Örneklem nedir ne demek

Örneklem nedir Örneklem; bir toplum bilimi terimidir. Bilişim alanındaki terim anlamı: Örnekleme yöntemiyle yürütülecek herhangi bir çözümleme çalışmasında kullanılmak üzere seçilen örnek öğeler kümesi. Matematik terimi olarak kelime anl...

 
 
 

Örneklem noktası nedir ne demek

Örneklem noktası nedir Örneklem noktası; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem uzayı]. Nokta : Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Orta nokta. Sınır, derece, radde. Konu, konu ile ilgili önemli bölüm...

Örneklem uzayı nedir ne demek

Örneklem uzayı nedir Örneklem uzayı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) Aynı deneme ya da gözleme ilişkin tüm olası sonuçların oluşturduğu küme. s bir olası sonuç ise, örneklem uzayı S = {s} o...

Örnekleme nedir ne demek

Örnekleme nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Herhangi bir kümenin tüm öğelerinin incelenmek istenen birtakım özelliklerini gösterecek biçimde seçilmiş örnekler saptayarak yürütülen herhangi bir dizge çözümleme ya da istatistiksel değe...

Örnekleme beklemi nedir ne demek

Örnekleme beklemi nedir Örnekleme beklemi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme dağılımının herhangi bir beklemi. Bu beklem, örneklem gözlemleri kümesinin bir beklemi olarak tanımlanan örneklem beklem...

Örnekleme çerçevesi nedir ne demek

Örnekleme çerçevesi nedir Örnekleme çerçevesi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme için tasarlanan ve evrene ilişkin bilgiyi oluşturan birimlerin bir dizelgesi. Teknik terim anlamı: B...

Örnekleme değişkesi nedir ne demek

Örnekleme değişkesi nedir Örnekleme değişkesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme dağılımının değişkesi. Bu değişke, bir örneklemdeğerin ölçünlü yanılgısının üstikisi ya da o örneklemdeğerin değişkesid...

Örnekleme dışı yanılgı nedir ne demek

Örnekleme dışı yanılgı nedir Örnekleme dışı yanılgı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Örnekleme çerçevesindeki eksiklikler, örneklem birimlerinin imlenmesinde ve bu birimlerin seçiminde yapılan yanlışlar ve benzerle...

Örnekleme hatası nedir ne demek

Örnekleme hatası nedir Örnekleme hatası; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Örneklemeye alınan ve alınmayan birimlerin ortaya çıkardıkları şansa bağlı toplam hata miktarı. Hata : Yanlış. Suç, günah, kusur...

Örneklem beklemi nedir ne demek

Örneklem beklemi nedir Örneklem beklemi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: örnekleme beklemi]. Örnek : Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. En iyi biçimde olan. Bir şeyin benzeri, tıpkıs...

Örneklem birimi nedir ne demek

Örneklem birimi nedir Örneklem birimi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir örneklemi oluşturan öğelerden her biri. Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse Birim : Bir kümenin her elemanı. Dilin, oluşturduğu ...

Örneklem tasarı nedir ne demek

Örneklem tasarı nedir Örneklem tasarı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem tasarımı]. Örnek : Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. En iyi biçimde olan. Bir şeyin benzeri, tıpkısı...

Örneklemdeğer nedir ne demek

Örneklemdeğer nedir Örneklemdeğer; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Örneklemedeki değerlerden bulunan bir değer. Ortalama, değişke ve benzerleri. kümesi X olasılıksal değişkeninden alınmış bir rasgele örnek...

Örnekleme aralığı nedir ne demek

Örnekleme aralığı nedir Örnekleme aralığı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: dizgesel örneklem]. Aral : Harar, büyük çuval. Sıra dağlar. İki şey arası, ortası. Birbirine yakın adaların oluşturduğu topluluk...

Örnekleme birimi nedir ne demek

Örnekleme birimi nedir Örnekleme birimi; İstatistik, Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir evrenin örnekleme amacına göre bölündüğü birimlerden her biri. Çok-aşamalı örneklemede aşamadan aşamaya de...

Örnekleme dağılımı nedir ne demek

Örnekleme dağılımı nedir Örnekleme dağılımı; Eğitim, İstatistik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir evrenden seçilerek alınan belli sayıdaki örneklere ilişkin sayılama sonuçlarının bağıntı...

Örnekleme denetimi nedir ne demek

Örnekleme denetimi nedir Örnekleme denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Birimlerin tümü yerine bir kesiminde yapılan inceleme. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğ...

Örnekleme düzeni nedir ne demek

Örnekleme düzeni nedir Örnekleme düzeni; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Araştırma konusu olan evreni, seçilecek örneklemin büyüklüğünü ve çeşidini, örnekleme birimleri ve öteki aynntılarıyla belirten tasar. Düzeni...

Örnekleme kuramı nedir ne demek

Örnekleme kuramı nedir Örnekleme kuramı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Örneklemeleri konu edinen sayımbilim kuramı. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her b...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim