Fizik nedir Fizik; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Fizik" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Öğrencilere fizik biliminin temel ilkelerini kavratmak, doğa olaylarının niteliğini anlatarak doğanın daha i...

 
 
 

Fizik ötesi nedir ne demek

Fizik ötesi nedir Fizik ötesi; felsefe alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ötesi : Özü, gerçeği Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağ...

Fizik tedavi nedir ne demek

Fizik tedavi nedir Fizik tedavi; bir tıp terimidir. Fizyoterapi : Fizik tedavi. Fizik : İnsanın doğal yapısı. Kişinin dış görünüşü. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştır...

Fizik tedavisi nedir ne demek

Fizik tedavisi nedir Fizik tedavisi; bir tıp terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Kas, tendo, tendo kını ve ekleme ilişkin yangı, infiltrasyon, indurasyon, atrofi ve ankiloz ve benzeri çeşitli şirurjikal hastalıkların tedavisinde ışık...

Fizikçe nedir Fizikçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Fizik : Kişinin dış görünüşü. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebil...

Fiziki nedir Fiziki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. Fiziki coğrafya : Yeryüzünün dışında insan ve öteki varlıklar üzerine etki yapan doğal olayların doğuşunu, oluşumu...

Fiziki değer nedir ne demek

Fiziki değer nedir Fiziki değer; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretilen malların ağırlık, hacim ve uzunluk cinsinden ifadesi. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği kar...

Fiziki sermaye nedir ne demek

Fiziki sermaye nedir Fiziki sermaye; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Makine ve donanım biçimindeki sermaye. Serma : Soğuk Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara ...

Fizikokimya nedir ne demek

Fizikokimya nedir Fizikokimya; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. Kimya'daki anlamı: Kimyasal olaylara eşlik eden fiziksel değişimleri ve bileşimle fiziksel özellikler arasındaki il...

Fizik gücü nedir ne demek

Fizik gücü nedir "Fizik gücü" ile ilgili cümle örnekleri Fizik : İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak ...

Fizik kondisyonu nedir ne demek

Fizik kondisyonu nedir Fizik kondisyonu; bir spor terimidir. Fizik : İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak ta...

Fizik sıfat nedir ne demek

Fizik sıfat nedir Fizik sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eski gramercilerin büyük, kalın, ağır gibi nesnel sıfatlara verdikleri ad. Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel v...

Fizik tedavi uygulayıcısı nedir ne demek

Fizik tedavi uygulayıcısı nedir Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı....

Fizik yapısı nedir ne demek

Fizik yapısı nedir Fizik yapısı; bir anatomi terimidir. Fizik : Kişinin dış görünüşü. İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, m...

Fizikçi nedir Fizikçi, fizik ile uğraşan, bu konuda görmüş, veya fizik alanında [#önemli gelişmelere imkân vermiş olan kişilerdir. Fizik : Kişinin dış görünüşü. İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında g...

Fiziki coğrafya nedir ne demek

Fiziki coğrafya nedir Fiziki coğrafya; bir coğrafya terimidir. Fiziki coğrafya (aynı jeosistemler ve fizyografi olarak da bilinir) coğrafyanın büyük alanlarından biridir. Fiziki coğrafya; insan coğrafyasının alanı olan kültürel çevre aksine, at...

Fiziki harita nedir ne demek

Fiziki harita nedir Fiziki harita; bir coğrafya terimidir. Fiziki : Fiziksel. Fizik : İnsanın doğal yapısı. Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, ma...

Fiziko terapi nedir ne demek

Fiziko terapi nedir Fiziko terapi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fizik tedavisi. Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştı...

Fizikokimyasal nedir ne demek

Fizikokimyasal nedir Fizikokimyasal; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Fizikokimya veya fizikokimyasal özellikleri ile ilgili. Fizik : Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalar...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim