Tasa nedir "Tasa" ile ilgili cümle örnekleri Diğer sözlük anlamları: Rahatsızlık; bulantı. Bilimsel terim anlamı: Doyurucu olmayan ya da tedirgin edici durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede güvensizlik içinde bulunulduğu zaman al...

 
 
 

Tasak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cılız hayvan eti. Öküz derisi kıyısı. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulu...

Tasalanma nedir ne demek

Tasalanma nedir Bilimsel terim anlamı: Gelecekte olabileceklere karşı ürküntü duyma. İngilizce'de Tasalanma ne demek? Tasalanma ingilizcesi nedir?: apprehension Tasalanmak : Bir şeyi kendine tasa etmek, üzülmek, kaygılanmak, endişelenmek....

Tasalı nedir Tasalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tasalı" ile ilgili cümleler Fransızca'da Tasalı ne demek?: morose Kaygılı : Kaygısı olan, üzüntülü. İngilizce'de Tasalı ne demek? : worry, anxiety, grief Fra...

Tasallüp nedir ne demek

Tasallüp nedir Tasallüp; bir fizik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Katılaşma : Katılaşmak işi. Bir maddenin sıvı durumundan katı duruma geçmesi, tasallüp. Rusça'da Tasallüp : n. затвердение (N), склероз (M) Katılaşma...

Tasanas nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yorgun, güçsüz. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan ted...

Tasar nedir Yerel Türkçe anlamı: Saban oku, boyunduruk ve benzeri şeyler yapmak için yontularak biçimlendirilen odun. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Mimarlık) Bir yapının kurulması için mimarın yaptığı çizim. Bilimsel terim anlamı...

Tasar çizim nedir ne demek

Tasar çizim nedir Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan. Çizim : Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi. Çizilerek oluşturulmuş biçim. Çizme işi. Tasar çizimci : Tasarı...

Tasar çizimcilik nedir ne demek

Tasar çizimcilik nedir Tasar çizimcilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çizimcilik : Çizimcinin yaptığı iş Çizi : Çizgi. Tutum, davranış. Saban demirinin toprakta bıraktığı iz. Çizim : Çizme işi. Bir şeklin belli bir kura...

Tasa dökümü nedir ne demek

Tasa dökümü nedir Tasa dökümü; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin nelerden tasalandığını imlediği bir etkinlikler listesi. Döküm : Kalıba dökme işi ve bunun yapılış yöntemi. Kumaşın dökümlü olma nit...

Tasacağı nedir ne demek

Tasacağı nedir Teknik terim anlamı: Mahzun, tasalı olan. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan ted...

Tasaklamak nedir ne demek

Tasaklamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kesmek. Tasak : Cılız hayvan eti. Öküz derisi kıyısı Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensiz...

Tasalanmak nedir ne demek

Tasalanmak nedir "Tasalanmak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Üzülmek bk. tasılanmak Tasalanma : Tasalanmak işi. Üzülmek : Üzme işine konu olmak. Üzüntü duymak, kaygılanmak. Kaygılanmak : Kaygı duymak, üzülmek. Endişelenmek...

Tasallut nedir Tasallut; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Tasallut etmek : Sarkıntılık etmek. Musallat : Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen (kimse). Saldırma : Saldırmak işi. Bir tür büyük bıçak. Sarkıntılık : Genelli...

Tasamhara nedir ne demek

Tasamhara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Abaza köylerinde kızlı erkekli yapılan toplantı. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik ...

Tasannu nedir Tasannu; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar. Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme. Yapmacık : İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay,...

Tasar bölgesi nedir ne demek

Tasar bölgesi nedir Tasar bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelişmesini tasarlı bir çalışmanın konusu yapmak amacıyla, kendisini oluşturan yerel topluluklarla birlikte bir bütün olarak ele alınan bölge tür...

Tasar çizimci nedir ne demek

Tasar çizimci nedir Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan. Çizimci : Çizim yapan kimse. Çizim : Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi. Çizilerek oluşturulmuş biçim. Çizm...

Tasar onayı nedir ne demek

Tasar onayı nedir Tasar onayı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent düzentasarısının üst oranlarca, genellikle özeksel yönetimin ilgili kurumunca olurlanması işlemi. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Tas...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim