...

Dene tutmak nedir ne demek

Dene tutmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığır, at, koyun ve benzerleri hayvanlar fazla arpa, buğday yiyerek karınları şişmek, kabız olmak. Dene : T...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim