Örneklem nedir ne demek

Örneklem nedir Örneklem; bir toplum bilimi terimidir. Bilişim alanındaki terim anlamı: Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalış...

 
 
 

Örneklem noktası nedir ne demek

Örneklem noktası nedir Örneklem noktası; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem uzayı]. Nokta : Çok küçük boyut...

Örneklem uzayı nedir ne demek

Örneklem uzayı nedir Örneklem uzayı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Aynı deneme ya da gözleme ilişk...

Ortalama örneklem sayısı işlevi nedir ne demek

Ortalama örneklem sayısı işlevi nedir Ortalama örneklem sayısı işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Ardışık çözümlemede karara ulaşm...

Alt örneklem nedir ne demek

Alt örneklem nedir Alt örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir örneklemden seçilerek oluşturulan yeni örneklem...

Durdurulmuş örneklem nedir ne demek

Durdurulmuş örneklem nedir Durdurulmuş örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Varlıkları bilinen kimi değerlerin bilinmem...

Rasgele olmayan örneklem nedir ne demek

Rasgele olmayan örneklem nedir Rasgele olmayan örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Rasgele olmayan bir yöntemle elde edile...

Yanlı örneklem nedir ne demek

Yanlı örneklem nedir Yanlı örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Dizgesel yanılgı içeren bir süreçle elde edilen ...

Yargısal örneklem nedir ne demek

Yargısal örneklem nedir Yargısal örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Örneklem öğelerinin bir kesiminin araştırıcı y...

Örnekleme nedir ne demek

Örnekleme nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Herhangi bir kümenin tüm öğelerinin incelenmek istenen birtakım özelliklerini gösterecek biçimde seç...

Örnekleme beklemi nedir ne demek

Örnekleme beklemi nedir Örnekleme beklemi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme dağılımının herhangi bir beklem...

Örnekleme çerçevesi nedir ne demek

Örnekleme çerçevesi nedir Örnekleme çerçevesi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme için tasarl...

Örnekleme değişkesi nedir ne demek

Örnekleme değişkesi nedir Örnekleme değişkesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme dağılımının değişkesi. Bu deği...

Örnekleme dışı yanılgı nedir ne demek

Örnekleme dışı yanılgı nedir Örnekleme dışı yanılgı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Örnekleme çerçevesindeki eksiklikler, ör...

Örnekleme hatası nedir ne demek

Örnekleme hatası nedir Örnekleme hatası; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Örneklemeye alınan ve alınmayan birimle...

Örnekleme oranı nedir ne demek

Örnekleme oranı nedir Örnekleme oranı; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Örneklem büyüklüğünün evren b...

Örnekleme yanılgısı nedir ne demek

Örnekleme yanılgısı nedir Örnekleme yanılgısı; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir evren değer ile onun ...

Örneklemek nedir ne demek

Örneklemek nedir Örneklem : Bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen araştırma tekniklerinin uygulanacağı grup. Örnek : En iyi biçimde ola...

Örneklemler ağı nedir ne demek

Örneklemler ağı nedir Örneklemler ağı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Birbirinin içine girmiş bir örneklemler kümesi....

Ağ örneklemesi nedir ne demek

Ağ örneklemesi nedir Ağ örneklemesi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Birbirine dik iki çizgiler kümesinin oluşturduğu...

Örneklem beklemi nedir ne demek

Örneklem beklemi nedir Örneklem beklemi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: örnekleme beklemi]. Örnek : Benzeri yapıl...

Örneklem birimi nedir ne demek

Örneklem birimi nedir Örneklem birimi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir örneklemi oluşturan öğelerden her biri. Bir...

Örneklem tasarı nedir ne demek

Örneklem tasarı nedir Örneklem tasarı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem tasarımı]. Örnek : Benzeri yapıla...

Kesikli örneklem uzayı nedir ne demek

Kesikli örneklem uzayı nedir Kesikli örneklem uzayı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem uzayı]. Kesi : Kesilmiş y...

Sürekli örneklem uzayı nedir ne demek

Sürekli örneklem uzayı nedir Sürekli örneklem uzayı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem uzayı]. Örneklem uzayı : ...

Dizgesel örneklem nedir ne demek

Dizgesel örneklem nedir Dizgesel örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Belli bir kurala bağlı olarak elde edilen örn...

Ortak örneklem nedir ne demek

Ortak örneklem nedir Ortak örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Örneklem birimlerinin iki ayrı sormaca sonucunda...

Rasgele örneklem nedir ne demek

Rasgele örneklem nedir Rasgele örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir rasgele seçim yöntemiyle elde edilen örnekl...

Yansız örneklem nedir ne demek

Yansız örneklem nedir Yansız örneklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir yan'a neden olacak süreç kullanmadan seçile...

Örneklemdeğer nedir ne demek

Örneklemdeğer nedir Örneklemdeğer; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Örneklemedeki değerlerden bulunan bir değer. Orta...

Örnekleme aralığı nedir ne demek

Örnekleme aralığı nedir Örnekleme aralığı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: dizgesel örneklem]. Aral : Harar, büyük...

Örnekleme birimi nedir ne demek

Örnekleme birimi nedir Örnekleme birimi; İstatistik, Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir evrenin örnekleme...

Örnekleme dağılımı nedir ne demek

Örnekleme dağılımı nedir Örnekleme dağılımı; Eğitim, İstatistik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir...

Örnekleme denetimi nedir ne demek

Örnekleme denetimi nedir Örnekleme denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Birimlerin tümü yerine bir kesiminde yapılan...

Örnekleme düzeni nedir ne demek

Örnekleme düzeni nedir Örnekleme düzeni; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Araştırma konusu olan evreni, seçilecek örneklemin b...

Örnekleme kuramı nedir ne demek

Örnekleme kuramı nedir Örnekleme kuramı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Örneklemeleri konu edinen sayımbilim kuram...

Örnekleme tasarımı nedir ne demek

Örnekleme tasarımı nedir Örnekleme tasarımı; Yöntem Bilimi, İstatistik alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem tasarımı]. ...

Örnekleme yordamları nedir ne demek

Örnekleme yordamları nedir Örnekleme yordamları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir evrenden örnek almak üzere başvurulan...

Örneklemeli sormaca nedir ne demek

Örneklemeli sormaca nedir Örneklemeli sormaca; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir evrene ilişkin olarak bilgi edinmek i...

Adçekme örneklemesi nedir ne demek

Adçekme örneklemesi nedir Adçekme örneklemesi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Adçekimi ile yapılan bir örnekleme yöntemi....

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim