Against türkçesi Against nedir

 • Kontra.
 • Ters olarak.
 • Muhalif.
 • -e zıt yönde.
 • Aykırı.
 • -e doğru.
 • Dayalı.
 • -e değecek şekilde.
 • -e aykırı.
 • Karşısında.
 • Aleyhinde.
 • -e karşı.
 • Karşı.
 • Mukabilinde.

Against ile ilgili cümleler

English: A majority voted against the bill.
Turkish: Bir çoğunluk tasarıya karşı oy verdi.

English: Ali advised Mary against doing that.
Turkish: Ali Mary'yi onu yapmaya karşı uyardı.

English: After an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
Turkish: Büyük anlaşmazlıklara karşı zorlu bir mücadeleden sonra, onlar nihayet şirketi tekrar kendi ayakları üzerinde durdurdular.

English: A house divided against itself cannot stand.
Turkish: Kendisine karşı bölünmüş bir ev ayakta kalamaz.

English: AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
Turkish: Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir.

Against ingilizcede ne demek, Against nerede nasıl kullanılır?

Against all aviation risks : Hava güvencesi ödeklerinde malların tüm dokuncalı olanaklara karşı güvencelendirilmesi deyimi. Bütün hava risklerine karşı. Hava çekincelerine karşı.

Against all odds : Tüm olanaksızlıklara rağmen. Her şeye rağmen. Tüm tuhaflıklara rağmen. Bütün engellere rağmen. Tüm zorluklara rağmen.

 

Against all risks : Tüm risklere karşı. Bütün rizikolara karşı. Bütün risklere karşı. Tüm rizikolara karşı.

Against his will : Zorla. İsteklerine karşın. İsteği dışında.

Against long odds : Sürpriz olarak. Beklenenin aksine.

Against receipt : Makbuz mukabili. Makbuz karşılığında. Teslim alma makbuzu karşılığında. Makbuz mukabilinde. Makbuz karşılığı.

Against the world : Herkese karşı. Her şeye karşı. Dünyaya karşı.

Against public policy : Kamu yararına aykırı. Kamu yararına aykırı davranışlar.

Against the wind : Rüzgarın estiği yönün aksine. Rüzgara karşı.

Against the law : Yasalara aykırı. Yasaya aykırı. Kanuna muhalif. Yasadışı.

İngilizce Against Türkçe anlamı, Against eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Against ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

In the face of : Yüzüne karşı. Dikkate alarak. Huzurunda. Karşında. Rağmen.

Antagonists : Rakip. Hasım. Karşı çıkan. Düşman. Karşı olan kimse.

Contrary to : Tersine. Hilafına olarak. Aksine. E karşı olarak. -in aksine.

Wrongly : Haksız yere. Yanlış. Ters. Sehven. Hatalı bir şekilde. Haksız bir şekilde. Yanlış bir şekilde.

Derogates : Almak. Alçalmak. Azaltmak. Eksiltmek. İhlal etmek. Küçümsemek. Bozmak. Küçültmek. Küçülmek.

 

Once again : Son olarak. Bir kez daha. Yalnız bir defa. Bir kere daha. Bir daha. Yeniden. İlk ve son olarak. Yine. Tekrar.

Counter : Muhalefet etmek. Karşılamak. Gelen tanecikleri tek tek sayan araç. Karşılık vermek. Marka. Karşı çıkmak. Fiş. Karşı atak yapmak.

Up against : Yazgısında olmak. Karşı karşıya. Kaderinde olmak. İle mücadele halinde. Yüz yüze.

Contradistinctive : Zıt. Zıtlık teşkil eden. Karşılaştırma ile ayırt edilebilen. Farklılık ile dikkat çeken.

Inversely : Devrik olarak. Ters. Tersine. Tersine olarak.

Against synonyms : anomalous, derogate, antithetic, in return for, once more, opposite, contradictious, crossways, athwart, unto, overlooking, damning, adversarial, opposed to, on the face of, wards, opposite to, towards, contra, over against, backwards, con, regenerate, contradictory, invertedly, before, converted, antagonist, gainst, shared, over again, contradictive, based.

Against zıt anlamlı kelimeler, Against kelime anlamı

Unregenerate : Tövbe etmeyen. Günahkar. Tövbekar olmamış. Islah olmamış. Ahlaksız. Düzelmemiş (ahlak).

Against ingilizce tanımı, definition of Against

Against kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Opposite to. Facing. Towards. Abreast. In this sense often preceded by over. As, against the mouth of a river.