Of nedir Of; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel, ünlem olarak kullanılır. "Of" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Ah vah (inleyip sızlama)...

 
 
 

Of a different kind nedir ne demek

Of a different kind nedir : -in. -nin. In. -den övünerek bahsetmek. -den. Den. Yüzünden. Nin. Hakkında. Karşı. A : En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen ha...

Of a kind nedir ne demek

Of a kind nedir English: Four of a kind. Turkish: Kare. English: Ali is one of a kind. Turkish: Ali türünün tek örneğidir. English: We had ...

Of a piece with nedir ne demek

Of a piece with nedir : -nın. Hakkında. İle ilgili. -in. -den. Yüzünden. Karşı. Nin. -li. -den övünerek bahsetmek. A : Argonun simgesi. Bir. Pek iyi. Atom ...

Of a sort nedir ne demek

Of a sort nedir : -li. İle ilgili. Karşı. Yüzünden. Hakkında. Den. Nin. -nın. -den. -nin. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi. Mik...

Of a verity nedir ne demek

Of a verity nedir : -den övünerek bahsetmek. Nin. Yüzünden. -nın. Hakkında. -li. Den. -den. -nin. -in. A : Amperin simgesi. Herhangi bir. Bir. En yükse...

Of all nedir English: 80% of all English words come from other languages. Turkish: Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir....

Of all time nedir ne demek

Of all time nedir [#En]glish: The blue whale is the largest animal of all time. Turkish: Mavi balina bütün zamanların en büyük hayvanıdır. English...

Of bad character nedir ne demek

Of bad character nedir English: José showed himself to be a person of bad character. Turkish: José, kendinde kötü bir karakter imajı gösterdi. : -in. -...

Of course nedir ne demek

Of course nedir English: What a question! Of course I love him. Turkish: Ne biçim bir soru! Tabii ki seviyorum onu. English: Ali loves his child...

Of equal size nedir ne demek

Of equal size nedir : -li. In. Karşı. -den övünerek bahsetmek. Li. Hakkında. Yüzünden. Den. -in. Nin. Equal : -e eşit olmak. Yaşıt. Eşdeğerde olmak. Akra...

Of every sort nedir ne demek

Of every sort nedir : In. İle ilgili. -dan. -den. -nin. -in. Den. Li. -li. Karşı. Every : Mutat. Herbir. Değme. Alışılmış. Her bir. Her türlü. Her (bir)....

Of few words nedir ne demek

Of few words nedir English: Ali is a man of few words. Turkish: Ali az konuşan bir insan. : Nin. -den. İle ilgili. -den övünerek bahsetmek. -nın. L...

Of first priority nedir ne demek

Of first priority nedir : -li. -nin. Karşı. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. -den. -dan. In. -nın. Hakkında. First : Önde gelen. İlk. Öncelikle. En büyük. ...

Of gentle birth nedir ne demek

Of gentle birth nedir : -nın. Hakkında. -in. -dan. Karşı. Li. Den. Nin. İle ilgili. -den. Gentle : Yumuşak. Nazik. Uysal. Mülayim. Asil. Yavaş. Yumuşak ve ...

Of good character nedir ne demek

Of good character nedir English: Steve is a man of good character. Turkish: Steve iyi karakterli bir adam. : Nin. In. -nın. -den övünerek bahsetmek. Kar...

Of good manners nedir ne demek

Of good manners nedir English: I was appalled by her lack of good manners. Turkish: Onun görgü yokluğu yüzünden dehşete düştüm. : Yüzünden. Hakkında. ...

Of great account nedir ne demek

Of great account nedir : Nin. In. -den. Karşı. -dan. Yüzünden. -in. -li. -nın. -den övünerek bahsetmek. Great : Hayvani. Koca. Ulu. Önemli. Nefis. Kocaman. ...

Of high degree nedir ne demek

Of high degree nedir English: His grandfather was a soldier of high degree. Turkish: Onun büyük babası yüksek rütbeli bir askerdi. : Den. Yüzünden. -...

Of high standing nedir ne demek

Of high standing nedir : -nın. -den övünerek bahsetmek. Yüzünden. Karşı. -den. -li. -nin. -in. İle ilgili. Nin. High : Uçma. Zirve. Büyük vites. Yüksek. Yük...

Of a certain age nedir ne demek

Of a certain age nedir : Yüzünden. -nin. Hakkında. Nin. -in. -li. İle ilgili. Den. -nın. In. A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. İngiliz alfa...

Of a collapse nedir ne demek

Of a collapse nedir : Li. -dan. Karşı. -li. Yüzünden. -den. İle ilgili. -nin. -den övünerek bahsetmek. In. A : (herhangi) bir. Bir. En yüksek not. Atom a...

Of a good family nedir ne demek

Of a good family nedir : -li. Li. İle ilgili. -den. -nın. -dan. -nin. Den. -in. -den övünerek bahsetmek. A : Miktar belirtir. Argonun simgesi. Belirli bir t...

Of a piece nedir ne demek

Of a piece nedir English: The girl made a doll out of a piece of cloth. Turkish: Kız bir parça bezden bir bebek yaptı. : -den. Yüzünden. -nin. Li...

Of a size nedir ne demek

Of a size nedir : -nın. Nin. Karşı. -li. Li. Yüzünden. -dan. Hakkında. -nin. -den. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. En iyi kaliteyi simgel...

Of a surety nedir ne demek

Of a surety nedir : Karşı. Yüzünden. Li. -den. -in. -nın. Den. -li. İle ilgili. -nin. A : En yüksek not. Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya niteliktek...

Of age nedir English: Caroline Herschel lived to be 98 years of age. Turkish: Caroline Herschel 98 yaşına kadar yaşadı. English: Children of ...

Of all people nedir ne demek

Of all people nedir English: Stalin was the father of all peoples - in his own unhealthy imagination. Turkish: Stalin tüm insanların babasıydı. -onu...

Of avail nedir English: There was a list of available candidates. Turkish: Mevcut adayların bir listesi vardı. : -li. -den övünerek bahsetmek. ...

Of blessed memory nedir ne demek

Of blessed memory nedir : -den. İle ilgili. -in. Yüzünden. Nin. Karşı. -den övünerek bahsetmek. Hakkında. -nin. In. Blessed : Mutlu. Bereketli. Kutsanmış. Hu...

Of dubious quality nedir ne demek

Of dubious quality nedir : İle ilgili. -li. -den övünerek bahsetmek. -dan. -nın. -nin. Li. Yüzünden. Nin. In. Dubious : Şüpheli. Ne getireceği bilinmeyen. Güv...

Of every day nedir ne demek

Of every day nedir English: I'm in pain every minute of every day. Turkish: Günün her dakikasında ağrı çekiyorum. : In. -dan. Nin. -li. -in. Den. -...

Of family nedir ne demek

Of family nedir English: We will divide the large area of family land equally between our children. Turkish: Aile arazisinin geniş alanını çocuk...

Of fine grain nedir ne demek

Of fine grain nedir : İle ilgili. In. -den. Nin. -li. -nin. Karşı. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. -nın. Fine : İyi. Cezalandırmak. Zamanında geri get...

Of full age nedir ne demek

Of full age nedir : Li. -in. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. Karşı. Den. -nin. -den. -nın. İle ilgili. Full : Komple. Tam. Dolu şey. Öz. Kalın. Yıka...

Of good blood nedir ne demek

Of good blood nedir : -den. -li. Hakkında. -den övünerek bahsetmek. Den. Li. Yüzünden. In. -nın. Karşı. Good : İyi. Hayırlı. Güzel. İyilik. Sağlamlaştırm...

Of good family nedir ne demek

Of good family nedir : Nin. -nin. -nın. -den övünerek bahsetmek. In. Karşı. Yüzünden. -li. Li. -den. Good : Çok. Emin. İyilik. Hayırlı. Uslu. Doğruluk. Sa...

Of good quality nedir ne demek

Of good quality nedir : -nın. In. -li. -dan. Den. Li. Hakkında. Yüzünden. -den övünerek bahsetmek. Karşı. Good : İyilik. Çıkar. Yararlı. Menfaat. Yarar. Sa...

Of great importance nedir ne demek

Of great importance nedir English: Money is of great importance in political circles. Turkish: Siyasi çevrelerde para çok önemlidir. English: He is a man ...

Of high quality nedir ne demek

Of high quality nedir : Den. -nin. -den övünerek bahsetmek. -dan. -li. Yüzünden. Karşı. Nin. In. -den. High : Rekor. Büyük vites. Zirve. Yüksek yer. Yüksek...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim