İşlev nedir "İşlev" ile ilgili cümle örnekleri Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Bir değişkenin değerlerine karşılık atanan sayılar topluluğu. Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir kümedeki değişimin başka bir kümede yol açtığı değişimi...

 
 
 

İşlev işlevi nedir ne demek

İşlev işlevi nedir İşlev işlevi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: bileşke işlevi]. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksi...

İşlev yitimi nedir ne demek

İşlev yitimi nedir İşlev yitimi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Eğitim alanındaki anlamı: Kas ortakgüdümü (koordinasyon) için gereken düzenli devinimleri yapma yeteneğinin yiti...

İşlevcilik nedir ne demek

İşlevcilik nedir Sosyoloji'deki anlamı: Toplumsal yapıyı oluşturan öğelerin işlevlerini aydınlatmaya ağırlık veren kuramsal tutum. 2-(Toplumbilimde) Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan bir karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler dü...

İşlevler kuramı nedir ne demek

İşlevler kuramı nedir İşlevler kuramı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Gerçek değişkenli ya da karmaşık değişkenli işlevleri konu edinen kuram. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşlev : Bir nesne veya bi...

İşlevsel anlak düzeyi nedir ne demek

İşlevsel anlak düzeyi nedir İşlevsel anlak düzeyi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Canlının olağan koşullarda ortaya koyduğu anlak düzeyi. (Olağandışı uyaran ya da güdülerin etkisiyle bu düzey yükselebilir.). Anlak...

İşlevsel belirti nedir ne demek

İşlevsel belirti nedir İşlevsel belirti; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalık canlının hangi organ ve dokusuna yerleşmiş ise o doku, organ veya organ grubunun fizyolojik işlevlerinde azalma, artma,...

İşlevsel birlik nedir ne demek

İşlevsel birlik nedir İşlevsel birlik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birlikte değişen, devinimsel bir bağımlılık içinde bulunan, neden-sonuç ilişkisi gösteren belli süreç ya da olayların ortak özellikler...

İşlevsel budunbilim nedir ne demek

İşlevsel budunbilim nedir İşlevsel budunbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konusundaki olayları işlevsel açıdan inceleyen budunbilim. bk. işlevsel halkbilim, işlevsel insanbilim. Budunbilim : Özellik...

İşlev bozukluğu nedir ne demek

İşlev bozukluğu nedir İşlev bozukluğu; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Beyinde baş gösteren bir sakatlanma nedeniyle kişinin araç kullanma ve tasarladığı devimleri yapabilme gücünü yitirmesi. İşle : Nakış: İş...

İşlev değişmezi nedir ne demek

İşlev değişmezi nedir İşlev değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşlev türünden olan değişmez im. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Değiş : Değme işi. Değişim. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değişmez : Ay...

İşlev itimi nedir ne demek

İşlev itimi nedir İşlev itimi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Devinimsel görevlerin zedelenmesi ya da yitirilmesi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İtim : İki özdeciği ya da taneciği birbirinden uzaklaş...

İşlevci nedir ne demek

İşlevci nedir Bilimsel terim anlamı: İşlev : Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon. Bir deney...

İşlevden çıkarma nedir ne demek

İşlevden çıkarma nedir İşlevden çıkarma; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Pay belgitlerini ödeme. Durağan bir kuruluşu hizmetten çıkarma. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım. Çıkar : D...

İşlevsel nedir ne demek

İşlevsel nedir İşlevsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İşlevsel" ile ilgili cümle örnekleri Matematik terimi olarak kelime anlamı: Bir doğrusal uzay üzerinde tanımlanan ve değer kümesi bir sayıl oyut olan doğru...

İşlevsel aşağılık nedir ne demek

İşlevsel aşağılık nedir İşlevsel aşağılık; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Adler) Nicelik ya da nitelik açısından yeterli çalışma gücünden yoksun olma durumu. Aşağ : İplik eğirirken iğin ağır dönmesini sağlıya...

İşlevsel bilgi nedir ne demek

İşlevsel bilgi nedir İşlevsel bilgi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Uygulanma ve kullanılma niteliği olan bilgi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkeleri...

İşlevsel bozukluk nedir ne demek

İşlevsel bozukluk nedir İşlevsel bozukluk; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Beden yapısında bir çöküntü söz konusu olmadan herhangi bir örgenin işleyişinde baş gösteren bozukluk. (Sinirce sonucu gelişen körlük, ...

İşlevsel bütçe nedir ne demek

İşlevsel bütçe nedir İşlevsel bütçe; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Devlet gelirlerinin; eğitim, sağlık gibi alanlara nasıl dağıtılacağını öngören bütçe. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Bütçe : Devletin, bir...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim