Bilim nedir "Bilim" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulmas...

 
 
 

Bilim dışılık nedir ne demek

Bilim dışılık nedir Bilim dışılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu o...

Bilim etiği nedir ne demek

Bilim etiği nedir Bilim etiği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bilim insanının bilimsel çalışmaları sürecind...

Bilim insanı nedir ne demek

Bilim insanı nedir Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, bel...

Bilim kadını nedir ne demek

Bilim kadını nedir Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak s...

Bilim kurgu nedir ne demek

Bilim kurgu nedir ...

Bilim kurguculuk nedir ne demek

Bilim kurguculuk nedir Bilim kurguculuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bilim kurgucu : Bilim kurgusal eserler ortaya koyan kimse Bi...

Ana bilim dalı nedir ne demek

Ana bilim dalı nedir Ana bilim dalı; bir eğitim bilimi terimidir. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi ...

Deneysel bilim nedir ne demek

Deneysel bilim nedir Deneysel bilim; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Verilerin derlenmesi ve yorumlanması konusunda ya...

Popüler bilim nedir ne demek

Popüler bilim nedir Popüler bilim, toplumun her kesiminin anlayacağı bir dille ve biçimle yapılmış olan bilimdir. Popüler bilim ürünleri genellikle çok a...

Toplumsal bilim nedir ne demek

Toplumsal bilim nedir Toplumsal bilim; bir toplum bilimi terimidir. Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal. Toplum : Toplulu...

Bilimcilik nedir ne demek

Bilimcilik nedir Bilimcilik; felsefe, Eğitim alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Eğitim alanı...

Bilimkurgu nedir ne demek

Bilimkurgu nedir Bilimkurgu; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelecek çağları, yapılan düşsel yolculukları konu alan, ins...

Bilimleştirme nedir ne demek

Bilimleştirme nedir Bilimleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu o...

Bilimli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anlayışlı, akıllı, bilgili. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, den...

Bilimsel nedir Bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bilimsel" ile ilgili cümleler Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğ...

Bilimsel ad nedir ne demek

Bilimsel ad nedir Teknik terim anlamı: Bir taksonun Latince veya Latinceleştirilmiş adı. Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya,...

Bilimsel deneyci nedir ne demek

Bilimsel deneyci nedir Bilimsel deneyci; felsefe alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dene : Tane: Bah...

Bilimsel düşünce nedir ne demek

Bilimsel düşünce nedir Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntem...

Bilimsel görüşler nedir ne demek

Bilimsel görüşler nedir Teknik terim anlamı: Markanın ya da belgenin kullanılmasından ötürü çıkacak anlaşmazlıkları sonuçlandırmak için başvurulan bilimsel k...

Bilim adamı nedir ne demek

Bilim adamı nedir "Bilim adamı" ile ilgili cümleler Bilgin : Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan kimse, bilimci, âlim. Bilim : Genel geçerlik ve kesin...

Bilim dışı nedir ne demek

Bilim dışı nedir Bilim dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ...

Bilim dili nedir ne demek

Bilim dili nedir Bilim dili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: Dil]. Bir bilim dalına mensup kişiler tarafından...

Bilim felsefesi nedir ne demek

Bilim felsefesi nedir Bilim felsefesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bütün bilimler için geçerli yöntemleri araştıran...

Bilim iyeliği nedir ne demek

Bilim iyeliği nedir Teknik terim anlamı: Bilimsel çalışmalarla elde edilen sonuçlar üzerinde tanınan iyelik. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların ...

Bilim kuramı nedir ne demek

Bilim kuramı nedir Bilim kuramı; bir felsefe terimidir. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya...

Bilim kurgucu nedir ne demek

Bilim kurgucu nedir Bilim kurgucu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu o...

Bilim kurgusal nedir ne demek

Bilim kurgusal nedir Bilim kurgusal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen...

Türk dil kurumu yazın ve bilim yapıtları ödülü nedir ne demek

Türk dil kurumu yazın ve bilim yapıtları ödülü nedir Türk dil kurumu yazın ve bilim yapıtları ödülü; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Türk Dil Kurumunun ...

Ne bilim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne bileyim, nereden bileyim. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, de...

Sosyal bilim nedir ne demek

Sosyal bilim nedir Sosyal bilimler ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Türkiye'de zaman z...

Bilimci nedir Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya ...

Bilimdalı nedir ne demek

Bilimdalı nedir Bilimdalı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Konusu, incelediği olaylar ya da yordam ve işlemleri...

Bilimlerin sınıflandırılması nedir ne demek

Bilimlerin sınıflandırılması nedir Bilimlerin sınıflandırılması; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İncelediği konuların özelliğ...

Bilimleştirmek nedir ne demek

Bilimleştirmek nedir Bilimleştirme : Bilimleştirmek işi Bili : Bilgi. Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntem...

Bilimlik nedir Bilimlik; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: Bir bilim veya sanat konusunu uzun uzun açıklıyan kitap. Bilimli ...

Bilimsel açım nedir ne demek

Bilimsel açım nedir Teknik terim anlamı: Coğrafya dışındaki bilim alanında yapılan yenilik. Açım : Açma, açılış, küşat Bili : Bilgi. Bilim : Evrenin veya...

Bilimsel bilgi nedir ne demek

Bilimsel bilgi nedir Bilimsel bilgi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Görgül ve nesnel bir konusu bulunan ve bu konud...

Bilimsel deneycilik nedir ne demek

Bilimsel deneycilik nedir Bilimsel deneycilik; bir felsefe terimidir. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitel...

Bilimsel film nedir ne demek

Bilimsel film nedir Bilimsel film; Eğitim, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bilim verilerine dayanılarak yapılan, ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim