Simge nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir kavramın uzlaşımsal ya da üzerinde uzlaşıma varılmış gösterimi. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Soyut bir kavramı, örnek olarak bir ülküyü, amacı ya da düşünceyi gösteren ve anlamı her...

 
 
 

Simgecilik nedir ne demek

Simgecilik nedir "Simgecilik" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Ruh çözümlemesi kuramına göre, baskı altında tutulan bir düşüncenin, bir isteğin, olumsuz bir yaşantıyla ilgili bir anının anlaşılmasın da simgelerden yarar...

Simgeleme nedir ne demek

Simgeleme nedir Matematik terimi olarak kelime anlamı: Uzbilimde anlatım aracı olarak simgeleri kullanma. İngilizce'de Simgeleme ne demek? Simgeleme ingilizcesi nedir?: symbolism Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut ...

Simgelentim nedir ne demek

Simgelentim nedir Simgelentim; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Sayıların, niceliklerin ve başka varlıkların simgelerle gösterimi ya da böyle simgelerin oluşturduğu dizge. Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi...

Simgeleşmek nedir ne demek

Simgeleşmek nedir Simgeleşme : Simgeleşmek işi, sembolleşme. Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiille...

Simgeleştirilmek nedir ne demek

Simgeleştirilmek nedir Simgeleştirilme : Simgeleştirilmek işi, sembolleştirilme Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol. Sembolleştirilmek : Simgeleştirilmek. Sembolleştiri...

Simgeleştirme biçimi nedir ne demek

Simgeleştirme biçimi nedir Simgeleştirme biçimi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir simgeleştirme işlemini yapmak üzere simgeleştirilecek deyimlerle bunların karşılığı olan tek tek simgeleri belirten dizge. Örn...

Simgeleştirme kabalığı nedir ne demek

Simgeleştirme kabalığı nedir Simgeleştirme kabalığı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir simgeleştirmenin başka birinden kaba olması, birincisinin yol açtığı simgesel karşılıkların ikincisinin yol açtıklarından daha kıs...

Simgeli resim nedir ne demek

Simgeli resim nedir Teknik terim anlamı: Kurumları birbirinden ayrılmaya yarayan özel im. Resim : Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılmış olan biçimleri. Bazı eşyadan ve işlerden alına...

Simge dizgisi nedir ne demek

Simge dizgisi nedir Simge dizgisi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Yalnız simgelerden oluşan bir dizgi. Dizgi : Basım için harfleri, kelimeleri, satırları, sayfalar oluşturacak biçimde düzenleme, terti...

Simgeci nedir Simgeci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol. Simgecilik : Olayları yorumlamaya veya inan...

Simgelem nedir Simgelem; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir bilim dilinde çeşitli kavram ve işlemleri dile getirmek üzere başvurulan simgeler dizgesi. Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi be...

Simgelemek nedir ne demek

Simgelemek nedir Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mev...

Simgeleşme nedir ne demek

Simgeleşme nedir Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol. Simgeleşmek : Simge durumuna gelmek, sembolleşmek. Sembolleşme : Simgeleşme. Simgeleşmek işi, sembolleşme...

Simgeleştirilme nedir ne demek

Simgeleştirilme nedir Simgeleştirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol Simgeleştirilmek : Simgeleştirme işin...

Simgeleştirme nedir ne demek

Simgeleştirme nedir Simgeleştirme; Mantık, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir şeyi simgeler aracılığıyla anlatma ya da gösterme. Bir tutum, e...

Simgeleştirme inceliği nedir ne demek

Simgeleştirme inceliği nedir Simgeleştirme inceliği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir simgeleştirmenin başka birinden ince olması, birincisinin yol açtığı simgesel karşılıkların ikincinin yol açtıklarından daha uzun ...

Simgeleştirmek nedir ne demek

Simgeleştirmek nedir Simgeleştirme : Simgeleştirmek işi, sembolleştirme. Önermelerin tutarlılığını ya da çıkarımların geçerliliğini denetlemek amacıyla bunların kimi bölümleri yerine bu bölümlerin dizimsel türlerine uygun simgeler koyma işlemi...

Simgesel nedir Simgesel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Simgeler kullanan ya da simgeler koyan. Bir simge ile dile getirilen. Kendi başına bir değeri ya da etkisi olmayıp, bir başka şeyi anımsatan...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim