Kimyasal nedir Kimyasal; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kimyasal" ile ilgili cümle örnekleri Kimya'daki anlamı: Kimyasal madde. Kimya ile ilgili şey. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Ki...

 
 
 

Kimyasal aşındırma nedir ne demek

Kimyasal aşındırma nedir Kimyasal aşındırma; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Suyun ya da çözeltilerin, kimyasal etkisiyle aşınma. Aşındırma : Aşındırmak işi. Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektri...

Kimyasal bağ nedir ne demek

Kimyasal bağ nedir Kimyasal bağ; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [bkz: bağ]. Kimya'da terim anlamı: Atom veya iyonların bağımsız molekül oluşturmasını sağlayan kuvvetlerden doğan etkileşim türü. ...

Kimyasal bileşim nedir ne demek

Kimyasal bileşim nedir Kimyasal bileşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin hangi tür öğecik ve özdeciklerden, ne oranda oluştuğunu gösteren veriler. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin hang...

Kimyasal bireşim nedir ne demek

Kimyasal bireşim nedir Kimyasal bireşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir kimyasal bileşiği, daha ilkel ayıraçlardan, bir dizi tepkimeler, işlemler sonucu elde etme. Bire : Epeyce, iyice, usule uy...

Kimyasal boya nedir ne demek

Kimyasal boya nedir Kimyasal boya; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kimyasal gereçlerden ve bunların kimyasal etkilerinden faydalanarak ağacın yüzeysel rengini değiştirme işlemi. Boya : Renk vermek, dış etkilerden...

Kimyasal çevirimli örtü nedir ne demek

Kimyasal çevirimli örtü nedir Kimyasal çevirimli örtü; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kimyasal çevirimli örtme işlemi ile metal yüzeylere kazandırılan oksit, fosfat ya da kromat örtü. Çeviri : Bir dilden başk...

Kimyasal çöktürme nedir ne demek

Kimyasal çöktürme nedir Kimyasal çöktürme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal maddelerin çözeltiye ilavesi ile çözeltide bulunan maddelerin katı faz oluşturarak çözeltinin dibinde birikmesi. Çöktürme : Çöktü...

Kimyasal değişme nedir ne demek

Kimyasal değişme nedir Kimyasal değişme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin moleküllerindeki atomların artma, azalma ya da yeniden düzenlenmesiyle kimyasal bileşiminde oluşan değişme. Kimya'da terim anlam...

Kimyasal antagonist nedir ne demek

Kimyasal antagonist nedir Kimyasal antagonist; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlacın kimyasal yapısını değiştirerek antagonist etki oluşturan madde. Antagonist : Düşman Kimya : Maddelerin temel yapıların...

Kimyasal antagonizma nedir ne demek

Kimyasal antagonizma nedir Kimyasal antagonizma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Agonistin, antagonist ilaçla kimyasal olarak birleşmesi sonucu etkisiz duruma getirilmesi olayı. Antagonizm : Düşmanlık Anta...

Kimyasal ayrışma nedir ne demek

Kimyasal ayrışma nedir Kimyasal ayrışma; Coğrafya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yerli kayaların, içinde erimiş kimi gazlar bulunan sularla dağılıp çözülmeleri. Metalürji'deki terim anlamı: Kimyasal ...

Kimyasal bağlar nedir ne demek

Kimyasal bağlar nedir Kimyasal bağlar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bileşiklerin ya da monomer moleküllerinin aralarındaki bağlar. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tan...

Kimyasal bileşme nedir ne demek

Kimyasal bileşme nedir Kimyasal bileşme; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Değişik özdeciklerin bir araya gelmesiyle yeni özdecikler kuran oluşum. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik Bileşme : Bile...

Kimyasal bombaj nedir ne demek

Kimyasal bombaj nedir Kimyasal bombaj; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asidik gıda konservelerinde, asitle konserve kutusu metali arasındaki reaksiyon sonucu, hidrojen veya karbondioksit gazının oluşu...

Kimyasal çekici madde nedir ne demek

Kimyasal çekici madde nedir Kimyasal çekici madde; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir hücre ya da organizmayı kendine çeken herhangi bir kimyasal madde. Kemoatraktant. Çeki : Tartı. Odun, kireç vb. ağır ve kaba şey...

Kimyasal çevrimli örtme nedir ne demek

Kimyasal çevrimli örtme nedir Kimyasal çevrimli örtme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Uygun çözeltiler kullanılarak, kimyasal bir yükseltgenme - indirgenme tepkimesi sonucu, metal yüzeyin, oksit, fosfat ya da ...

Kimyasal çözümleme nedir ne demek

Kimyasal çözümleme nedir Kimyasal çözümleme; Gümrük, Metalürji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir kimyasal bileşik, çözelti, ya da karışım benzerlerinin bileşenlerini saptamak için yapılan çözümleme işlemi. Tek...

Kimyasal denge nedir ne demek

Kimyasal denge nedir Kimyasal denge; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İki yönlü bir kimyasal tepkimede her iki yöndeki tepkime hızlarının eşit olduğu ve tepken derişimlerinin değişmediği durum. Kimya'da terim an...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim