Kimyasal nedir Kimyasal; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kimyasal" ile ilgili cümle örnekleri Kimya'da...

 
 
 

Kimyasal aşındırma nedir ne demek

Kimyasal aşındırma nedir Kimyasal aşındırma; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Suyun ya da çözeltilerin, kimyasal etkisiy...

Kimyasal bağ nedir ne demek

Kimyasal bağ nedir Kimyasal bağ; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [bkz: bağ]. Kimya'da terim anlamı: Atom v...

Kimyasal bileşim nedir ne demek

Kimyasal bileşim nedir Kimyasal bileşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin hangi tür öğecik ve özde...

Kimyasal bireşim nedir ne demek

Kimyasal bireşim nedir Kimyasal bireşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir kimyasal bileşiği, daha ilkel ayı...

Kimyasal boya nedir ne demek

Kimyasal boya nedir Kimyasal boya; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kimyasal gereçlerden ve bunların kimyasal etkilerinden f...

Kimyasal çevirimli örtü nedir ne demek

Kimyasal çevirimli örtü nedir Kimyasal çevirimli örtü; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Kimyasal çevirimli örtme işlemi i...

Kimyasal çöktürme nedir ne demek

Kimyasal çöktürme nedir Kimyasal çöktürme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal maddelerin çözeltiye ilavesi ile çözelti...

Kimyasal değişme nedir ne demek

Kimyasal değişme nedir Kimyasal değişme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin moleküllerindeki atomların artma, azalm...

Kimyasal denklem nedir ne demek

Kimyasal denklem nedir Kimyasal denklem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir kimyasal tepkimede yer alan maddelerin semboll...

Kimyasal enerji nedir ne demek

Kimyasal enerji nedir Kimyasal enerji; Biyoloji, Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kimyasal tepkimeler sırasınd...

Kimyasal etkinlik nedir ne demek

Kimyasal etkinlik nedir Kimyasal etkinlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İki veya daha fazla kimyasal maddenin tepkimelerde...

Kimyasal gerilim nedir ne demek

Kimyasal gerilim nedir Kimyasal gerilim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Belirli kimyasal türün, bir özdemi b...

Kimyasal hızbilim nedir ne demek

Kimyasal hızbilim nedir Kimyasal hızbilim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Kimyasal tepkimelerin hızlarını ve ...

Kimyasal ışıldama nedir ne demek

Kimyasal ışıldama nedir Kimyasal ışıldama; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Kimyasal tepkime sonucu uyarık olar...

Kimyasal ilgi nedir ne demek

Kimyasal ilgi nedir Kimyasal ilgi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: [bkz: ilgi]. İlgi : İki şey arasında bulunan herhangi...

Kimyasal inertlik nedir ne demek

Kimyasal inertlik nedir Kimyasal inertlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir maddenin kimyasal tepkime vermeye yatkın olmam...

Kimyasal itici madde nedir ne demek

Kimyasal itici madde nedir Kimyasal itici madde; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir hücre ya da organizmayı uzaklaştıran her...

Kimyasal kanser yapıcılar nedir ne demek

Kimyasal kanser yapıcılar nedir Kimyasal kanser yapıcılar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: İnsanlarda ya da hayvanlarda kansere seb...

Kimyasal kararma nedir ne demek

Kimyasal kararma nedir Kimyasal kararma; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Kararmanın işlemelikte kimyasa...

Kimyasal antagonist nedir ne demek

Kimyasal antagonist nedir Kimyasal antagonist; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlacın kimyasal yapısını değiştirere...

Kimyasal antagonizma nedir ne demek

Kimyasal antagonizma nedir Kimyasal antagonizma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Agonistin, antagonist ilaçla kimyas...

Kimyasal ayrışma nedir ne demek

Kimyasal ayrışma nedir Kimyasal ayrışma; Coğrafya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yerli kayaların, içinde erimi...

Kimyasal bağlar nedir ne demek

Kimyasal bağlar nedir Kimyasal bağlar; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bileşiklerin ya da monomer moleküllerinin araların...

Kimyasal bileşme nedir ne demek

Kimyasal bileşme nedir Kimyasal bileşme; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Değişik özdeciklerin bir araya gelme...

Kimyasal bombaj nedir ne demek

Kimyasal bombaj nedir Kimyasal bombaj; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asidik gıda konservelerinde, asitle kons...

Kimyasal çekici madde nedir ne demek

Kimyasal çekici madde nedir Kimyasal çekici madde; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir hücre ya da organizmayı kendine çeken h...

Kimyasal çevrimli örtme nedir ne demek

Kimyasal çevrimli örtme nedir Kimyasal çevrimli örtme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Uygun çözeltiler kullanılarak, kim...

Kimyasal çözümleme nedir ne demek

Kimyasal çözümleme nedir Kimyasal çözümleme; Gümrük, Metalürji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir kimyasal bileşik, çözel...

Kimyasal denge nedir ne demek

Kimyasal denge nedir Kimyasal denge; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İki yönlü bir kimyasal tepkimede her iki yöndeki tep...

Kimyasal denkleme nedir ne demek

Kimyasal denkleme nedir Kimyasal denkleme; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir kimyasal tepkimede yer alan özdeklerin, kimya...

Kimyasal eşdeğer nedir ne demek

Kimyasal eşdeğer nedir Kimyasal eşdeğer; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir öğenin, 1 g. hidrojen ya da 8 g. oksijenle birl...

Kimyasal formül nedir ne demek

Kimyasal formül nedir Kimyasal formül; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Saf bir maddenin kimyasal bileşiminin kimyasal semb...

Kimyasal gübre nedir ne demek

Kimyasal gübre nedir Kimyasal gübre; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: İşlenmemiş özdeği doğadan sağlanarak üretiml...

Kimyasal ışık nedir ne demek

Kimyasal ışık nedir Kimyasal ışık; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Normal sıcaklıkta kimyasal bir tepkim...

Kimyasal ışılışı nedir ne demek

Kimyasal ışılışı nedir Teknik terim anlamı: Atom ya da moleküllerin, bir kimyasal tepkime sırasında açığa çıkan (serbestleşen) erke ile ve kinetik erkenin e...

Kimyasal indikatör nedir ne demek

Kimyasal indikatör nedir Kimyasal indikatör; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir kimyasal titrasyonun sonunda veya yakınında ...

Kimyasal işlem nedir ne demek

Kimyasal işlem nedir Kimyasal işlem; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Genellikle, metal yüzeyleri temizleme, pak...

Kimyasal kanser yapıcı nedir ne demek

Kimyasal kanser yapıcı nedir Kimyasal kanser yapıcı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İnsanlar veya hayvanlarda kansere...

Kimyasal kapılı kanallar nedir ne demek

Kimyasal kapılı kanallar nedir Kimyasal kapılı kanallar; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nörotransmitter maddelerin bağl...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim