Süre nedir Süre; Dil Bilimi, Hukuk, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Tür...

 
 
 

Süre ayarlaması nedir ne demek

Süre ayarlaması nedir Süre ayarlaması; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir iş yerinde doğal bir ilerleme ile çalışarak sağl...

Süre çizelgesi nedir ne demek

Süre çizelgesi nedir Süre çizelgesi; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Yardımcı teknik uzmanların çalışmalarının süresini b...

Süre getürmek nedir ne demek

Süre getürmek nedir Teknik terim anlamı: Sürüp getirmek. Getürmek : Getirmek. Nakletmek, hikâye etmek, rivayet etmek. Tercüme etmek, çevirmek Süre : Bir ...

Süre ölçen nedir ne demek

Süre ölçen nedir Teknik terim anlamı: Yarışlarda, süreölçeri kullanarak yarışın zamanını saptamakla görevli kişi. Süre : Bir olayın başı ile sonu aras...

Süre potansiyel eğrisi nedir ne demek

Süre potansiyel eğrisi nedir Süre potansiyel eğrisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sürelpotansiyelölçüm yönteminde, potansiyeli...

Süre simgesi nedir ne demek

Süre simgesi nedir Süre simgesi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sürenin ölçüsünü gösteren simge. Süre : Bir olayın baş...

Süre süre nedir ne demek

Süre süre nedir Teknik terim anlamı: Sürüye sürüye. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet...

Süre yargıcısı nedir ne demek

Süre yargıcısı nedir Süre yargıcısı; Atletizm, Eskrim alanlarında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Koşuların süresel sonuçlarını saptayan ya...

Süre yönetmeni nedir ne demek

Süre yönetmeni nedir Süre yönetmeni; Atletizm alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Süre yargıcılarının görevlerinden, saptanan derecel...

Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri nedir ne demek

Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri nedir Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Çeliklerin eşısıl dönüşüm...

Verginin gerçekleştirilmesi ve alımında süre aşımı nedir ne demek

Verginin gerçekleştirilmesi ve alımında süre aşımı nedir Verginin gerçekleştirilmesi ve alımında süre aşımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yükümlüden vergi b...

Zorunlulukta süre verme nedir ne demek

Zorunlulukta süre verme nedir Zorunlulukta süre verme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Zor durumda bulunmaları nedeni ile vergi işl...

Bir süre nedir ne demek

Bir süre nedir Bir süre; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir süre" ile ilgili cümle örnekleri Müddet : Süre. Belirsiz : Bili...

Ek süre nedir Ek süre; bir ticaret terimidir. Bilimsel terim anlamı: Hakların saklı kalması için, yeni bir harç ödenerek tanınan süre. İngilizce'de...

İki kızgınlık arası süre nedir ne demek

İki kızgınlık arası süre nedir İki kızgınlık arası süre; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kızgınlığın bitiminden gelecek ...

Letal süre nedir ne demek

Letal süre nedir Teknik terim anlamı: Öldürücü süre. Leta : Derilerin harçtan çıktıktan sonra bol suda yıkanması işlemi Letal : [bkz: öldürücü]. Öldür...

Ölçek süre nedir ne demek

Ölçek süre nedir Ölçek süre; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Orta aşamada bir işçinin, belli bir işi, olağan koşullar ...

Öldürücü süre nedir ne demek

Öldürücü süre nedir Teknik terim anlamı: Zehir etkisi gösteren bir maddenin öldürücü dozunun organizmaya girdikten sonra organizmaların yarısının ölümü i...

Sürebilmek nedir ne demek

Sürebilmek nedir Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. Gelin giysisi yapılan bir çeşit ku...

Süre aşımı nedir ne demek

Süre aşımı nedir Süre aşımı; bir hukuk terimidir. "Süre aşımı" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Aranılmaması nedeni ile bir hakkın yasaları ...

Süre aşımına uğramıyan hak nedir ne demek

Süre aşımına uğramıyan hak nedir Süre aşımına uğramıyan hak; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Süre aşımına uğramayan alacaklar. Aşım : A...

Süre bitimi nedir ne demek

Süre bitimi nedir Süre bitimi; Güreş, Eskrim alanlarında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Güreşte karşılaşma süresinin son...

Süre deneyi nedir ne demek

Süre deneyi nedir Teknik terim anlamı: Kendine öz koşullar içinde ve kendine öz bir süre boyunca belirli zaman aralıklarıyle ışık ölçmelerinin yapılabi...

Süre izlencesi nedir ne demek

Süre izlencesi nedir Süre izlencesi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yardımcı ve uygulayımcıların çalışma sürelerini beli...

Süre ölçümü nedir ne demek

Süre ölçümü nedir Bilimsel terim anlamı: Yarışlarda ve eğitimde, tüketilen süreyi ölçme. Saatli dünya ve ülke sonaşamları, yol ya da yarışlık koşulları...

Süre saptamı nedir ne demek

Süre saptamı nedir Süre saptamı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli bir dönüşüm bitimi. Sınırlandırılmış bir zaman ...

Süre sonu nedir ne demek

Süre sonu nedir Bilimsel terim anlamı: Ödeme günü. Alacağa ilişkin sürenin bitimi. İngilizce'de Süre sonu ne demek? Süre sonu ingilizcesi nedir?: due...

Süre üstü boşaltma yükleme nedir ne demek

Süre üstü boşaltma yükleme nedir Süre üstü boşaltma yükleme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin yükleme ya da boşaltılması için y...

Süre yazılığı nedir ne demek

Süre yazılığı nedir Süre yazılığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecimsel belgitler ve alacakların ödeme günlerini göste...

Cezalarda süre aşımı nedir ne demek

Cezalarda süre aşımı nedir Cezalarda süre aşımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergi suçlarına ilişkin cezaların; doğduğu takv...

Nicelik veya süre vurgusu nedir ne demek

Nicelik veya süre vurgusu nedir Nicelik veya süre vurgusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çıkışı epeyce uzun sürdüğü sezilen ses...

Yüz süre gelmek nedir ne demek

Yüz süre gelmek nedir Teknik terim anlamı: Yüz sürmeğe gelmek. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, m...

Açık süre nedir ne demek

Açık süre nedir Açık süre; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapıştırıcının yüzeye sürülmesinden, yapıştırma işlemine...

Düşüncel süre nedir ne demek

Düşüncel süre nedir Düşüncel süre; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşletme içindeki bir durağan değerin üretimde yararlı o...

Gerçek süre nedir ne demek

Gerçek süre nedir Gerçek süre; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sürenin incelenmesinde, söz konusu işin yapılması iç...

Kesin süre nedir ne demek

Kesin süre nedir Kesin süre; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yasasında belirtilen ya da yargıç tarafından kesin olarak ...

Orsalama erkin süre nedir ne demek

Orsalama erkin süre nedir Orsalama erkin süre; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Öğecik, özdecik gibi mini parçacıkların erkince devin...

Ölçün süre nedir ne demek

Ölçün süre nedir Ölçün süre; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Toplu iş sözleşmelerinde belirtilmiş olan bir iş günü ya d...

Sürebilme nedir ne demek

Sürebilme nedir Sürebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim