Nitelik nedir "Nitelik" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İstek, umut. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Sayısal olmadan belirtilen özellik. Felsefi anlamı: 1-Bir nesnenin yapısını belirleyen, bir şeyi şöyle ya da böyle yapan öze...

 
 
 

Nitelik etiketlemesi nedir ne demek

Nitelik etiketlemesi nedir Nitelik etiketlemesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malı niteliğine göre etiketleme. Etike : Öğretmen, eğitici Etiketleme : Etiketlemek işi. [bkz: işaretleme]. Radyoaktif izotopu kullanarak...

Nitelik katsayısı nedir ne demek

Nitelik katsayısı nedir Nitelik katsayısı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireyin aldığı soğrulmuş dozun etkisini ve risk oranını belirleyen katsayı (Q). Katsa : Kürek. Fıçı Katsayı : Bir niceliğin kaç katı...

Nitelik özencesi nedir ne demek

Nitelik özencesi nedir Nitelik özencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşçilere üstün nitelikteki yapımları nedeniyle bu başarılı sonuçların devamı sağlanılmak amacıyla verilen özence. Özence : Bir yerde çalışan...

Nitelik simgesi nedir ne demek

Nitelik simgesi nedir Nitelik simgesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dans düzeni notlamasında çeşitli nitelikleri gösteren simge. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nit...

Nitelik zarfı nedir ne demek

Nitelik zarfı nedir Nitelik zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyi bilmek, fena kullanmak, güzel söylemek gibi zarflar. Fiilin meydana geliş biçimini, sıfat ve zarfların niteliklerini belirten zarf: güz...

Nitelikli işçi nedir ne demek

Nitelikli işçi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Yüksek düzeyde eğitim ve beceriye sahip, belirli bir konuda uzmanlaşmış ve yüksek ücretle çalışan işçi. zıt anlamlısı niteliksiz işçi, beşeri sermaye İngilizce'de Nitelikli işçi ne demek? ...

Niteliklilik nedir ne demek

Niteliklilik nedir Niteliklilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özel...

Niteliksiz işçi nedir ne demek

Niteliksiz işçi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Belirli bir konuda bilgi ve becerisi olmayan, eğitim düzeyi düşük, her türlü işi yapmaya hazır ve düşük ücretle çalışan işçi. zıt anlamlısı nitelikli işçi İngilizce'de Niteliksiz işçi ne d...

Nitelik denetim çizeneği nedir ne demek

Nitelik denetim çizeneği nedir Nitelik denetim çizeneği; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: denetim çizeneği]. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarlamak ya da göstersel olarak açıklamak üzere b...

Nitelik denetimi nedir ne demek

Nitelik denetimi nedir Nitelik denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Çok sayıda üretilen ürünlerin niteliklerinin denetlenmesi. Amaç, ürünün niteliğinde düzenli aralıklarla ortaya çıkan...

Nitelik karmaşası nedir ne demek

Nitelik karmaşası nedir Nitelik karmaşası; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bazı düşlerle erken bunamalı konuşmalarında görülen, türlü düşünü ya da düşünü parçalarını mantıklı hiç bir ilişki kurmadan bir araya ...

Nitelik markası nedir ne demek

Nitelik markası nedir Teknik terim anlamı: Malın var olan ve yazılı olarak belirtilmiş bulunan niteliklerine uygunluğu göstermek için, yetkili kurumlarca mal üzerine konulan marka (Fransa'da Qualité-France'ın bir horoz resmi, Türkiye'de Türk St...

Nitelik sıfatı nedir ne demek

Nitelik sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Varlıkları durum, biçim, renk ve benzerleri bakımlardan niteleyen sıfat: Sonra Türk kumandanının daha toz konmamış olan yumuşak ve geniş koltuğuna yerleşti. (Ö. Seyfettin, Beyaz Lâle, s. 150). Uzun ve ...

Nitelik uzayı nedir ne demek

Nitelik uzayı nedir Nitelik uzayı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir gözlemin iki ya da daha çok değişkene göre konumsal yerini gösteren çok boyutlu dağılım alanı. Nite : Nasıl, niçin Nitel : Nit...

Nitelikli nedir ne demek

Nitelikli nedir Nitelikli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Nitelikli işçi : İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi. Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başk...

Nitelikli işgücü kuramı nedir ne demek

Nitelikli işgücü kuramı nedir Nitelikli işgücü kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sanayi mallarındaki dış ticareti, ülkeler arasındaki nitelikli işgücü farkına dayanarak açıklayan, Keesing ve Kenen tarafından geliş...

Niteliksiz nedir ne demek

Niteliksiz nedir Niteliksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Diğer sözlük anlamları: Bir işin niteliği kendisinden sorulamayan, bir işin niteliğinden sorumsuz olan. Mahiyeti bilinmeyen şekilde Niteliksiz işçi : İste...

Niteliksizlik nedir ne demek

Niteliksizlik nedir Niteliksiz : Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz. Nitelik bakımından üstün olmayan, kalitesiz. Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran öze...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim