Süre nedir Süre; Dil Bilimi, Hukuk, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelin giysisi yapılan bir çeşit kumaş : Sürenin arşınını iki kaymeye ald...

 
 
 

Süre ayarlaması nedir ne demek

Süre ayarlaması nedir Süre ayarlaması; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir iş yerinde doğal bir ilerleme ile çalışarak sağlanan bir iş birimi için geçen sürenin temel alınması yolu ile işin ve ücretin düzenlenmes...

Süre çizelgesi nedir ne demek

Süre çizelgesi nedir Süre çizelgesi; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Yardımcı teknik uzmanların çalışmalarının süresini belirten çizelge. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarlamak ya da göst...

Süre getürmek nedir ne demek

Süre getürmek nedir Teknik terim anlamı: Sürüp getirmek. Getürmek : Getirmek. Nakletmek, hikâye etmek, rivayet etmek. Tercüme etmek, çevirmek Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. G...

Süre ölçen nedir ne demek

Süre ölçen nedir Teknik terim anlamı: Yarışlarda, süreölçeri kullanarak yarışın zamanını saptamakla görevli kişi. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. Gelin giysisi yapılan bir ...

Süre potansiyel eğrisi nedir ne demek

Süre potansiyel eğrisi nedir Süre potansiyel eğrisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sürelpotansiyelölçüm yönteminde, potansiyelin süreyle değişimini gösteren eğri. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman ...

Süre simgesi nedir ne demek

Süre simgesi nedir Süre simgesi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sürenin ölçüsünü gösteren simge. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. Gelin giysi...

Süre süre nedir ne demek

Süre süre nedir Teknik terim anlamı: Sürüye sürüye. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. Gelin giysisi yapılan bir çeşit kumaş : Sürenin arşınını iki kaymeye aldım. 1.Yüreklili...

Süre yargıcısı nedir ne demek

Süre yargıcısı nedir Süre yargıcısı; Atletizm, Eskrim alanlarında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Koşuların süresel sonuçlarını saptayan yargıcı. Kılıçoyunu yarışmalarının süresini yönetmeliğe uyarak süreölçer ile izleyen ve sap...

Süre aşımı nedir ne demek

Süre aşımı nedir Süre aşımı; bir hukuk terimidir. "Süre aşımı" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Aranılmaması nedeni ile bir hakkın yasaları yargılarına göre düşmesi için geçmesi gereken süre. İngilizce'de Süre aşımı ne demek? Sür...

Süre aşımına uğramıyan hak nedir ne demek

Süre aşımına uğramıyan hak nedir Süre aşımına uğramıyan hak; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Süre aşımına uğramayan alacaklar. Aşım : Aşma işi. Erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi. Hayvanda cinsel ilgi. Çulda tek inen nakış...

Süre bitimi nedir ne demek

Süre bitimi nedir Süre bitimi; Güreş, Eskrim alanlarında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Güreşte karşılaşma süresinin sona ermesi. Teknik terim anlamı: Uluslararası kılıçoyunu yarışmaları yönetmeliğinde, dürtüc...

Süre deneyi nedir ne demek

Süre deneyi nedir Teknik terim anlamı: Kendine öz koşullar içinde ve kendine öz bir süre boyunca belirli zaman aralıklarıyle ışık ölçmelerinin yapılabildiği kendine öz bir süre boyunca bir ışık kaynağının çalıştırılmasıyle ilgili deney. Den...

Süre izlencesi nedir ne demek

Süre izlencesi nedir Süre izlencesi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yardımcı ve uygulayımcıların çalışma sürelerini belirten izlence. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı...

Süre ölçümü nedir ne demek

Süre ölçümü nedir Bilimsel terim anlamı: Yarışlarda ve eğitimde, tüketilen süreyi ölçme. Saatli dünya ve ülke sonaşamları, yol ya da yarışlık koşullarında, bu zaman çift süreölçerle ölçülür. Osmanlıca Süre ölçümü ne demek? Süre ölçümü Osman...

Süre saptamı nedir ne demek

Süre saptamı nedir Süre saptamı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli bir dönüşüm bitimi. Sınırlandırılmış bir zaman parçası. Saptam : Bir olay, işlem ya da bileşimin, değişken ve etkenlerinin nicelik ve ni...

Süre sonu nedir ne demek

Süre sonu nedir Bilimsel terim anlamı: Ödeme günü. Alacağa ilişkin sürenin bitimi. İngilizce'de Süre sonu ne demek? Süre sonu ingilizcesi nedir?: due date, fixed date Ödenme : Ödenmek işi. Öngörü : Bir işin ilerisini kestirme veya bir işi...

Süre üstü boşaltma yükleme nedir ne demek

Süre üstü boşaltma yükleme nedir Süre üstü boşaltma yükleme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Geminin yükleme ya da boşaltılması için yük iyesinin buyruğunda bulunduğu sürenin bitiminden sonra yükleme ya da boşaltmanın yapıl...

Süre yazılığı nedir ne demek

Süre yazılığı nedir Süre yazılığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecimsel belgitler ve alacakların ödeme günlerini göstermek amacıyla bankalarda tutulan yazılıklar. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geç...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim