Yöne nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan. Alan yönetmeni : Yarış alanının giriş çıkışını yardımcılarıyla birlikte d...

 
 
 

Yöneği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Toplulukla sürekli ters düşen, aksi (insan için). Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Topluluk : Niteli...

Yönekmek nedir ne demek

Yönekmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yön almak. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönek : [bkz: yönelge]. Dönük, doğru (bir yere). Yön. Al...

Yönelebilme nedir ne demek

Yönelebilme nedir Yönelebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönelebilmek : Yönelme im...

Yönelek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yön. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan İngilizce'de Yönde uyuşum ne demek ? : matching direction ...

Yönelik nedir Yönelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yönelik" ile ilgili cümle İçe yöneliklik : Gerçeklerden kaçarak hay...

Yönelik yayın nedir ne demek

Yönelik yayın nedir Yönelik yayın; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Yöneltilmiş uyargalar kullanarak bir yenden ötekine telsiz ...

Yönelim etkisi nedir ne demek

Yönelim etkisi nedir Yönelim etkisi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Özdeciksel. çiflucayların, yönelimlerine bağlı olan etkile...

Yöneliş simgesi nedir ne demek

Yöneliş simgesi nedir Yöneliş simgesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dansçıların birbirlerine olan ilişkilerinin içinde y...

Yönelme durumu nedir ne demek

Yönelme durumu nedir Yönelme durumu; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. yönelme hali, -e hali, verme hali, yaklaşma hali) Ad...

Yönelme hali nedir ne demek

Yönelme hali nedir Yönelme hali; bir dil bilgisi terimidir. Yönelme : Yönelmek işi, yönlenme. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziy...

Yönelmeli nedir ne demek

Yönelmeli nedir Yönelmeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yönelmeli tümleç : Yapılan işin anlamını bütünleyen ve yönelme dur...

Yönelmeli tamlama nedir ne demek

Yönelmeli tamlama nedir Teknik terim anlamı: Yönelme durumu eki alarak kurulmuş olan tamlama: Durumuna uygun bir iş arıyordu. Caddeye bakan pencereler kapalı...

Yöneltebilme nedir ne demek

Yöneltebilme nedir Yöneltebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yöneltebilmek : Yöneltme...

Yönelteç nedir ne demek

Yönelteç nedir Bilimsel terim anlamı: Aracın yön denetimi için, sürücünün yönelteç düzeneğini elle yönetmesine yarayan örgen. Çiftekerin ön tekerlek...

Yönelteç bacası nedir ne demek

Yönelteç bacası nedir Yönelteç bacası; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yönelteç borusunu içeren ve kimi araçlarda hız kol...

Yönelteç borusu nedir ne demek

Yönelteç borusu nedir Yönelteç borusu; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yöneiteç dingilini içeren ve taşıyan boru. Yönelte...

Yönelteç dingili nedir ne demek

Yönelteç dingili nedir Yönelteç dingili; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yöneltece uygulanan gücü yönelteç düzeneğine ilete...

Yönelteç göbeği nedir ne demek

Yönelteç göbeği nedir Yönelteç göbeği; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yönelteci yönelteç dingiline bağlayan orta bölüm. ...

Yönelteç kovanı nedir ne demek

Yönelteç kovanı nedir Teknik terim anlamı: Yöneltecin takıldığı kovan. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Kova : Genellikle su ve sulu şeyler taşımaya...

Yöne gelmek nedir ne demek

Yöne gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzene girmek: Bu daş yöne gelmez, boşuna yorulma. Eğitilmeye elverişli olmak. Yöne : Neden. Çıkar yol. Ger...

Yöne getirmek nedir ne demek

Yöne getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzene koymak. Eğitmek, huyunu düzeltmek. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Getirme : Getirmek işi. G...

Yönek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: yönelge]. Dönük, doğru (bir yere). Yön. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönekmek : Yön almak....

Yöneldürmek nedir ne demek

Yöneldürmek nedir Teknik terim anlamı: Yöneltmek, tevcih etmek. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yöneltmek : Bir şeye belli bir yön vermek, yöne...

Yönelebilmek nedir ne demek

Yönelebilmek nedir Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönelebilme : Yönelebilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi ...

Yönelge nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yön. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan İngilizce'de Yönde uyuşum ne demek ? : matching direction ...

Yönelik bağdeğer nedir ne demek

Yönelik bağdeğer nedir Yönelik bağdeğer; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Kimyasal bağların, yalnız belirli doğ...

Yönelim nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlarda kendi yönünü, tutumunu belirlemesi. Bir kimsenin...

Yöneliş nedir ne demek

Yöneliş nedir Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Dansçının gövdesini tek bacağı üzerine durdururken, öbür bacağını doksan derecelik bir açıyla kal...

Yönelme nedir Orta Öğretim alanındaki anlamı: Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Dış etkilerle ilgili olarak organizma veya hücrenin göstermiş o...

Yönelme grubu nedir ne demek

Yönelme grubu nedir Teknik terim anlamı: Yönelme eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile oluşturduğu grup: boğaza bakan (ev), evine bağlı (erkek...

Yönelmek nedir ne demek

Yönelmek nedir "Yönelmek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yüzünü çevirmek, dönmek. Eğilmek. Bir yöne doğru gitmeye ya da akmaya koyu...

Yönelmeli ikileme nedir ne demek

Yönelmeli ikileme nedir Teknik terim anlamı: Yönelme durumu eki ile kurulmuş olan ikileme türü : başa baş, teke tek, cana can, kana kan; baş başa, el ele, gö...

Yönelmeli tümleç nedir ne demek

Yönelmeli tümleç nedir Yönelmeli tümleç; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Çok defa eylemin bazen de adın anlamını tümleyen ve yönelme (...

Yöneltebilmek nedir ne demek

Yöneltebilmek nedir Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yöneltebilme : Yöneltebilmek işi. Yöneltme : Yöneltmek işi, tevcih. Bir teleskobu veya gözlem...

Yönelteç ayaklığı nedir ne demek

Yönelteç ayaklığı nedir Teknik terim anlamı: Bir ucu yönelteç kemerine bağlı, öbür ucu çatı içinden geçen çelik ya da düral parça. Yöne : Neden. Çıkar yol. G...

Yönelteç bağlantısı nedir ne demek

Yönelteç bağlantısı nedir Teknik terim anlamı: Çatı yatay borusunun ucundaki bağlantı parçası. Buna "kelepçe" de denir. Bağla : Buğday ve arpanın içinde buluna...

Yönelteç boşluk ayarı nedir ne demek

Yönelteç boşluk ayarı nedir Yönelteç boşluk ayarı; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yönelteç dizgesinde devinimin yönelteçten te...

Yönelteç düzeneği nedir ne demek

Yönelteç düzeneği nedir Yönelteç düzeneği; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Motorlu kara taşıtlarında araca yön vermeye yara...

Yönelteç kemeri nedir ne demek

Yönelteç kemeri nedir Teknik terim anlamı: Yöneltecin uçlarından iki elle tutularak kullanılan ve yönetim görevini sağlayan kemer biçiminde parça. Yöne : N...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim