Almak nedir "Almak" ile ilgili cümle örnekleri Alaşağı etmek : Kapıp yere vurmak. yetkilerini elinden alıp birini yerinden uzaklaştırmak, atmak, ...

 
 
 

Acar almak nedir ne demek

Acar almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan zehirli ot yiyerek hastalanmak veya ölmek. Acar : Atılgan. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik. Yeni....

Acıh almak nedir ne demek

Acıh almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öç almak, hıncını almak. Acıh : Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma. Biraz, azıcık, pekaz. Öç, intikam, ...

Aflaka almak nedir ne demek

Aflaka almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Etrafını çevirmek, kuşatmak. Aflak : Aptal, sersem, şaşkın. [bkz: afal]. Tembel. Adana ilinde, Yüreğir ilçe...

Ağıra almak nedir ne demek

Ağıra almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Umursamamak, işi yavaşa almak. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokuna...

Ahdıman almak nedir ne demek

Ahdıman almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öç almak. Ahdıman : Kuvvetli istek: Şu maden işinde ahdımanım kaldı. Öç Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittih...

Akla almak nedir ne demek

Akla almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyi sabit fikir haline getirmek, karar vermek. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş ad...

Anna almak nedir ne demek

Anna almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Muhatap tutmak, karşısına alıp konuşmak: Ben seni annıma mı alırım hiç. Anna : Korku, şaşma, hayranlık bild...

Ardın almak nedir ne demek

Ardın almak nedir Teknik terim anlamı: Arkasını çevirmek, kuşatmak, ricat hattını kesmek. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözün...

Ataş almak nedir ne demek

Ataş almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Zor duruma düşmek. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun...

Avlaka almak nedir ne demek

Avlaka almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çevirmek: Şu hayvanı avlaka alalım. Avla : Ağıl. Ağız. Bahçelerin etrafına ağaç ve ince dallardan yapılan ç...

Ayağını almak nedir ne demek

Ayağını almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayağını kaydırmak, kötülük yapmak. Ortalıkta dolaşarak çalışana engel olmak, ayağa takılmak. Günahını almak...

Ayaz almak nedir ne demek

Ayaz almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ürün soğuk almak, bozulmak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel ...

Azıya almak nedir ne demek

Azıya almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çevresindekileri dinlememek. gemi azıya almak : at, gemi azıları arasına alıp etkisiz bırakarak süvarisinin...

Barış almak nedir ne demek

Barış almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir işi kabala, götürü olarak yapmak üzere sahibinden almak. Barı : Çit. Bari, keşke, hiç olmazsa, öyle ise...

Başı canı ele almak nedir ne demek

Başı canı ele almak nedir Teknik terim anlamı: Kelleyi koltuğuna almak, ölümü göze aldırmak. Ele : Şaşma bildirir ünlem. Böyle mi, doğru mu ?. [bkz: êhé]. Şaşm...

Bezele almak nedir ne demek

Bezele almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hamuru, beze denilen küçük parçalara ayırmak. Bezele : Yufka açmadan önce, hamurun ayrıldığı toparlakların ...

Birbirini almak nedir ne demek

Birbirini almak nedir Teknik terim anlamı: Birbiriyle evlenmek. Birbir : Yabancı olmayan, akraba, yakın. Akraba, yakın Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittiha...

Buyur almak nedir ne demek

Buyur almak nedir Teknik terim anlamı: Emir, buyrultu almak. Buyu : Bir kere, bir kez Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının vey...

Cenger almak nedir ne demek

Cenger almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oksitlenmek, paslanmak. Ceng : Cenk Cenger : Kalaysız bakır eşya. Güreş. Yemeği yapılan yaban enginarı, ken...

Abdes almak nedir ne demek

Abdes almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Abdest almak - alip. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcun...

Abrukaya almak nedir ne demek

Abrukaya almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıkıştırmak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para ...

Acığını almak nedir ne demek

Acığını almak nedir Teknik terim anlamı: intikamını almak. Acığ : Öç, intikam, kin, garaz. İnat, zıddiyet, nisbet. Keder, kahır. Azık, yol yiyeceği. [bkz...

Açığa almak nedir ne demek

Açığa almak nedir Görevli : Resmî görevi olan kimse, memur. Görevi olan, vazifeli. Geçici : Çok sürmeyen. Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kims...

Ağır almak nedir ne demek

Ağır almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kulağı az işitmek. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın...

Ağzına volta almak nedir ne demek

Ağzına volta almak nedir Ağzına volta almak; denizcilik alanında kullanılan bir terimdir. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya ...

Akça assıya almak nedir ne demek

Akça assıya almak nedir Teknik terim anlamı: Faizle para almak. Akça : Oldukça beyaz. Akçe Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya...

Alığını almak nedir ne demek

Alığını almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir şeyin veya bir işin huyunu, kolayını almak, meleke kesbetmek, alışmak. Alığı : Vergi Alığın : At üstüne...

Araköriye almak nedir ne demek

Araköriye almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birkaç kişi, bir kişiyi sözle sıkıştırmak, bunaltmak, kandırmak: Beni dinle, gitme seni araköriye alırlar, ...

Arzumanını almak nedir ne demek

Arzumanını almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İsteğini yerine getirmek. Arzum : “İsteğim, dileğim” anlamında kullanılan bir isim Arzuman : İstek, şiddetl...

Av almak nedir Teknik terim anlamı: Avı yakalamak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para kar...

Ayağı almak nedir ne demek

Ayağı almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Halayda ayağı tempoya uymak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Alma : Almak işi, ahiz,...

Ayak almak nedir ne demek

Ayak almak nedir Ayak almak; müzik alanında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayak, çalınan çalgıya uymak. Bir kişiye manen yüklenm...

Ayaznı almak nedir ne demek

Ayaznı almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayazda kalıp üşümek, ayazlamak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profesyo...

Baharını almak nedir ne demek

Baharını almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taze ota konmak, çok yeşillik yemek: Hayvanlar bu sene baharını alamadı. Biz baharımızı aldık; bol bol marı...

Baş almak nedir ne demek

Baş almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çamaşır yıkamak: Çamaşır çok kirlenmiş, dört baş almayınca ağarmadı. Kurtulmak, onmak, felah bulmak. (bir ş...

Beri almak nedir ne demek

Beri almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geri çevirmek (hayvanlar için kullanılır). Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının ve...

Bezi almak nedir ne demek

Bezi almak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hamuru, beze denilen küçük parçalara ayırmak. Bezi : Yufka açmadan önce, hamurun ayrıldığı toparlakların he...

Boğazın almak nedir ne demek

Boğazın almak nedir Teknik terim anlamı: Boğazına yapışmak, boğazından yakalamak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya prof...

Canını ağzına almak nedir ne demek

Canını ağzına almak nedir Teknik terim anlamı: Hayatını tehlikeye koyarak bir teşebbüse girişmek, canını dişine almak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, k...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim