Tasarım nedir "Tasarım" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Geliştirilen bir dizgenin bölümleri arasındaki çalışma ilişkile...

 
 
 

Bilgisayar destekli tasarım nedir ne demek

Bilgisayar destekli tasarım nedir Bilgisayar destekli tasarım; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Tasarımcının genellikle çizim g...

Dizgesel tasarım nedir ne demek

Dizgesel tasarım nedir Dizgesel tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Bir rasgele seçim yöntemi y...

Endüstriyel tasarım nedir ne demek

Endüstriyel tasarım nedir Endüstriyel tasarım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belirli bir gereksinimi karşılamak amacıyla ür...

İşlevsel tasarım nedir ne demek

İşlevsel tasarım nedir İşlevsel tasarım; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi işlem dizgesinin bölümleri arası...

Ortak tasarım nedir ne demek

Ortak tasarım nedir Ortak tasarım; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: (Durkheim) Toplumsal etkileşmeden doğan ve ...

Tümüyle rasgele tasarım nedir ne demek

Tümüyle rasgele tasarım nedir Tümüyle rasgele tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) İşlemlerin deneysel b...

Yarı yinelemeli tasarım nedir ne demek

Yarı yinelemeli tasarım nedir Yarı yinelemeli tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Birleşimlerinden yal...

Tasarımcılık nedir ne demek

Tasarımcılık nedir Tasarımcı : Tasarım yapan kimse, tasar çizimci, dizayncı. Tasarım : Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan...

Tasarımlamak nedir ne demek

Tasarımlamak nedir Tasarımlama : Tasarımlamak işi. Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bili...

Tasarımlanmak nedir ne demek

Tasarımlanmak nedir Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir...

Tasarımlayabilmek nedir ne demek

Tasarımlayabilmek nedir Tasarımlayabilme : Tasarımlayabilmek işi Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden ...

Tasarımlı gelecek nedir ne demek

Tasarımlı gelecek nedir Tasarımlı gelecek; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde kesinlik anlatan İstemli gelecek ...

Tasarımsızlık nedir ne demek

Tasarımsızlık nedir Tasarımsızlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tasarımsız : Tasarım yapılmamış, dizaynsız Tasa : Üzüntülü düşü...

Bağlı bölük tasarımı nedir ne demek

Bağlı bölük tasarımı nedir Bağlı bölük tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Gereksinilen yineleme s...

Deney tasarımı nedir ne demek

Deney tasarımı nedir Deney tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Etkenlerin değişik koşullarda...

Giysi tasarımcısı nedir ne demek

Giysi tasarımcısı nedir Giysi tasarımcısı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yönetmenin yorumuna uygun olarak, bir oyunun giysi...

Grafik tasarımcısı nedir ne demek

Grafik tasarımcısı nedir Grafik tasarımcısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Graf : Fotoğraf kelimesinde olduğu gibi resimsel kaydı bel...

Latin dikdörtgen tasarımı nedir ne demek

Latin dikdörtgen tasarımı nedir Latin dikdörtgen tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Latin dördül tasar...

Örgü dördül tasarımı nedir ne demek

Örgü dördül tasarımı nedir Örgü dördül tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Her işlem ikilisinin di...

Bakışımlı etkensel tasarım nedir ne demek

Bakışımlı etkensel tasarım nedir Bakışımlı etkensel tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Her bir etkenin d...

Bakışımsız etkensel tasarım nedir ne demek

Bakışımsız etkensel tasarım nedir Bakışımsız etkensel tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Etkenlerin düzey...

Çevrel tasarım nedir ne demek

Çevrel tasarım nedir Çevrel tasarım; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini tasarlı çalışm...

Döngüsel tasarım nedir ne demek

Döngüsel tasarım nedir Döngüsel tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Bölüklerdeki işlemlerin, dö...

İlk tasarım nedir ne demek

İlk tasarım nedir Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir...

Mantıksal tasarım nedir ne demek

Mantıksal tasarım nedir Mantıksal tasarım; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir dizgenin bölümleri arasındaki çalışma...

Simgesel tasarım nedir ne demek

Simgesel tasarım nedir Simgesel tasarım; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: [bkz: ortak tasarım]. Simge : Duyularla i...

Yarı etkensel tasarım nedir ne demek

Yarı etkensel tasarım nedir Yarı etkensel tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Bir etkensel küme işlem...

Tasarımcı nedir ne demek

Tasarımcı nedir Tasarım : Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Daha önce ...

Tasarımlama nedir ne demek

Tasarımlama nedir Yeniden tasarımlama : Bir tasarımı yeniden gözden geçirme, restitüsyon. Tasarım : Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bil...

Tasarımlanma nedir ne demek

Tasarımlanma nedir Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Dah...

Tasarımlayabilme nedir ne demek

Tasarımlayabilme nedir Tasarımlayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin e...

Tasarımlı nedir ne demek

Tasarımlı nedir Tasarımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir araştırma sür...

Tasarımsız nedir ne demek

Tasarımsız nedir Tasarımsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici ...

Araştırma tasarımı nedir ne demek

Araştırma tasarımı nedir Araştırma tasarımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir araştırmada, sorun, evren, uygulama tür...

Dekor tasarımcısı nedir ne demek

Dekor tasarımcısı nedir Dekor tasarımcısı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir oyunun dekorunu önce kağıt üzerinde tasarlaya...

Eksik bölük tasarımı nedir ne demek

Eksik bölük tasarımı nedir Eksik bölük tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Bir bölükte tüm işlemler...

Grafik tasarımcılığı nedir ne demek

Grafik tasarımcılığı nedir Grafik tasarımcılığı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Graf : Fotoğraf kelimesinde olduğu gibi resimsel kaydı b...

İzlem tasarımı nedir ne demek

İzlem tasarımı nedir İzlem tasarımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kuruluşların örgütlenme ve bütçe yapılarının örgüts...

Latin dördül tasarımı nedir ne demek

Latin dördül tasarımı nedir Latin dördül tasarımı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Her biri k düzeyli üç b...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim