Plan nedir Plan; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Plan" ile ilgili cümle Coğrafya'daki terim anlamı: Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütün ayrıntılarıyla gösteren, ölçeği 1:lO.OOO'den büyük haritalar, bk. harita, ölçek. İktisa...

 
 
 

Planar nedir graph : Düzlemsel çizge. Planar motion : Düzlemsel hareket. target : Düzlemsel hedef. Non planar molecule : Düzlemsel olmayan molekül. planar : Kare düzlem. Coplanar grid valve : Düzlemsel ızgaralı lamba. lines : Düzlemdeş...

Planar motion nedir ne demek

Planar motion nedir : Düzlemsel. Düzeysel. Yüzeysel. Düzleme ait. Motion : Her türlü değişimi gösteren özdeğin bir varlık biçimi. ötelenme, dönme, titreşim gibi konum değiştirme. Güdü. Toplumdaki nesne ve olayların temel özelliğini, varlık bi...

Planaria nedir Planaria; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: plânarya]. Teknik terim anlamı: Planarya. Plan : Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Bir şehrin, bir yap...

Planarity nedir ne demek

Planarity nedir : Planarya. Yassı solucanlar (platyhelminthes) sınıfının, türbelarlar (turbelaria) takımından, uzun vücutlu, 2-4 adet küçük gözleri bulunan bir ilkel solucan cinsi. Planarian : Planarya. [#Planar graph : Düzlemsel çizge. P...

Planarya nedir Planarya; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, türbelarlar (Turbelaria) takımından, uzun vücutlu, 2-4 adet küçük gözleri bulunan bir i...

Planch nedir : Madeni pul. Sikke levhası. Planchette : Planşet. İki ucuna kısa takozlar çakılmış tahta. Sikke levhası. Ruh çağırma tahtası. [#Planching : Tahta döşemek. Kalas döşemek. Kalasla desteklemek. Kalas ile kaplamak. Tahta kapl...

Planchette nedir ne demek

Planchette nedir : Madeni pul. Sikke levhası. Planch : Kalas ile kaplamak. Altlık. Tahta ile kaplamak. Tahta kaplamak. Kalas döşemek. Tahta döşemek. Kalasla desteklemek. [#Planching : Kalas ile kaplamak. Tahta kaplamak. Tahta ile kaplamak....

Plancı nedir Plancı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Plan : Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim. Düşün...

Plan file nedir ne demek

Plan file nedir : Tasar. Plan kurmak. Joba. Taslak. İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde belirledikleri hedeflere ulaşmak için izleyecekleri yol haritası. bk. kalkınma planı. Josparını çizmek. Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütü...

Plan of record nedir ne demek

Plan of record nedir : Niyet. Coğrafya, iktisat, madencilik alanlarında kullanılır. Düzenlemek. Planını çizmek. Plan. Projesini yapmak. Plan kurmak. Tasar. Taslak. Josparını çizmek. Of : Nin. Den. Yüzünden. Hakkında. -nin. -in. İle ilgili. Li....

Planar graph nedir ne demek

Planar graph nedir : Yüzeysel. Düzeysel. Düzlemsel. Düzleme ait. Graph : Çizit. Çizelge. Grafik. Eğri. Çizim. Bir gözlem ya da veriler dağılımını kavrama kolaylığı sağlamak üzere göstersel olarak sunmaya yarayan ve dağılımı bir eksenler dizg...

Planar target nedir ne demek

Planar target nedir : Düzlemsel. Düzeysel. Düzleme ait. Yüzeysel. Target : Sayılan bölge. Hedef göstermek. Ülkü. Işık örtüsü. Çok hızlı eksiciklerin vurması ile ikincil eksicikler salan metal yaprak. çekirdek bilgisinde hızlandırılmış parçacı...

Planarian nedir ne demek

Planarian nedir : Yassı solucanlar (platyhelminthes) sınıfının, türbelarlar (turbelaria) takımından, uzun vücutlu, 2-4 adet küçük gözleri bulunan bir ilkel solucan cinsi. Planarya. Planarity : Düzlemsellik. [#Planar graph : Düzlemsel çizg...

Planary nedir graph : Düzlemsel çizge. Planar motion : Düzlemsel hareket. target : Düzlemsel hedef. Non planar molecule : Düzlemsel olmayan molekül. planar : Kare düzlem. Coplanar grid valve : Düzlemsel ızgaralı lamba. : Planarya. Yassı...

Planation nedir ne demek

Planation nedir English: Ali didn't offer any explanation. Turkish: Ali herhangi bir açıklama sunmadı. English: Ali demanded an explanation. Turkish: Ali bir açıklama talep etti. English: Ali deserves an explanation. Turkis...

Planchet nedir : Planşet. Ruh çağırma tahtası. İki ucuna kısa takozlar çakılmış tahta. Sikke levhası. Planch : Kalas ile kaplamak. Kalas döşemek. Tahta döşemek. Tahta kaplamak. Tahta ile kaplamak. Altlık. Kalasla desteklemek. [#Planching...

Planching nedir ne demek

Planching nedir : Kalas ile kaplamak. Tahta döşemek. Tahta kaplamak. Tahta ile kaplamak. Kalasla desteklemek. Altlık. Kalas döşemek. Planchet : Sikke levhası. Madeni pul. [#Planchette : Planşet. Sikke levhası. İki ucuna kısa takozlar çakı...

Plancılık nedir ne demek

Plancılık nedir Plancılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Plancı : Plan hazırlayan veya yapan kimse Plan : Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Bir şehrin, bir yapının, bir makine...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim