Configuration nedir ne demek

Configuration nedir English: You can adjust game configuration options when starting the game for the first time. Turkish: Oyunu ilk kez başlattığınızda oyun yapılandırma seçeneklerinden ayarlayabilirsiniz. English: You can adjust game c...

 
 
 

Configuration control engineering system nedir ne demek

Configuration control engineering system nedir : Düzenleme. Konbiçim. Yıldız kümesi. Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Doku. Kurulum. Bk. dizge görünümü. Konum. Düzenleniş. Konfigürasyon. Control : Hakim olmak. İşletmek. Kumada etmek. Ver...

Configuration interaction nedir ne demek

Configuration interaction nedir : Çizimsel çözümlemede bir anlatımı olan simgesel gösterim ya da görünülü biçim. bk.z görünülü çizim. Düzenleniş. Durum. Gruplaşma. Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kurgu. Konbiçim. Şekil. D...

Configuration settings nedir ne demek

Configuration settings nedir : Biçim. Gruplaşma. Bir kimyasal bileşiğin atom, yükün ya da moleküllerinin uzayda birbirlerine göre düzenlenmiş durumu. Düzenleme. Suret. Görünüm. Gezegenlerin konumu. Konfigürasyon. Atomların uzaydaki dizilişleri, düzenl...

Configuration state nedir ne demek

Configuration state nedir : Biçimleşme. Gezegenlerin konumu. Biçim. Kurgu. Konum. Doku. Gruplaşma. Çizimsel çözümlemede bir anlatımı olan simgesel gösterim ya da görünülü biçim. bk.z görünülü çizim. Suret. Konfigürasyon. State : Ayıtmak. Belirtmek....

Configuration type nedir ne demek

Configuration type nedir : Şekil. Biçimleşme. Atomların uzaydaki dizilişleri, düzenlenmeleri. Düzenleniş. Doku. Gezegenlerin konumu. Gruplaşma. Durum. Biçim. Görünüm. Type : Bilgisayar, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. ...

Configurational nedir ne demek

Configurational nedir integral : Sayıtım düzeneğinde dağı, yığa gibi nicelikleri veren, üleştirme işlevindeki bütün taneciklerin yalnız konsayıları üzerinden alınan tümlev. Fizik, kimya alanlarında kullanılır. Konbiçim tümlevi. Configuration bl...

Configurations nedir ne demek

Configurations nedir : Yeniden ayarlama. Yeniden derleme. Yeniden görünümleme. Yeniden düzenleşim. Yeniden yapılandırma. Configuration block : Kurulum bloğu. Görünüm öbeği. [#Configuration control : Konfigürasyon kontrolü. Configuration contro...

Configuration block nedir ne demek

Configuration block nedir : Gruplaşma. Yıldız kümesi. Biçimleşme. Kurulum. Gezegenlerin konumu. Konum. Atomların uzaydaki dizilişleri, düzenlenmeleri. Doku. Konbiçim. Bk. dizge görünümü. Block : Işık ve elektron mikroskobunda incelemek üzere yumuşa...

Configuration control nedir ne demek

Configuration control nedir : Bk. dizge görünümü. Biçim. Durum. Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kurulum. Bir kimyasal bileşiğin atom, yükün ya da moleküllerinin uzayda birbirlerine göre düzenlenmiş durumu. Şekil. Çizi...

Configuration error nedir ne demek

Configuration error nedir : Görünüm. Bk. dizge görünümü. Düzenleniş. Suret. Gruplaşma. Şekil. Konfigürasyon. Düzenleme. Biçim. Biçimleşme. Error : Dalalet. Hata. Sayılamada dikkatsizlik ya da unutkanlık yüzünden hesaplama işlemlerinde, verilerin yo...

Configuration management nedir ne demek

Configuration management nedir : Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görünüm. Kurulum. Suret. Gezegenlerin konumu. Düzenleniş. Biçim. Biçimleşme. Şekil. Konbiçim. Management : İdare. Yönetim kurulu. Yönetim. Yöneticilik. Bir...

Configuration setup nedir ne demek

Configuration setup nedir : Durum. Yıldız kümesi. Biçimleşme. Yapı. Doku. Gruplaşma. Gezegenlerin konumu. Çizimsel çözümlemede bir anlatımı olan simgesel gösterim ya da görünülü biçim. bk.z görünülü çizim. Konfigürasyon. Konbiçim. Setup : Önceden b...

Configuration table nedir ne demek

Configuration table nedir : Biçim. Atomların uzaydaki dizilişleri, düzenlenmeleri. Yapı. Durum. Düzenleme. Kurgu. Konbiçim. Çizimsel çözümlemede bir anlatımı olan simgesel gösterim ya da görünülü biçim. bk.z görünülü çizim. Biçimleşme. Kurulum. Tab...

Configuration wizard nedir ne demek

Configuration wizard nedir : Bk. dizge görünümü. Şekil. Gezegenlerin konumu. Konfigürasyon. Konbiçim. Gruplaşma. Yıldız kümesi. Konum. Çizimsel çözümlemede bir anlatımı olan simgesel gösterim ya da görünülü biçim. bk.z görünülü çizim. Durum. Wizard ...

Configurational integral nedir ne demek

Configurational integral nedir : Konfigürasyonel. Parçaların düzenlenmesi ile ilgili. Konbiçimsel. Integral : Entegral. Bütünü oluşturan. Önemli. Bir bütünün ayrılmaz bir parçası olan. Tamsayılardan oluşan. Bitev. Tümlenik. Tam şey. Gerekli. Tümlev. [#A...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim