Yöne nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan. Alan yönetmeni : Yarış alanının giriş çıkışını yardımcılarıyla birlikte düzenleyip denetleyen yetkili. Yumrukoyunu alanının disiplin ve düzeninden sorumlu olan ki...

 
 
 

Yöneği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Toplulukla sürekli ters düşen, aksi (insan için). Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Topluluk : Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Vücudun do...

Yönekmek nedir ne demek

Yönekmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yön almak. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönek : [bkz: yönelge]. Dönük, doğru (bir yere). Yön. Almak : Bir şeyi elle ya da başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Z...

Yönelebilme nedir ne demek

Yönelebilme nedir Yönelebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönelebilmek : Yönelme imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Yönde uyuşum ne demek ? : matching direction Y...

Yönelek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yön. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan İngilizce'de Yönde uyuşum ne demek ? : matching direction ...

Yönelik nedir Yönelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yönelik" ile ilgili cümle İçe yöneliklik : Gerçeklerden kaçarak hayalî olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, genellikle dileklerin yönetmesine bırak...

Yönelik yayın nedir ne demek

Yönelik yayın nedir Yönelik yayın; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Yöneltilmiş uyargalar kullanarak bir yenden ötekine telsiz yayımı. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, g...

Yönelim etkisi nedir ne demek

Yönelim etkisi nedir Yönelim etkisi; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Özdeciksel. çiflucayların, yönelimlerine bağlı olan etkileşimleri. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir...

Yöneliş simgesi nedir ne demek

Yöneliş simgesi nedir Yöneliş simgesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dansçıların birbirlerine olan ilişkilerinin içinde yönelişleri gösteren simge. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Simge : Duyularla ifad...

Yöne gelmek nedir ne demek

Yöne gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzene girmek: Bu daş yöne gelmez, boşuna yorulma. Eğitilmeye elverişli olmak. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüz...

Yöne getirmek nedir ne demek

Yöne getirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzene koymak. Eğitmek, huyunu düzeltmek. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Getirme : Getirmek işi. Getirmek : Gelmesini sağlamak. Erişmek ya da eriştiğini sanmak. Bir makama atamak veya seç...

Yönek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: yönelge]. Dönük, doğru (bir yere). Yön. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönekmek : Yön almak. Yönelge : Yön. Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karş...

Yöneldürmek nedir ne demek

Yöneldürmek nedir Teknik terim anlamı: Yöneltmek, tevcih etmek. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yöneltmek : Bir şeye belli bir yön vermek, yönelmesini sağlamak, çevirmek, tevcih etmek. Birine bir şey söylemek, tevcih etmek. Birine v...

Yönelebilmek nedir ne demek

Yönelebilmek nedir Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan Yönelebilme : Yönelebilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Yönelme : Yönelmek işi, yönlenme. Bulunma : Bulunmak işi. Olasılı : Ol...

Yönelge nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yön. Yöne : Neden. Çıkar yol. Gerçek olmayan İngilizce'de Yönde uyuşum ne demek ? : matching direction ...

Yönelik bağdeğer nedir ne demek

Yönelik bağdeğer nedir Yönelik bağdeğer; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Kimyasal bağların, yalnız belirli doğrultularda kuvvetli olması. Bağdeğer : Öğeciğin kaç kimyasal bağ yapabileceğini gösteren ...

Yönelim nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bireyin, karşılaştığı karışık ve sorunlu durumlarda kendi yönünü, tutumunu belirlemesi. Bir kimsenin türlü ilişkiler içinde yer ve zamanı seçme, koşulları değerlendirme konusunda bilinçli o...

Yöneliş nedir ne demek

Yöneliş nedir Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Dansçının gövdesini tek bacağı üzerine durdururken, öbür bacağını doksan derecelik bir açıyla kaldırması ve dizden bükerek geriye getirmesi. İngilizce'de Yöneliş ne demek? Yöneliş ingili...

Yönelme nedir Orta Öğretim alanındaki anlamı: Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Dış etkilerle ilgili olarak organizma veya hücrenin göstermiş olduğu durum değişikliği, oryantasyon. Zooloji alanındaki anlamı: (karşılık: oriyantasyon)...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim