Olmak nedir "Olmak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Vuku bulmak, cereyan etmek. Uygun gelmek. Olmak, oluvermek. Münasip düşmek. D...

 
 
 

Abazan olmak nedir ne demek

Abazan olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Acıkmak. Kadına karşı istekli olmak. Abaz : Fesatçı. İddiacı, inatçı. Dangalak. Ayı yavrusu. Şişman, etli, ...

Abezan olmak nedir ne demek

Abezan olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sersemlemek, şaşalamak. Abezan : Uzun zaman kadın bulamıyan adam. Aç Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelm...

Acığ olmak nedir ne demek

Acığ olmak nedir Teknik terim anlamı: Mustaribolmak, canı acımak. Acığ : Öç, intikam, kin, garaz. İnat, zıddiyet, nisbet. Keder, kahır. Azık, yol yiye...

Adı belli olmak nedir ne demek

Adı belli olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyin miktar veya değeri belli olmak, bilinmek: Fiyatına bir şey de de adı belli olsun. Ortaya çıkmak, ...

Ağdırık olmak nedir ne demek

Ağdırık olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir kimse başkasına yük olmak. Ağdırık : Dengesiz, eğik, bir yana devrik (yük). Tepenin arkası, tepenin gör...

Ahır olmak nedir ne demek

Ahır olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sona ermek, bitmek: Ev yapıyordun ahır oldu mu?. Ahır : Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, ha...

Akma olmak nedir ne demek

Akma olmak nedir Teknik terim anlamı: Kapılıvermek, uyuvermek. Akma : Akmak işi. Reçine, çam sakızı, akındırık Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelme...

Alam taram olmak nedir ne demek

Alam taram olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Darmadağınık, karmakarışık olmak, perişan olmak, dağılmak, ayrılmak: Köy sıtma yüzünden alam taram oldu. Ta...

Alası olmak nedir ne demek

Alası olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Almak istemek, almaya istekli olmak: Su elmadan alaşım vardı. Alası : Alacak Olma : Olmak işi. Olmak : Meyd...

Algın olmak nedir ne demek

Algın olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok çalışmaktan, ağır işten halsiz düşmek, kötürüm hale gelmek. Algı : Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin ...

Alğun olmak nedir ne demek

Alğun olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok çalışmaktan, ağır işten halsiz düşmek, kötürüm hale gelmek. Alğun : Renksiz, cılız, zayıf, hastalıklı, ...

Altı algın olmak nedir ne demek

Altı algın olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki kişi arasında kin ve düşmanlık olmak: Onların altı algındı, döğüşecekleri belliydi. Algın olmak : Çok ç...

Anın dirisi olmak nedir ne demek

Anın dirisi olmak nedir Teknik terim anlamı: Onun sayesinde yaşamak. Anın : Onun. Onun için. Onun için, tevekkeli değil: Anın söylenmiyor, meğer küsmüş Diri ...

Ansuz olmak nedir ne demek

Ansuz olmak nedir Teknik terim anlamı: Onsuz, o olmaksızın yaşamak. Ansuz : [bkz: ansız] Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuk...

Aralaş olmak nedir ne demek

Aralaş olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kovulmak. Aral : Harar, büyük çuval. Sıra dağlar. İki şey arası, ortası. Birbirine yakın adaların oluşturdu...

Ardınca olmak nedir ne demek

Ardınca olmak nedir Teknik terim anlamı: Hevesinde, sevdasında, peşinde, azminde olmak, izinde bulunmak, arkasını bırakmamak. Ardı : Soğan, sarımsak bağl...

Arı olmak nedir ne demek

Arı olmak nedir Teknik terim anlamı: Temizlenmek. Arı : Temiz. Günahsız. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis mellif...

Asıntı olmak nedir ne demek

Asıntı olmak nedir Asıntı olmak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Yapışkanlık etmek, balta olmak, birisi...

Aslı olmak nedir ne demek

Aslı olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yeminli olmak. Sözünün eri olmak. Aslı : Bir şeyin kendisi. Kerem ile Aslı öyküsünün kadın kahramanının adı...

Taw taw olmak saw saw olmak nedir ne demek

Taw taw olmak saw saw olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: dağılıp gitmek; yok olmak; müşterek Hayatları son bulmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık k...

Abaz abaz olmak nedir ne demek

Abaz abaz olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Rengi solmak, benzi uçmak, kansız hale gelmek. Abaz : Fesatçı. İddiacı, inatçı. Dangalak. Ayı yavrusu. Şişm...

Abey olmak nedir ne demek

Abey olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Denkleşmek (yalnız hububat bölüşmede kullanılır): Harmanın sonunda yarıcı ile abey olduk, bir tarafa hak ge...

Abırcın olmak nedir ne demek

Abırcın olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Usanmak, bıkmak: Aman, senden abırcın oldum artık. Misafire fazla ikram etmeğe çalışmak, parçalanmak. Abır ...

Açıklar livası olmak nedir ne demek

Açıklar livası olmak nedir Livas : Su yolu, kanalizasyon Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durum...

Afıkan olmak nedir ne demek

Afıkan olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bunalmak, yüreği oynamak, sinirlenmek. Afıkan : Yürek oynaması, çarpıntı, helecan, tasa, iç sıkıntısı, hafa...

Ağı olmak nedir ne demek

Ağı olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Neşesi, düzeni bozulmak. Ağı : Zehir Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak...

Ajliğı olmak nedir ne demek

Ajliğı olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aç olmak. “Ajliğız var mı?. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlan...

Alagadar olmak nedir ne demek

Alagadar olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlgilenmek. Alag : Tepelerde rüzgâr gören açık yerler Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kaza...

Alan taran olmak nedir ne demek

Alan taran olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Darmadağınık, karmakarışık olmak, perişan olmak, dağılmak, ayrılmak. Alan taran : Karmakarışık, darmadağını...

Alçak olmak nedir ne demek

Alçak olmak nedir Teknik terim anlamı: Mütevazı olmak, alçak gönüllü olmak. Alça : Alın. Ayakkabı kalıplarının ön tarafına konulan üç köşeli mukavva, v...

Alğın olmak nedir ne demek

Alğın olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok çalışmaktan, ağır işten halsiz düşmek, kötürüm hale gelmek. Alğı : Haşhaştan alınan afyon sütü. Vergi: ...

Alıp veremediği olmak nedir ne demek

Alıp veremediği olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karşılık veremediği bir kötülük görmek. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulm...

And olmak nedir ne demek

And olmak nedir Teknik terim anlamı: Söz verilmek, yemin edilmek. And : Yemin. -içmek: yemin etmek. Yemin, ahit, söz verme Olma : Olmak işi. Olmak : ...

Anlanmaz olmak nedir ne demek

Anlanmaz olmak nedir Teknik terim anlamı: Anlaşılmaz olmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duru...

Antbent olmak nedir ne demek

Antbent olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşırmak: Görüverince antbent oldum. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak....

Ardal olmak nedir ne demek

Ardal olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arsızlıkla birine musallat olmak. Ardal : Kaba gövdeli, aptal, işe yaramaz Arda : İşaret olarak yere dikile...

Arı götü olmak nedir ne demek

Arı götü olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kabarmak, açılmak üzere bulunmak (tomurcuk hakkında): Asmalar havaya aldanarak arıgötü oldular. Arı götü : ...

Arka bir olmak nedir ne demek

Arka bir olmak nedir Teknik terim anlamı: Birbirine zahir olmak. Arka : Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı. Bir şeyin sırt durumund...

Askıntı olmak nedir ne demek

Askıntı olmak nedir Askıntı olmak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. Askın : Akarsuların kaynak düzeyi: Askını yüksek sular hızlı ak...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim