Oluş nedir "Oluş" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: Olanaktan gerçekliğe geçiş. Bir durumdan öteki duruma geçiş. Sürekli değişim olayı. Değişmez,...

 
 
 

Kaza oluş oranı nedir ne demek

Kaza oluş oranı nedir Kaza oluş oranı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her milyon iş saatinde kaza yönünden yitirilen zaman...

Teğet oluş noktası nedir ne demek

Teğet oluş noktası nedir Teğet oluş noktası; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: değme noktası]. Teğe : Bitki dalla...

Okumaya hazır oluş nedir ne demek

Okumaya hazır oluş nedir Okumaya hazır oluş; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Okumanın öğrenilmesi için gerekli ruhsal düz...

Sıralı oluş nedir ne demek

Sıralı oluş nedir Sıralı oluş; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Fransızca'da Sıralı oluş ne demek?: épigénèse Sıralı : Yere, zamana, konuy...

Oluşabilme nedir ne demek

Oluşabilme nedir Oluşabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öt...

Oluşat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yaradılış, doğal yapı. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş Y...

Oluşma nedir "Oluşma" ile ilgili cümle Osmanlıca Oluşma ne demek? Oluşma Osmanlıca'da ne anlama gelir?: teşekkül Oluşmak : Belli bir varlık kazanm...

Oluşmak nedir "Oluşmak" ile ilgili cümleler Oluşma : Oluşmak işi, teşekkül. Varlık : Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon....

Oluşturabilme nedir ne demek

Oluşturabilme nedir Oluşturabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan...

Oluşturma nedir ne demek

Oluşturma nedir Oluşturmak : Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek. Emsal oluşturmak : Örnek oluşturmak. Kamuoyu olu...

Oluşturtma nedir ne demek

Oluşturtma nedir Oluşturtma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öt...

Oluşturulabilme nedir ne demek

Oluşturulabilme nedir Oluşturulabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumd...

Oluşturulma nedir ne demek

Oluşturulma nedir "Oluşturulma" ile ilgili cümle örnekleri Oluşturulmak : Oluşması sağlanmak, teşekkül ettirilmek. Oluşturulmak işi "Şimdilik, bu amaçl...

Oluşturuverme nedir ne demek

Oluşturuverme nedir Oluşturuverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan...

Oluşuk nedir Oluşuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Oluşuk" ile ilgili cümle Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:...

Oluşum anomalisi nedir ne demek

Oluşum anomalisi nedir Oluşum anomalisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapılış bozukluğu. Anom : Güzelim, sevg...

Oluşum depremi nedir ne demek

Oluşum depremi nedir Oluşum depremi; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yerkabuğunda, birden oluşan yerinden oynamalar...

Oluşum köşeli yığışımı nedir ne demek

Oluşum köşeli yığışımı nedir Oluşum köşeli yığışımı; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kırıklarda, kanatlardan birinin diğerin...

Oluşumcu nedir ne demek

Oluşumcu nedir Oluşumcu; bir ruh bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Oluşum : Oluşma işi, teşekkül, teşkil. Ka...

Oluş fiili nedir ne demek

Oluş fiili nedir Oluş fiili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: Fiil]. Cümlede yüklemin gösterdiği işin olma ni...

Hazır oluş testi nedir ne demek

Hazır oluş testi nedir Hazır oluş testi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrencinin yeni bir öğrenme etkinliğine kat...

Soy oluş ve birey oluş nedir ne demek

Soy oluş ve birey oluş nedir Soy oluş ve birey oluş; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Örgenliklerin tarih içinde birbirl...

Birey oluş nedir ne demek

Birey oluş nedir Birey oluş; bir biyoloji terimidir. Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde bel...

Ön oluş nedir ne demek

Ön oluş nedir Ön oluş; bir biyoloji terimidir. Osmanlıca Ön oluş ne demek? Ön oluş Osmanlıca'da ne anlama gelir?: teşekkül-i kablî Oluşma : Oluşmak...

Soy oluş nedir ne demek

Soy oluş nedir Soy oluş; bir biyoloji terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Örgenliklerin tarih içinde birer soy olarak belirmesi süreci. Jeoloji ve yer...

Oluşabilmek nedir ne demek

Oluşabilmek nedir Oluşabilme : Oluşabilmek işi Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş. Bulunmak : Bulma işi...

Oluşlu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sağlıklı, sağlığı yerinde : Oluşlu bir çocuk. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumd...

Oluşma süresi nedir ne demek

Oluşma süresi nedir Oluşma süresi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir fisyondan çıkan nötronların, başka fisyonla...

Oluşmama nedir ne demek

Oluşmama nedir Oluşmama; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Agenezis. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkü...

Oluşturabilmek nedir ne demek

Oluşturabilmek nedir Oluşturabilme : Oluşturabilmek işi Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş. Oluşturma : Ol...

Oluşturmak nedir ne demek

Oluşturmak nedir "Oluşturmak" ile ilgili cümle İngilizce'de Oluşturmak ne demek? Oluşturmak ingilizcesi nedir?: spawn Oluşturma : Oluşturmak işi. Emsa...

Oluşturtmak nedir ne demek

Oluşturtmak nedir Oluşturtma : Oluşturtmak işi Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş. Yaptırmak : Yapmasın...

Oluşturulabilmek nedir ne demek

Oluşturulabilmek nedir Oluşturulabilme : Oluşturulabilmek işi Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş. Oluşturulm...

Oluşturulmak nedir ne demek

Oluşturulmak nedir Oluşturulma : Oluşturulmak işi. Oluşma : Oluşmak işi, teşekkül. Sağlanmak : Sağlama işine konu olmak. Teşekkül : Kurulma. Örgüt. Bell...

Oluşturuvermek nedir ne demek

Oluşturuvermek nedir Oluşturuverme : Oluşturuvermek işi Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş. Oluşturmak : O...

Oluşum nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Herhangi bir varlığın zamanla belli bir biçime ve yapı özelliğine kavuşması. Kişinin belli bir eğiti...

Oluşum çöküntü koyağı nedir ne demek

Oluşum çöküntü koyağı nedir Oluşum çöküntü koyağı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yerkabuğunun, yaklaşık ve birbirine koş...

Oluşum ısısı nedir ne demek

Oluşum ısısı nedir Oluşum ısısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir özdemlik kimyasal bileşiğin, öğelerin...

Oluşum yeri nedir ne demek

Oluşum yeri nedir Oluşum yeri; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Canlı varlıkların (örneğin insan küme ve toplu...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim