Against nedir English: A majority voted against the bill. Turkish: Bir çoğunluk tasarıya karşı oy verdi. English: Ali advised Mary against doi...

 
 
 

Against all risks nedir ne demek

Against all risks nedir English: These fragile items must be insured against all risks. Turkish: Kırılabilir bu parçalar bütün risklere karşı sigortalan...

Against long odds nedir ne demek

Against long odds nedir : Aykırı. -e karşı. Muhalif. Kontra. Aleyhinde. Ters olarak. -e zıt yönde. -e aykırı. Dayalı. -e değecek şekilde. Long : Arzu etmek. ...

Against public policy nedir ne demek

Against public policy nedir : Aleyhinde. -e aykırı. Kontra. -e zıt yönde. Aykırı. Muhalif. Mukabilinde. Ters olarak. -e doğru. Karşı. Public : Seyirciler. Kamu. ...

Against the current nedir ne demek

Against the current nedir English: The boat is going against the current. Turkish: Tekne akıntıya karşı gidiyor. English: Let us try to swim against the c...

Against the law nedir ne demek

Against the law nedir English: Child abuse is against the law. Turkish: Çocuk istismarı yasalara aykırıdır. English: In North America it is against th...

Against the sun nedir ne demek

Against the sun nedir : Dayalı. -e değecek şekilde. Muhalif. -e karşı. Mukabilinde. -e doğru. Karşısında. -e zıt yönde. Karşı. Aykırı. The : Belirli veya s...

Against the world nedir ne demek

Against the world nedir : Karşısında. Dayalı. -e doğru. Ters olarak. Aykırı. Mukabilinde. Karşı. -e karşı. Muhalif. -e değecek şekilde. The : Belli bir objey...

Against traffic nedir ne demek

Against traffic nedir English: We should guard against traffic accidents. Turkish: Trafik kazalarına karşı önlem almalıyız. : Ters olarak. -e zıt yönd...

Acted against his better judgement nedir ne demek

Acted against his better judgement nedir : Rol oynamak. Rol yapmak. Oynamak. Hareket etmek. Etki etmek. Numara yapmak. Görevini yapmak. Davranmak. Numarası yapmak. Against : ...

Amulet of plant against evil eye nedir ne demek

Amulet of plant against evil eye nedir : İnsan, hayvan, bitki, nesne ve ürünlerinin uygun düşen bir yerine asıldıkları, bağlandıkları, dikildikleri ya da konuldukları zaman...

Averting against the evil eye nedir ne demek

Averting against the evil eye nedir : Başka tarafa çevirmek. Önlemek. Bertaraf etme. Çevirmek. Gidermek. Against : -e değecek şekilde. -e karşı. -e aykırı. Karşısında. K...

Banged his head against the wall nedir ne demek

Banged his head against the wall nedir : Sevişmek. Vurmak. Güm diye çarpmak (argo terim). Yatmak. Küt diye çarpmak (argo terim). Çarpmak. Hızla çarpmak. His : Onun. Eril on...

Be proof against water nedir ne demek

Be proof against water nedir : -di. Durmak. Bulunmak. Anlamına gelmek. Mal olmak. Berylliumb (berilyum). Var olmak. -dı. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan ha...

Be up against the wall nedir ne demek

Be up against the wall nedir : Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. -dir. Bulunmak. -dı. -dır. Anlamına gelmek. Mal olmak. V...

Bring an accusation against somebody nedir ne demek

Bring an accusation against somebody nedir : Neden olmak. Doğurmak. Sebebiyet vermek. Kandırmak. Kazandırmak. İkna etmek. Razı etmek. Belirtmek. Ayıltmak. Getirmek. An : Sesli ...

Crime against humanity nedir ne demek

Crime against humanity nedir English: Slavery is a crime against humanity. Turkish: Angarya, insanlık dışı bir suçtur. English: War is a crime against humani...

Decide against someone nedir ne demek

Decide against someone nedir : Hüküm vermek. Karar vermek. Belirlemek. Azmetmek. Aklı kesmek. Karar verdirmek. Karar kılmak. Sonuca varmak. Kararlaştırmak. Sonuçl...

Delivery against payment nedir ne demek

Delivery against payment nedir : Temin. Teslim etme. Gönderme. Devretme. Bir şeyi, verilmesi gereken yere verme. Verim. Teslim. Bilgisayar, hukuk, iktisat, ekonomi,...

Enter an action against someone nedir ne demek

Enter an action against someone nedir : Yazılmak. Sınava girmek. Gümrük beyanında bulunmak. Geçirmek. Girmek (bilişim veya bilgisayar terimi). Sokmak. Girmek. Kaydetmek. Ü...

Against all aviation risks nedir ne demek

Against all aviation risks nedir : Karşı. -e karşı. Aykırı. Karşısında. -e doğru. -e değecek şekilde. Muhalif. Mukabilinde. -e zıt yönde. Aleyhinde. All : Ne var ne y...

Against all odds nedir ne demek

Against all odds nedir : -e karşı. Muhalif. Aleyhinde. Dayalı. -e değecek şekilde. Karşısında. -e doğru. -e aykırı. Karşı. -e zıt yönde. All : Hep. Tümünü. ...

Against his will nedir ne demek

Against his will nedir English: Tom did it against his will. Turkish: Tom, onu onun iradesine karşı yaptı. English: He was made to sign the contract ag...

Against nature nedir ne demek

Against nature nedir : Muhalif. Kontra. Aykırı. -e zıt yönde. -e değecek şekilde. -e karşı. -e doğru. Dayalı. Karşı. Ters olarak. Nature : Özellik. Alem. ...

Against receipt nedir ne demek

Against receipt nedir : -e karşı. Karşısında. Mukabilinde. Dayalı. Karşı. Aleyhinde. Aykırı. Kontra. -e zıt yönde. -e doğru. Receipt : Alınma (mektup vb.)....

Against the grain nedir ne demek

Against the grain nedir : Dayalı. Muhalif. Kontra. Mukabilinde. Aleyhinde. -e doğru. -e karşı. -e zıt yönde. -e değecek şekilde. Karşı. The : Belirli veya sp...

Against the rules nedir ne demek

Against the rules nedir English: It's against the rules. Turkish: Bu kurallara aykırıdır. English: That's against the rules. Turkish: Bu yasalara a...

Against the wind nedir ne demek

Against the wind nedir English: He pushed his nose against the window. Turkish: burnunu pencereye yasladı. English: We sailed against the wind. Tu...

Against time nedir ne demek

Against time nedir : Muhalif. -e değecek şekilde. Mukabilinde. -e karşı. Kontra. Aleyhinde. Ters olarak. Aykırı. Dayalı. Karşısında. Time : Müddet. Önel...

A house divided against itself nedir ne demek

A house divided against itself nedir English: A house divided against itself cannot stand. Turkish: Kendisine karşı bölünmüş bir ev ayakta kalamaz. : İngiliz alfabes...

Amulet against evil eye nedir ne demek

Amulet against evil eye nedir : Nazarı uzaklaştırdığına ve etkisiz duruma soktuğuna inanılan kumaş parçası, mavi boncuk, üzerlik otu, sarımsak, leylek pisliği, den...

Argue against something nedir ne demek

Argue against something nedir : -e belirti olmak. Belli etmek. Kanıtlamaya çalışmak. Göstergesi olmak. Becelleşmek. Karşı gelmek. Kandırmak. Münakaşa etmek. Görüşm...

Averting against the oral evil eye nedir ne demek

Averting against the oral evil eye nedir : Çevirmek. Gidermek. Başka tarafa çevirmek. Önlemek. Bertaraf etme. Against : Aykırı. -e karşı. Dayalı. -e zıt yönde. -e doğru. Kont...

Be dead set against somebody nedir ne demek

Be dead set against somebody nedir : -dır. Mal olmak. Anlamına gelmek. -dir. -di. -dı. Durmak. Olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal ...

Be up against it nedir ne demek

Be up against it nedir : Bulunmak. -dır. Anlamına gelmek. Durmak. Berylliumb (berilyum). Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal e...

Beat against the wind nedir ne demek

Beat against the wind nedir : Yenmek. Volta vurmak. Dayak atmak. Açmak (yol). Vuru. Yuvasından çıkarmak (av). Fizik, eskrim alanlarında kullanılır. Pataklamak. S...

Cash against goods nedir ne demek

Cash against goods nedir : Peşin ödeme. Mangır. Mal alınırken parasının ödenmesi. Bilgisayar, iktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Elde tutulan ve ödemele...

Decide against a thing nedir ne demek

Decide against a thing nedir : Karar verdirmek. Aklı kesmek. Belirlemek. Karar vermek. Sonuca varmak. Karar kılmak. Seçim yapmak. Karar vermesini sağlamak. Sonuçl...

Defense against loss nedir ne demek

Defense against loss nedir : Savunma. Bir takımın kalesini korumak ve gol yememek için oyun süresince çaba göstermesi. Doğrulama. Himaye. Bkz.defence. Koruma. G...

Discriminate against somebody nedir ne demek

Discriminate against somebody nedir : Ayrım gözetmek. Ayırım yapmak. Fark gözetmek. Ayrı tutmak. Farkı görmek. [#Ayırmak. Ayrım yapmak. Ayrımcılık yapmak. Ayrıcalık yapm...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim