Nitelik nedir "Nitelik" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İstek, umut. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Sayısal olmadan belirtilen özellik....

 
 
 

Nitelik etiketlemesi nedir ne demek

Nitelik etiketlemesi nedir Nitelik etiketlemesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malı niteliğine göre etiketleme. Etike : Öğretme...

Nitelik katsayısı nedir ne demek

Nitelik katsayısı nedir Nitelik katsayısı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireyin aldığı soğrulmuş dozun etkisini ve ...

Nitelik özencesi nedir ne demek

Nitelik özencesi nedir Nitelik özencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşçilere üstün nitelikteki yapımları nedeniyle bu b...

Nitelik simgesi nedir ne demek

Nitelik simgesi nedir Nitelik simgesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dans düzeni notlamasında çeşitli nitelikleri göstere...

Nitelik zarfı nedir ne demek

Nitelik zarfı nedir Nitelik zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyi bilmek, fena kullanmak, güzel söylemek gibi za...

Takım nitelik ödülü nedir ne demek

Takım nitelik ödülü nedir Teknik terim anlamı: Önde giden üç koşucunun sayı toplamına göre verilen takım ödülü. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik bakımından,...

Aldatıcı nitelik nedir ne demek

Aldatıcı nitelik nedir Teknik terim anlamı: Marka niteliğinin halkı aldatıcı olması (Arçelik-Akçelik gibi). Alda : Bir çocuk oyunu Aldatı : İlk bakışta inan...

Belirtici nitelik nedir ne demek

Belirtici nitelik nedir Teknik terim anlamı: Bir markayı öteki markalardan ayıran nitelik (sözgelişi sözcükten kurulu bir marka ile resimli bir marka gibi ya...

Nitelikli işçi nedir ne demek

Nitelikli işçi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Yüksek düzeyde eğitim ve beceriye sahip, belirli bir konuda uzmanlaşmış ve yüksek ücretle çalışan i...

Niteliklilik nedir ne demek

Niteliklilik nedir Niteliklilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili...

Niteliksiz işçi nedir ne demek

Niteliksiz işçi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Belirli bir konuda bilgi ve becerisi olmayan, eğitim düzeyi düşük, her türlü işi yapmaya hazır ve d...

Düşük nitelikli kredi nedir ne demek

Düşük nitelikli kredi nedir Düşük nitelikli kredi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kredi geçmişi iyi olmayan veya ödeme kabiliy...

Orta nitelikte mal nedir ne demek

Orta nitelikte mal nedir Orta nitelikte mal; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nitelikleri bakımından çok üstün ve çok düşük olma...

Yüksek nitelikli çelik nedir ne demek

Yüksek nitelikli çelik nedir Yüksek nitelikli çelik; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bileşim ve özellikleri bakımından,...

Öznitelik nedir ne demek

Öznitelik nedir Öznitelik; İstatistik, Mantık alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir bireyin nitel özelliği. Örneğin cinsiy...

Nitelik denetim çizeneği nedir ne demek

Nitelik denetim çizeneği nedir Nitelik denetim çizeneği; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: denetim çizeneği]. Çize : İnce y...

Nitelik denetimi nedir ne demek

Nitelik denetimi nedir Nitelik denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Çok sayıda üretilen ürünler...

Nitelik karmaşası nedir ne demek

Nitelik karmaşası nedir Nitelik karmaşası; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bazı düşlerle erken bunamalı konuşmalarında g...

Nitelik markası nedir ne demek

Nitelik markası nedir Teknik terim anlamı: Malın var olan ve yazılı olarak belirtilmiş bulunan niteliklerine uygunluğu göstermek için, yetkili kurumlarca m...

Nitelik sıfatı nedir ne demek

Nitelik sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Varlıkları durum, biçim, renk ve benzerleri bakımlardan niteleyen sıfat: Sonra Türk kumandanının daha toz konmam...

Nitelik uzayı nedir ne demek

Nitelik uzayı nedir Nitelik uzayı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir gözlemin iki ya da daha çok değişkene...

Sayılama nitelik denetimi nedir ne demek

Sayılama nitelik denetimi nedir Sayılama nitelik denetimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayılamadaki ilke ve yasaları üretim ve sü...

Ulusal nitelik markaları nedir ne demek

Ulusal nitelik markaları nedir Teknik terim anlamı: Özellikle dışsatım mallarının denetimi sonunda, malların niteliklerini belirtmek için, sarmalaçları üzerine vuru...

Ayırıcı nitelik nedir ne demek

Ayırıcı nitelik nedir Teknik terim anlamı: Bir markayı başka markalardan ayıran yapısal nitelik. Ayırıcı : Ayırma özelliği veya gücü olan. Yüksüz elektrik ...

Nitelikli nedir ne demek

Nitelikli nedir Nitelikli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Nitelikli işçi : İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta...

Nitelikli işgücü kuramı nedir ne demek

Nitelikli işgücü kuramı nedir Nitelikli işgücü kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sanayi mallarındaki dış ticareti, ülkeler a...

Niteliksiz nedir ne demek

Niteliksiz nedir Niteliksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Diğer sözlük anlamları: Bir işin niteliği kendisinden sorulamayan...

Niteliksizlik nedir ne demek

Niteliksizlik nedir Niteliksiz : Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz. Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz. Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü...

Düşük nitelikli kredi piyasası nedir ne demek

Düşük nitelikli kredi piyasası nedir Düşük nitelikli kredi piyasası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Düşük nitelikli kredilerin işlem gö...

Yarı nitelikli işçi nedir ne demek

Yarı nitelikli işçi nedir Yarı nitelikli işçi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Niteliksiz işçi ile nitelikli gücü arasında ye...

Birli öznitelik nedir ne demek

Birli öznitelik nedir Birli öznitelik; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özellik. Öznitelik : Bir bireyin nitel özelliği. Örn...

Sıfırlı öznitelik nedir ne demek

Sıfırlı öznitelik nedir Sıfırlı öznitelik; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sıfırlı yüklemin ya da başka bir deyişle önermenin ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim