Tasa nedir "Tasa" ile ilgili cümle örnekleri Diğer sözlük anlamları: Rahatsızlık; bulantı. Bilimsel terim anlamı: Doyurucu olmayan ya da tedirgi...

 
 
 

Tasak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Cılız hayvan eti. Öküz derisi kıyısı. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olma...

Tasalanma nedir ne demek

Tasalanma nedir Bilimsel terim anlamı: Gelecekte olabileceklere karşı ürküntü duyma. İngilizce'de Tasalanma ne demek? Tasalanma ingilizcesi nedir?: a...

Tasalı nedir Tasalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tasalı" ile ilgili cümleler Fransızca'da Tasalı ne demek?: morose Ka...

Tasallüp nedir ne demek

Tasallüp nedir Tasallüp; bir fizik terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Katılaşma : Katılaşmak işi. Bir maddenin sıvı durumundan katı duru...

Tasanas nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yorgun, güçsüz. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden...

Tasar nedir Yerel Türkçe anlamı: Saban oku, boyunduruk ve benzeri şeyler yapmak için yontularak biçimlendirilen odun. Güzel Sanatlar alanındaki a...

Tasar çizim nedir ne demek

Tasar çizim nedir Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan. Çizim : Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel ...

Tasar çizimcilik nedir ne demek

Tasar çizimcilik nedir Tasar çizimcilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çizimcilik : Çizimcinin yaptığı iş Çizi : Çizgi. Tutum, davr...

Tasar soruşturması nedir ne demek

Tasar soruşturması nedir Tasar soruşturması; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düzentasar uygulamasına ilişkin olarak, bir kamu k...

Tasarcı nedir Tasarcı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kentbilimde, genel olarak kent tasarlamasıyla uğraşan kimse. b...

Tasarı geometri nedir ne demek

Tasarı geometri nedir Tasarı geometri; bir matematik terimidir. Osmanlıca Tasarı geometri ne demek? Tasarı geometri Osmanlıca'da ne anlama gelir?: hendese-...

Tasarım nedir "Tasarım" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Geliştirilen bir dizgenin bölümleri arasındaki çalışma ilişkile...

Tasarımcılık nedir ne demek

Tasarımcılık nedir Tasarımcı : Tasarım yapan kimse, tasar çizimci, dizayncı. Tasarım : Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan...

Tasarımlamak nedir ne demek

Tasarımlamak nedir Tasarımlama : Tasarımlamak işi. Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bili...

Tasarımlanmak nedir ne demek

Tasarımlanmak nedir Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir...

Tasarımlayabilmek nedir ne demek

Tasarımlayabilmek nedir Tasarımlayabilme : Tasarımlayabilmek işi Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden ...

Tasarımlı gelecek nedir ne demek

Tasarımlı gelecek nedir Tasarımlı gelecek; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde kesinlik anlatan İstemli gelecek ...

Tasarımsızlık nedir ne demek

Tasarımsızlık nedir Tasarımsızlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tasarımsız : Tasarım yapılmamış, dizaynsız Tasa : Üzüntülü düşü...

Tasarlama nedir ne demek

Tasarlama nedir "Tasarlama" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Kentler ve kasabalar için düzentasar hazırlama ve uygulama işi. Kıt kaynaklarla b...

Tasa dökümü nedir ne demek

Tasa dökümü nedir Tasa dökümü; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin nelerden tasalandığını imlediği bir etkinli...

Tasacağı nedir ne demek

Tasacağı nedir Teknik terim anlamı: Mahzun, tasalı olan. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden...

Tasaklamak nedir ne demek

Tasaklamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kesmek. Tasak : Cılız hayvan eti. Öküz derisi kıyısı Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Ta...

Tasalanmak nedir ne demek

Tasalanmak nedir "Tasalanmak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Üzülmek bk. tasılanmak Tasalanma : Tasalanmak işi. Üzülmek : Üzme işine ...

Tasallut nedir Tasallut; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Tasallut etmek : Sarkıntılık etmek. Musallat : Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak ...

Tasamhara nedir ne demek

Tasamhara nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Abaza köylerinde kızlı erkekli yapılan toplantı. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin...

Tasannu nedir Tasannu; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar. Gösterme : Göstermek...

Tasar bölgesi nedir ne demek

Tasar bölgesi nedir Tasar bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelişmesini tasarlı bir çalışmanın konusu yapmak amacıyl...

Tasar çizimci nedir ne demek

Tasar çizimci nedir Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan. Çizimci : Çizim yapan kimse. Çizim : Bir şeklin belli bir ...

Tasar onayı nedir ne demek

Tasar onayı nedir Tasar onayı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent düzentasarısının üst oranlarca, genellikle özeksel yö...

Tasar yazanağı nedir ne demek

Tasar yazanağı nedir Tasar yazanağı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tasarlamanın amaçlarını, ilkelerini açıklayan ve düzen...

Tasarı nedir "Tasarı" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Belli bir amaç doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerin işbirliği...

Tasarı yöntemi nedir ne demek

Tasarı yöntemi nedir Tasarı yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ders konuları ve ünitelerinin, öğretmenin kılavu...

Tasarımcı nedir ne demek

Tasarımcı nedir Tasarım : Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Daha önce ...

Tasarımlama nedir ne demek

Tasarımlama nedir Yeniden tasarımlama : Bir tasarımı yeniden gözden geçirme, restitüsyon. Tasarım : Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bil...

Tasarımlanma nedir ne demek

Tasarımlanma nedir Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Dah...

Tasarımlayabilme nedir ne demek

Tasarımlayabilme nedir Tasarımlayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin e...

Tasarımlı nedir ne demek

Tasarımlı nedir Tasarımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir araştırma sür...

Tasarımsız nedir ne demek

Tasarımsız nedir Tasarımsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici ...

Tasarıvarlık nedir ne demek

Tasarıvarlık nedir Tasarıvarlık; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel) Soyut bir tasarımı kişil...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim