Configuration control engineering system türkçesi Configuration control engineering system nedir

  • Konfigürasyon kontrol mühendisliği sistemi.

Configuration control engineering system ingilizcede ne demek, Configuration control engineering system nerede nasıl kullanılır?

Configuration : Düzenleme. Konbiçim. Yıldız kümesi. Bilgisayar, bilişim, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Doku. Kurulum. Bk. dizge görünümü. Konum. Düzenleniş. Konfigürasyon.

Control : Hakim olmak. İşletmek. Kumada etmek. Veri derleme sürecinde güvenirlik ve geçerlik gerekçeleriyle araçların ölçünlenmesi ve değişkenlerin egemenlik altına alınmasına ilişkin gözlem ya da ölçüm önlemlerinin tümü. Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. krş. iç denetim, dış denetim. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, gümrük, iktisat alanlarında kullanılır. Güdüm. Kontrol. Dışarıya gidip gelen taşıtları gümrükçe denetleme işi. Değişkenlerin belli değerler arasında kalmasını sağlama işlemi.

Engineering : Teknik. Mühendislik. Fen. Makinistlik. İstihkam hizmeti.

System : Jüye. Vücut. Yöntem. Bir birlik oluşturacak biçimde işlevsel olarak örgütlenmiş öğeler bütünü. Katman. Bilgisayar, bilişim, fizik, kimya, uzay, sosyoloji, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Ağ. Nizam. Evren. Sistem.

Configuration control : Konfigürasyon kontrolü.