Kuram nedir "Kuram" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Durum, biçim. Dokuz taşla oynanan bir çocuk oyunu. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılmış olan deneyler sonucu...

 
 
 

Kuramak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taşınmaz mal, mülk. İki parçayı birbirine dikerek eklemek. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getiri...

Kuramcı nedir Kuramcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kuram : Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori. Uygulamalardan bağımsız o...

Kuramlaştırma nedir ne demek

Kuramlaştırma nedir Kuramlaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıkta...

Kurampa nedir Kurampa; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Dolandırıcılık, düzen. Plan, tasarı. [bkz: kuramba]. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) 1/1 ölçeğinde, ayrıntılı çizim. a. bk. ayrınt...

Kuramsal dağılım işlevi nedir ne demek

Kuramsal dağılım işlevi nedir Kuramsal dağılım işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: dağılım işlevi]. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangisinin daha çok olasıl...

Kuramsal kimya nedir ne demek

Kuramsal kimya nedir Kuramsal kimya; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Özdeğin fiziksel kimyasal özellikleriyle bunlara ilişkin kural ve yasaları fiziksel, matematiksel yöntemlerle araştıran bilim dalı. Kimya'da t...

Kuramsal sıklıklar nedir ne demek

Kuramsal sıklıklar nedir Kuramsal sıklıklar; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir ömeklemde gözlenen sıklıklardan ayrı olarak kuramsal bir dağılım, kullanılarak bulunan sıklıklar. Sıklı : Kilitli Kura : İki veya...

Kuramsal tabakaya eşdeğer yükseklik nedir ne demek

Kuramsal tabakaya eşdeğer yükseklik nedir Kuramsal tabakaya eşdeğer yükseklik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kromatografik kolon verimliliğinin bir ölçüsü. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin ö...

Kurama nedir Kurama; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Yaradılış, biçim, yapı Ortaklaşa yapılmış olan yemek şöleni. Bir iş üzerinde konuşmak, görüşmek. Kuram : Belirli bir konudaki düşüncelerin...

Kurama bohçası nedir ne demek

Kurama bohçası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küçük kumaş parçalarının konulduğu bohça, yama bohçası. Bohça : İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dört köşe kumaş. Ufak ve seçme tütün dengi Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sırala...

Kuramba nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dolandırıcılık, düzen : Kurambaya mı çıktın. Kuruntu, düşünce. Kuruntu. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir...

Kuramcılık nedir ne demek

Kuramcılık nedir Kuramcı : Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan, nazariyeci, teorisyen. Kuram : Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü. Sistemli bir biçimde düzenl...

Kuramlaştırmak nedir ne demek

Kuramlaştırmak nedir Kuramlaştırma : Kuramlaştırmak işi Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bi...

Kuramsal nedir Kuramsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Ereği uygulama değil, kuram olan (öğretiler). // Aristoteles'in bilimleri sınıflamasında, matematik, fizik, Tanrıbilim kuramsal bilimlerdir....

Kuramsal dersler nedir ne demek

Kuramsal dersler nedir Kuramsal dersler; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı dersler. Ders : Öğretmenin öğrenciye belirli bir süre...

Kuramsal ölçek kurma nedir ne demek

Kuramsal ölçek kurma nedir Kuramsal ölçek kurma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçek sınarlarını, ölçüm konusuna ilişkin kuramda geliştirilmiş olan kavramlara işlemsel bir içerik kazandıracak biçimde oluşturan...

Kuramsal tabaka sayısı nedir ne demek

Kuramsal tabaka sayısı nedir Kuramsal tabaka sayısı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Ayırma kolonunda ayrılacak maddeleri ayırabilmek için kolonda bulunması gereken tabaka sayısı için kullanılan bir terim. Kura : İki v...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim