Plan nedir Plan; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Plan" ile ilgili cümle Coğrafya'daki terim anlamı: Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütü...

 
 
 

General plan of accounts nedir ne demek

General plan of accounts nedir : Tarikat lideri. Yalpı. Halk. Genel. Ordu komutanı. Genel mahiyette. Paşa. Baş. Şef. Genel ilkeler. Plan : Tasarlamak. Düzenlemek. P...

Open plan office nedir ne demek

Open plan office nedir : Açmak. Açık. Dürüst. Ferah. Kısık olmayan (ses). Açık (kapı). Deşmek. Hiçbir perdeye basılmaksızın tellerin açık bırakıldığı veya t...

Abortive plan nedir ne demek

Abortive plan nedir : Abortif. Gelişmemiş. Akim. Prematüre. Verimsiz. Beyhude. Boş. Faydasız. Eksik. Sonuçsuz. Plan : Plan kurmak. Planını çizmek. Plan y...

According to plan nedir ne demek

According to plan nedir English: Everything went according to plan. Turkish: Her şey plana göre gitti. English: I'm glad to see everything's going accor...

Acheson plan nedir ne demek

Acheson plan nedir : Düzenlemek. Plan kurmak. Bir oluşum, süreç ya da gidişi yöneltmek ve denetim altına almak üzere yapılan düzenleyici tasarımlar bütü...

Ahtisaari plan nedir ne demek

Ahtisaari plan nedir : Joba. Tasarlamak. Plan yapmak. İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde belirledikleri hedeflere ulaşmak için izleyecekleri yo...

Akritas plan nedir ne demek

Akritas plan nedir : Joba. Projesini yapmak. Bir oluşum, süreç ya da gidişi yöneltmek ve denetim altına almak üzere yapılan düzenleyici tasarımlar bütün...

American plan nedir ne demek

American plan nedir English: Many American planes were shot down. Turkish: Birçok Amerikan uçakları vuruldu. English: The Lockheed scandal is a worl...

Approved plan nedir ne demek

Approved plan nedir : Geçerliliği kabul edilmiş. Vefakar. İzinli. Tasdikli. Onaylı. Kabul edilmiş. Onaylanmış veya tasdikli. Makbul. Onanmış. Denenmiş. P...

Arka plan nedir ne demek

Arka plan nedir Arka plana kaymak : Arka planda kalmak. Arka plana itilmek : Gözden düşmek. önemini yitirmek, değersizleşmek. Plan : Çekim. Bir şehri...

Baker plan nedir ne demek

Baker plan nedir : Portatif fırın. Louisiana eyaletinde şehir. Nevada eyaletinde şehir. Ekmekçi. Montana eyaletinde şehir. Fırıncı. Plan : Kroki. Tert...

Baruch plan nedir ne demek

Baruch plan nedir : Bir soyadı. (ibranice) bir erkek adı. Plan : Taslak. Niyet. Coğrafya, iktisat, madencilik alanlarında kullanılır. Planını çizmek. B...

Beş yıllık plan nedir ne demek

Beş yıllık plan nedir Beş yıllık plan; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İlk olarak 1920 yılında Sovyetler Birliği’nde uygu...

Box office plan nedir ne demek

Box office plan nedir : Sırıkla atlamada, yarışçıların sıçrayıp havalanmak için sırıklarını sapladıkları maden ya da tahtadan yapılmış yamuk kutu. 1.50 m. ...

Buy on the installment plan nedir ne demek

Buy on the installment plan nedir : Satın almak. Yutmak. Kabul etmek. İnanmak. On : Devrede. Çakırkeyif. Yönünde. De. Üzerinde. Hazır. Esnasında. Makbul. Olmakta olan....

Campaign plan nedir ne demek

Campaign plan nedir : Savaş. Kampanya. Sefere çıkmak. Adaylığını koymak. Seferberlik. Mücadele. Sefer. Mücadele vermek. Savaşmak. Kampanya yapmak. Plan :...

Carrying out a plan nedir ne demek

Carrying out a plan nedir : Nakliyat. Taşıma. Nakletme. Taşıyan. Nakliye. Taşımacılık. Out : Yanmak. Ortaya çıkmak. Kovmak. Çıkarmak. Bayılmak. Dışarıda. Dışar...

Chess board plan nedir ne demek

Chess board plan nedir : Satranç oyunu. Döşeme tahtası. Köprü tahtası. Satranç. Board : Meclis. Komisyon. Yiyecek içecek. Mukavva. Sörf. Yiyecek sağlamak. İ...

City plan nedir ne demek

City plan nedir : İngiltere'de. Şehir halkı. Şehir. Katedrali olan büyük yerleşim yeri. I - il, kent, kasaba ve köy gibi yerleşim birimlerinde yaşaya...

Plan file nedir ne demek

Plan file nedir : Tasar. Plan kurmak. Joba. Taslak. İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde belirledikleri hedeflere ulaşmak için izleyecekleri...

Plan of record nedir ne demek

Plan of record nedir : Niyet. Coğrafya, iktisat, madencilik alanlarında kullanılır. Düzenlemek. Planını çizmek. Plan. Projesini yapmak. Plan kurmak. Tasar...

I plan to go sightseeing nedir ne demek

I plan to go sightseeing nedir : İ harfi. İngilizce alfabenin dokuzuncu harfi. Romen rakamları dizisinde 1 sayısı. İyodun simgesi. Ben. İngiliz alfabesinin dokuzunc...

Rosetta plan project nedir ne demek

Rosetta plan project nedir : Mısır'da akdeniz kıyısında bulunan bir şehir. Bir soyadı. Raşit isminin ingilizceleşmiş şekli. Bir bayan ismi. Plan : Düzenlemek. P...

Abstract plan nedir ne demek

Abstract plan nedir : Almak. Soyut resim. Özet çıkarmak. Soyut. Bilgi erişimde, bir belgenin konusunu ya da soyunu belirtmek üzere, genellikle belgeleme ...

Accounting plan nedir ne demek

Accounting plan nedir : Muhasebe. Muhasebesel. Hesap tutma. Hesap vererek. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Mahsup. Hesap verme. Sayışım kural ve y...

Actuarial plan nedir ne demek

Actuarial plan nedir : Aktüerya hesaplarıyla ilgili. Sigorta istatistikleriyle ilgili. Aktüeryal. Sigorta şirketlerinde aktüarya hesaplarıyla ilgili. Aktü...

Airspace control plan nedir ne demek

Airspace control plan nedir : Havasahası. Uzay. Hava sahası. Hava boşluğu. Hava aralığı. Bir ülkenin hava sahanlığı. Control : İşletmek. Düzenlemek. Kumada etmek...

Alternative plan nedir ne demek

Alternative plan nedir : Seçimli. Değişik. Şık. Alternatif. Almaşık. Seçenek. Öteki. Başka. Varyant. Yerine geçebilen. Plan : Planını çizmek. Tertiplemek. P...

Annan plan nedir ne demek

Annan plan nedir : Bir soyadı. 2001 nobel barış ödülü sahibi. Ganalı diplomat ve birleşmiş milletler'in 7'nci genel sekreteri. Kofi atta annan (1938 d...

Architectural plan nedir ne demek

Architectural plan nedir : Mimari. Mimariye ilişkin. Mimarlığa ait. Mimarlıkla ilgili. Mimarlığa değgin. Plan : Tasar. Coğrafya, iktisat, madencilik alanların...

Assembly plan nedir ne demek

Assembly plan nedir : Çatma. Derleyici. Kongre. Topluluk. Meclis. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kurmak. İçtima (askeri terim). Ç...

Baladur plan nedir ne demek

Baladur plan nedir : Kroki. Düzenlemek. Josparını çizmek. Tasar. Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütün ayrıntılarıyla gösteren, ölçeği 1:lo.ooo'den büyü...

Battle plan nedir ne demek

Battle plan nedir English: They had a battle plan they were sure would succeed. Turkish: Başarılı olacağına emin oldukları bir savaş planları vard...

Beyen plan nedir ne demek

Beyen plan nedir : Bir oluşum, süreç ya da gidişi yöneltmek ve denetim altına almak üzere yapılan düzenleyici tasarımlar bütünü. Tertiplemek. Plan. İk...

Business plan nedir ne demek

Business plan nedir English: If you're going to start a new business, you need a business plan. Turkish: Yeni bir işe başlayacaksan, bir iş planına ...

Buy on the instalment plan nedir ne demek

Buy on the instalment plan nedir : Yutmak. İnanmak. Satın almak. Kabul etmek. On : Makbul. Çakırkeyif. Civarında. E doğru. Üstünde. Hazır. Esnasında. Devrede. Yönünde...

Carried out his plan nedir ne demek

Carried out his plan nedir : Götürmek. Nakledilmiş. Çekmek. Taşımak. Taşınan. Elde etmek. Sevketmek. Bulundurmak. Geçirmek. Başarı kazanmak. Out : Yanmak. Çıkar...

Channeling plan nedir ne demek

Channeling plan nedir : Kanala dökmek. Kanal açılması. Yönlendirme. Kanal açmak. Kanallama. Oluklanım. Kanal olma. Maceraya sevketmek. Kanal oluşumu. Kanal...

City manager plan nedir ne demek

City manager plan nedir : Şehir halkı. Büyük kasaba. Belde. Megapol. Sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidişgeliş, çal...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim