Bölge nedir "Bölge" ile ilgili cümle örnekleri Bölge, başta ve onun alt dalı olan [#bölgesel coğrafya olmak üzere dünyayla ilgili bilimlerde ve astrofizikte kullanılan bir terim. Bölgeler bazı verilere göre (örneğin demografi) altbölg...

 
 
 

Bölgesel nedir ne demek

Bölgesel nedir Bölgesel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bölgesel aşındırma : Bir alaşım içinde bulunan metallerin homojen dağılmamasının sebep olduğu pas türü, alaşım korozyonu. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları ...

Bölgesel kalkınma nedir ne demek

Bölgesel kalkınma nedir Bölgesel kalkınma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ülkede coğrafi bölgeler arasındaki iktisadi gelişmişlik farklarını gidermek amacıyla kamu otoritelerince izlenen iktisat politikaları. kar...

Bölgesel ortak gelenek nedir ne demek

Bölgesel ortak gelenek nedir Bölgesel ortak gelenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir bölgedeki değişik kültürlerin aynı tarihsel ve toplumsal etkenler altında kazandığı ortak geleneksel kültür, bk. kültü...

Bölgesel satış yasağı nedir ne demek

Bölgesel satış yasağı nedir Teknik terim anlamı: Özel izin anlaşmalarında, izin verenin, alana kimi bölgelere satış yapmaması için yüklediği koşul. Satış yasağı : Marka ya da bulguların işletilmesi için bağlayıcı koşul Bölge : Sınırları idari, ekonom...

Bölgesel tasarlama nedir ne demek

Bölgesel tasarlama nedir Bölgesel tasarlama; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir ülkenin kimi bölgelerini, özellikle toplumsal ve ekonomik yaşamı ile geri kalmış olanları geliştirip kalkındırmayı amaçlayan ö...

Bölgeselleşmek nedir ne demek

Bölgeselleşmek nedir Bölgeselleşme : Bölgeselleşmek işi Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası...

Bölgeci nedir Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırlar...

Bölgecilik nedir ne demek

Bölgecilik nedir Bölgeci : Belli bir bölgenin çıkarları için çalışan kimse. Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre b...

Bölgesel aşındırma nedir ne demek

Bölgesel aşındırma nedir Bölgesel aşındırma; bir kimya terimidir. Bölgesel : Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki...

Bölgesel lenfadenitis nedir ne demek

Bölgesel lenfadenitis nedir Bölgesel lenfadenitis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kedi tırmığı hastalığı. Bölgesel olarak lenf yumrularının yangısı. Lenfadenitis : Lenf yumrusu yangısı Bölge : Sınırları id...

Bölgesel planlama nedir ne demek

Bölgesel planlama nedir Bölgesel planlama; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir bölgenin kalkınmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve bölge düzeyinde uygulanması öngörülen politikalar bütünü. karşılığı ik...

Bölgesel tasar nedir ne demek

Bölgesel tasar nedir Bölgesel tasar; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Toprağın kullanımını, kaynakların gelişmesini ve yerleşim yerlerinin düzenli bir biçimde oluşmasını bölge düzeyinde eşgüdümleyen tasar. Bölge : ...

Bölgeselleşme nedir ne demek

Bölgeselleşme nedir Bölgeselleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmala...

Bölgesellik nedir ne demek

Bölgesellik nedir Bölgesel : Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan. Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre beli...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim