Dağıl nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Toz kaldırarak esen rüzgâr. aklı dağılmak : düşünceyi belli bir konu, sorun üzerinde toplayamamak. çil yavrusu gibi dağılmak : toplu olarak bulunan insanların her biri bir yana dağılmak. efkarı da...

 
 
 

Dağılan faz nedir ne demek

Dağılan faz nedir Dağılan faz; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kolloit sistemde, bir maddenin parçacıklarının dağılma fazı denilen bir ortam içinde, süspansiyon hâlinde bulunması. Zooloji'deki ...

Dağılgan nedir ne demek

Dağılgan nedir Dağılgan; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Afyon ili, Emirdağ belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme...

Dağılım eğrisi nedir ne demek

Dağılım eğrisi nedir Dağılım eğrisi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Dağılım işlevinin çizge gösterimi. Teknik terim anlamı: Bir sıklık dağılımını çizimle göstermek, üzere, sıklık çokgenin...

Dağılım genişliği nedir ne demek

Dağılım genişliği nedir Dağılım genişliği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diziyi oluşturan verilerin en büyük ve en küçük ölçümle elde edilmiş değerler arasındaki fark. Dağı : Tarlalarda biten yabani o...

Dağılım hızı nedir ne demek

Dağılım hızı nedir Dağılım hızı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlacın belirli bir organa veya kompartımana dağılmasının veya sokulmasının hızı. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş ...

Dağılım kinetiği nedir ne demek

Dağılım kinetiği nedir Dağılım kinetiği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kan ve diğer doku bölmelerindeki ilaç konsantrasyonun zamana göre seyri, ilaç etkisinin zamana göre seyrini değerlendirmek için ...

Dağılım ölçümleri nedir ne demek

Dağılım ölçümleri nedir Dağılım ölçümleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Verilerin merkeze ilişkin dağılımları hakkında bilgi edinilen, dağılım genişliği, varyans, standart sapma, standart hata, değiş...

Dağılımdan bağımsız sayımbilim nedir ne demek

Dağılımdan bağımsız sayımbilim nedir Dağılımdan bağımsız sayımbilim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İncelenen ayrıtın anaevrendeki dağılımına bağlı olmaksızın kuramsal dağılımları konu alan ve örnek kestirmelerine elver...

Dağılabilme nedir ne demek

Dağılabilme nedir Dağılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangisinin daha çok olasılığı bulunduğunu ölçen temel ısıldevim-bilimsel ni...

Dağılabilmek nedir ne demek

Dağılabilmek nedir Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangisinin daha çok olasılığı bulunduğunu ölçen temel ısıldevim-bilimsel nicelik. [bkz: dakı] Dağıl : Toz kaldırarak esen rüzgâr. Dağılabilme :...

Dağılan kısım nedir ne demek

Dağılan kısım nedir Dağılan kısım; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sübyenin damlacık biçimindeki sıvı evre kısmı. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangi...

Dağılım nedir ne demek

Dağılım nedir "Dağılım" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir ölçme sonucunda elde edilen değerlerin ya da test puanlarının bir ortalama noktası çevresinde serpilmesi durumu, bk. sıklık dağılımı. Fiziksel Kimya...

Dağılım fazı nedir ne demek

Dağılım fazı nedir Dağılım fazı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir sübyenin ilaç, yağ veya reçine gibi maddeleri kapsayan kısmı. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu...

Dağılım hacmi nedir ne demek

Dağılım hacmi nedir Dağılım hacmi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlacın belli bir dozda kullanılmasından sonra dağılımın dengeye ulaşması ve bu sırada plazma örneği alınarak bundaki konsantrasyona ...

Dağılım işlevi nedir ne demek

Dağılım işlevi nedir Dağılım işlevi; İstatistik, Matematik alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (olasılık kuramı) anlamdaş, birikimli dağılım işlevi, kuramsal dağılım işlevi. Matematik'te terim anlamı: [bkz: olasılık iş...

Dağılım ortamı nedir ne demek

Dağılım ortamı nedir Dağılım ortamı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin asıltı büyüklüğünde dağıldığı sürekli ortam. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu dizgelerden hangi...

Dağılım yasası nedir ne demek

Dağılım yasası nedir Dağılım yasası; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: a(b+c) = ab + ac ve (b+c) a = ba + ca olduğunu belirleyen kural. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu di...

Dağılımdan bağımsız yöntem nedir ne demek

Dağılımdan bağımsız yöntem nedir Dağılımdan bağımsız yöntem; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir dağılım biçimine bağlı olmaksızın önsav sınama ya da güven aralığı kurma yöntemi, anlamdaş evrendeğersiz yöntem. Bağı : Bü...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim