Kuram nedir "Kuram" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Durum, biçim. Dokuz taşla oynanan bir çocuk oyunu. Eğitim alanındaki sözlük a...

 
 
 

Dizimsel eksikli ılksavlı kuram nedir ne demek

Dizimsel eksikli ılksavlı kuram nedir Dizimsel eksikli ılksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirlenmez önermesi olan ya, da başk...

İktisadi kuram nedir ne demek

İktisadi kuram nedir İktisadi kuram; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Karmaşık iktisadi olaylardan birbirleriyle ilişkili...

İlksavlı kuram nedir ne demek

İlksavlı kuram nedir İlksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: bir kuram, kuramdaki mantıkça kapalı önerme kümesinin...

Örnekleyici kuram nedir ne demek

Örnekleyici kuram nedir Örnekleyici kuram; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Özdeksel halkbilim ürünlerinin gelişm...

Saptanır kuram nedir ne demek

Saptanır kuram nedir Saptanır kuram; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mantıkça kapalı önerme kümesi saptanır olan kuram. Sa...

Sözeden kuram nedir ne demek

Sözeden kuram nedir Sözeden kuram; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sözedilen dilin deyimlerini konu edinen sözeden dil...

Tekyapılı kuram nedir ne demek

Tekyapılı kuram nedir Tekyapılı kuram; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mantıkça kapalı önerme kümesinin tüm doğrulamları bi...

Tinçözümsel kuram nedir ne demek

Tinçözümsel kuram nedir Tinçözümsel kuram; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim ürün ve olaylarını, cinsel o...

Toplumsal kuram nedir ne demek

Toplumsal kuram nedir Toplumsal kuram; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumun oluşum ve değişimi, toplumsal sı...

Tümdengelimli kuram nedir ne demek

Tümdengelimli kuram nedir Tümdengelimli kuram; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlksavlı kuram. Tümdengelimli : Tümdengelimi içe...

Yorumsal eksiksiz ilksavlı kuram nedir ne demek

Yorumsal eksiksiz ilksavlı kuram nedir Yorumsal eksiksiz ilksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda doğru olan her önerm...

Kurama nedir Kurama; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Yaradılış, biçim, yapı Ortaklaşa yapılmış olan ye...

Kuramak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taşınmaz mal, mülk. İki parçayı birbirine dikerek eklemek. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıral...

Kuramcı nedir Kuramcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kuram : Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve b...

Kuramlaştırma nedir ne demek

Kuramlaştırma nedir Kuramlaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma...

Kurampa nedir Kurampa; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Dolandırıcılık, düzen. Plan, tasarı. [bkz: kuram...

Kuramsal dağılım işlevi nedir ne demek

Kuramsal dağılım işlevi nedir Kuramsal dağılım işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: dağılım işlevi]. Dağı : Tarlalard...

Kuramsal kimya nedir ne demek

Kuramsal kimya nedir Kuramsal kimya; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Özdeğin fiziksel kimyasal özellikleriyle bunlara iliş...

Kuramsal sıklıklar nedir ne demek

Kuramsal sıklıklar nedir Kuramsal sıklıklar; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir ömeklemde gözlenen sıklıklardan ayrı ola...

Coğrafyasal kuram nedir ne demek

Coğrafyasal kuram nedir Coğrafyasal kuram; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kültürün, bu arada halk kültürünün ol...

Devimsel kuram nedir ne demek

Devimsel kuram nedir Devimsel kuram; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Gaz özelliklerini, içindeki özdecikler...

Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram nedir ne demek

Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram nedir Dizimsel eksiksiz ilksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her önermesi belirlenir olan tutarl...

İlksavlandırılır kuram nedir ne demek

İlksavlandırılır kuram nedir İlksavlandırılır kuram; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kuramın ilksavlandırılır olması, bu kuram...

İşlevsel kuram nedir ne demek

İşlevsel kuram nedir İşlevsel kuram; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim olay ya da ürünlerinin halkın ...

Salt mantıksal kuram nedir ne demek

Salt mantıksal kuram nedir Salt mantıksal kuram; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Mantıksal olmayan değişmezler ile mantıksal olma...

Siyasal kuram nedir ne demek

Siyasal kuram nedir Siyasal kuram; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim ürünlerinin siyasal amaçlar için...

Sözedilen kuram nedir ne demek

Sözedilen kuram nedir Sözedilen kuram; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sözeden dilde inceleme konusu olan sözedilen dild...

Temel mantıklı kuram nedir ne demek

Temel mantıklı kuram nedir Temel mantıklı kuram; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Temel mantıklı bir biçimsel dil ile temel mantı...

Tinsel kuram nedir ne demek

Tinsel kuram nedir Tinsel kuram; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim ürünlerinin kaynağını, insanın d...

Tutarlı ilksavlı kuram nedir ne demek

Tutarlı ilksavlı kuram nedir Tutarlı ilksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her önermesi kanıtlanamayan ilksavlı kuram. T...

Yorumsal eksikli ilksavlı kuram nedir ne demek

Yorumsal eksikli ilksavlı kuram nedir Yorumsal eksikli ilksavlı kuram; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda doğru ama kanıtlanama...

Yorumsal eksiksiz olamayan kuram nedir ne demek

Yorumsal eksiksiz olamayan kuram nedir Yorumsal eksiksiz olamayan kuram; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İlksavlandırılır olmayan kuram. Örne...

Kurama bohçası nedir ne demek

Kurama bohçası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küçük kumaş parçalarının konulduğu bohça, yama bohçası. Bohça : İçine çamaşır, elbise vb. koyup sarılan dör...

Kuramba nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dolandırıcılık, düzen : Kurambaya mı çıktın. Kuruntu, düşünce. Kuruntu. Kura : İki veya daha çok aday arası...

Kuramcılık nedir ne demek

Kuramcılık nedir Kuramcı : Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan, nazariyeci, teorisyen. Kuram : Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut...

Kuramlaştırmak nedir ne demek

Kuramlaştırmak nedir Kuramlaştırma : Kuramlaştırmak işi Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir t...

Kuramsal nedir Kuramsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Ereği uygulama değil, kuram olan (öğretiler). // Ar...

Kuramsal dersler nedir ne demek

Kuramsal dersler nedir Kuramsal dersler; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve so...

Kuramsal ölçek kurma nedir ne demek

Kuramsal ölçek kurma nedir Kuramsal ölçek kurma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçek sınarlarını, ölçüm konusuna ilişkin...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim