Duyusal nedir, Duyusal ne demek

Duyusal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Duyu ile ilgili

"Duyusal" ile ilgili cümle örnekleri

  • "İmgeleme dayanan duyusal tasarımlar, şiirinin başlıca malzemesi." - S. Hilav

Felsefi anlamı:

Duyularla alınan hazlara ilişkin olan.

En küçük bir uyarıma tepki gösteren.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Duyuyla ilgili.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Duyu organları üzerine etkili olma durumu, organoleptik.

İngilizce'de Duyusal ne demek? Duyusal ingilizcesi nedir?:

sensitive, sensorial

Duyusal anlamı, tanımı:

Güzel duyusal : Estetik.

Duyu : İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum.

İle : Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Duyusal analiz : Üründeki kaliteyle ilgili değişimlerin duyu organlarıyla belirlenmesi, beş duyuyla yapılan analizler, organoleptik analiz.

 

Duyusal değerlendirme : Görünüş, koku, tat, dokunma temeline dayalı değerlendirme, organoleptik değerlendirme.

Duyusal deney : Koku, tat alma gibi duyuların esas olarak kullanıldığı analiz yöntemi.

Duyusal duyumlar : Görme, işitme, koklama, tad alma, dokunma, deri (basınç, ısı) duyumları; kinestetik duyumlar (devinim, durum); acı ve organ duyumları (açlık) olarak ayrılırlar. Her duyumun belli bir duyum niteliği (yeşil, acı, sert), belli bir duyum yoğunluğu (göz kamaştıran, mat) ve belli bir duyum süresi vardır.

Duyusal sinir sonlanmaları : Uyarımları alıp santral sinir sistemine ileten sonlanmalar. Bu özellikte olan sinirler; kas mekiklerinde ve tendo mekiklerinde sonlananlar, bağ dokuda sonlananlar ve intraepiteliyal sonlananlar olmak üzere üç gruba ayrılır.

Diğer dillerde Duyusal anlamı nedir?

İngilizce'de Duyusal ne demek? : adj. sensorial, sensory, sensate

Almanca'da Duyusal : sinnlich