Özeksel nedir Özeksel; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca. Özek : Merkez Özeksel açı : Köşesi bir çemberin özeği olan açı. Özeksel bakışım : Bir uzambiçimde özek nok...

 
 
 

Özeksel beklem nedir ne demek

Özeksel beklem nedir Özeksel beklem; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) Bir dağılımın ortalamaya göre beklemi. Özeksel : Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca Özek : Merkez. İsta...

Özeksel eğilim nedir ne demek

Özeksel eğilim nedir Özeksel eğilim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Nicel verilerin bir değer çevresinde kümelenme eğilimi. Özeksel değerin konumu ortalama, ortanca ya da doruk değeri gibi ölçülerden birisi...

Özeksel ısıtma nedir ne demek

Özeksel ısıtma nedir Özeksel ısıtma; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yerleşim yerindeki birçok yapıya, belli bir özekten basılarak verilen buğu ya da sıcak suyla, yapıların çeşitli bölümlerinin ısıtılmasını s...

Özeksel işlevler nedir ne demek

Özeksel işlevler nedir Özeksel işlevler; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kentin özek kesiminin yüklenmiş olduğu, tecim, işgörü, dinlenme, eğlenme ve ekin işlevleri. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Özeksel : Ö...

Özeksel kesim nedir ne demek

Özeksel kesim nedir Özeksel kesim; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin özeğinde yer alan yapılardan ve açık alanlardan oluşan kesimi, bk. özbölge. Kesi : Kesilmiş yer. Ortaklık, yarıcılık : Tarlayı kesiye...

Özeksel nokta nedir ne demek

Özeksel nokta nedir Özeksel nokta; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir S çizeçli yüzeyi üzerindeki bir L durgan çizeci için, L ile iken L' değişken çizecinin ortak dikmesinin L üzerindeki ayağının erey...

Özeksel yerler kuramı nedir ne demek

Özeksel yerler kuramı nedir Özeksel yerler kuramı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kentlerin, kendilerini çevreleyen kırsal alanların işgörü gereksinmelerini karşılamak için ortaya çıktıklarını ve kentsel yerleşim yerle...

Özeksel yöntem nedir ne demek

Özeksel yöntem nedir Özeksel yöntem; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, değişkenler bir yöneyler kümesi ile gösterildiği zaman, ortak bir etkenin bu kümeye ili...

Özeksel açı nedir ne demek

Özeksel açı nedir Özeksel açı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Köşesi bir çemberin özeği olan açı. Açı : Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biç...

Özeksel bakışım nedir ne demek

Özeksel bakışım nedir Özeksel bakışım; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir uzambiçimde özek noktasına göre bakışım. Özeksel : Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca Bakı : Özellikle dağlık yöreler...

Özeksel çarpınım beklemleri nedir ne demek

Özeksel çarpınım beklemleri nedir Özeksel çarpınım beklemleri; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (kuramsal istatistik, olasılıksal süreç) Bir özeksel değere göre hesaplanmış çarpınım beklemleri. Çarp : Gelişi güzel çizilm...

Özeksel ısıtaç nedir ne demek

Özeksel ısıtaç nedir Özeksel ısıtaç; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konutlarda ısınmayı sağlamak için kullanılan, su ya da buhar dolaşımından yararlanılarak çalıştırılan ısıtma aracı. Özeksel : Özek doğrutusunda...

Özeksel iş bölgesi nedir ne demek

Özeksel iş bölgesi nedir Özeksel iş bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentin, tektenci teciminin, iş yerlerinin ve türlü işgörü işlevlerinin yoğunlaştığı özeksel kesimi, bk. özbölge, iş özeği. İş : Bir son...

Özeksel izdüşüm nedir ne demek

Özeksel izdüşüm nedir Özeksel izdüşüm; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Durgan bir 0 özeği ile durgan bir A düzlemine göreceli olarak, 0 özeğinden ve uzambiçimin gezgin bir A noktasından geçen doğrunun düz...

Özeksel kuvvet nedir ne demek

Özeksel kuvvet nedir Özeksel kuvvet; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: İki kütle özeğini birleştiren doğru boyunca etkiyen kuvvet. Özeksel : Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca Kuvve : Düşünce, niyet. Bir de...

Özeksel olmayan x2 dağılımı nedir ne demek

Özeksel olmayan x2 dağılımı nedir Özeksel olmayan x2 dağılımı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Ortalaması sıfır olmayan, birim değişkeli x2-dağılımı. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu di...

Özeksel yönetim nedir ne demek

Özeksel yönetim nedir Özeksel yönetim; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Her işin tekbir merkeze bağlı olarak yürütüldüğü yönetim. Özeksel : Özek doğrutusunda; özekten geçen doğru boyunca Yöne : Neden. Çıkar y...

Özekselleştirim nedir ne demek

Özekselleştirim nedir Özekselleştirim; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede nüfusun, ekonomik ve toplumsal etkinliklerin, ekin kuruluşlarının tek bir özekte toplanma eğiliminin yaratılması ve güçlendirilmesi ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili