Yarışma nedir ne demek

Yarışma nedir Hukuki terim anlamı: telâhuk. Sosyoloji'deki anlamı: Bireylerin, toplumsal kümelerin ya da toplumların gereksinmelere oranla kıt olan özdeksel ve tinsel değerleri elde etmeğe yönelik çabaları dolayısıyla aralarında oluşan ...

 
 
 

Yarışma izlencesi nedir ne demek

Yarışma izlencesi nedir Yarışma izlencesi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir ön elemeden geçirilerek seçilmiş yarışmacıların, soruları tek başlarına yanıtlandırmaları ya da başka yarışmac...

Yarışma yasaği nedir ne demek

Yarışma yasaği nedir Yarışma yasaği; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: rekabet memnû'iyyeti (bk. yarışıcılık yasağı). Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf. Gereğinden az, tam ...

Yarışmacı nedir ne demek

Yarışmacı nedir Yarışma : Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarış, yarışım. Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet. Yarışmak işi, müsabaka. Başkalarından üstün olmaya çalışma. Yarış : Yarışma, re...

Yarışmak nedir ne demek

Yarışmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Koşmak. Eşitçe bölüşmek: Bütün elmayı yarışırdık, yarım elmayı bölüşürdük. Yarışma : Yarışmak işi, müsabaka. Başkalarından üstün olmaya çalışma. Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet. Bilgi, yeten...

Yarışmalı deyişme nedir ne demek

Yarışmalı deyişme nedir Yarışmalı deyişme; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aşıkların karşılıklı olarak, sazla koşuk söyleşmeleri, koşuk yoluyla yarışmaları. (Aynı uyakta dörtlüklerle ya da bir bütün koşuk söylemekle...

Yarışmalı konuşma nedir ne demek

Yarışmalı konuşma nedir Yarışmalı konuşma; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Kaynağı antik Yunan tragedyası olan konuşma. Özellikle tek dizeler durumunda yarışmalı konuşma türü. Teknik terim anlamı: Antik...

Yarışmasız inhibisyon nedir ne demek

Yarışmasız inhibisyon nedir Yarışmasız inhibisyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnhibitörlerin enzimin etkin merkezi dışında bir bölgeye bağlandığı ve enzim-substrat-inhibitör kompleksi meydana getirerek ...

Yarışma alanı nedir ne demek

Yarışma alanı nedir Yarışma alanı; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kılıçoyunu yarışmalarının yapıldığı kapalı alan. Alanı : Şeftali, kayısı, armut gibi meyvaların ceviz ve şeker karıştırılıp ipe dizilen ve güne...

Yarışma dışı nedir ne demek

Yarışma dışı nedir Yarışma dışı; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Belli aralarla tekrarlanan sergilerde, önceden ödül aldığı için ödül dağıtımına sokulmayan (sanatçı ve ...

Yarışma sırası nedir ne demek

Yarışma sırası nedir Yarışma sırası; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tek ya da takım yarışmalarında, yarışmacıların yönetmeliğe uygun olarak aldıkları karşılaşma sırası. Sıra : Yan yana, art arda olan şey veya ki...

Yarışma yöneticisi nedir ne demek

Yarışma yöneticisi nedir Yarışma yöneticisi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yarışma izlencelerinde soruları soran, izlencenin düzenli yürümesini sağlayan kimse. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerç...

Yarışmacılık nedir ne demek

Yarışmacılık nedir Yarışmacı : Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık. Yarışma : Başkalarından üstün olmaya çalışma. Yarışmak işi, müsabaka. Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet. Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü gös...

Yarışmalı antagonizma nedir ne demek

Yarışmalı antagonizma nedir Yarışmalı antagonizma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Agonist ve antagonist maddenin aynı almaç için yarışmasıyla oluşan ve etkinin yönü ve şiddetinin ortamdaki agonist ve antago...

Yarışmalı inhibisyon nedir ne demek

Yarışmalı inhibisyon nedir Yarışmalı inhibisyon; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapı olarak substrata benzeyen ve enzimin etkin merkezinde substratın bağlandığı bölgeye bağlanmak için substratla yarışan i...

Yarışmasız antagonizma nedir ne demek

Yarışmasız antagonizma nedir Yarışmasız antagonizma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Antagonist maddenin, almacına önceden veya sonradan molekülünde oluşan reaksiyon sonucu dönüşümsüz olarak bağlandığı ve ag...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim