Birlik nedir "Birlik" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Askeri birlik Küçük testi. Beraberlik Biyoloji'deki anlamı: Aynı ekolojik ortamı işgal...

 
 
 

Birlik kurul nedir ne demek

Birlik kurul nedir Birlik kurul; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ya da çeşitli işlerde birleşik yarar sağlamak isteye...

Birlik ortaklığı nedir ne demek

Birlik ortaklığı nedir Birlik ortaklığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genel olarak aynı uğraşıda bulunan ya da yeni yapım ...

Birlik uyruğu nedir ne demek

Birlik uyruğu nedir Teknik terim anlamı: Paris Birliği'ne üye olan bir ülkenin uyruğu. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane...

Birlik ülkesinde temelli yapım ya da tecim kuruluşu nedir ne demek

Birlik ülkesinde temelli yapım ya da tecim kuruluşu nedir Teknik terim anlamı: Üretim ve tecim yapmak üzere gerçek ve güvenilir niyetle kurulmuş işletme. Birlik ülkesi : Paris Birliği Anlaşma...

Günü birlik avcılık nedir ne demek

Günü birlik avcılık nedir Teknik terim anlamı: Fanyalı veya sade ağların belirli bölgelere akşam gün batarken uzatılıp sabah gün doğarken toplanarak yapılan av...

Üç birlik kuralı nedir ne demek

Üç birlik kuralı nedir Üç birlik kuralı; bir tiyatro terimidir. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Dram sanatının klasik bir ilkesi olan, yerde, sürede ve ...

Budunsal birlik nedir ne demek

Budunsal birlik nedir Teknik terim anlamı: Aynı dili konuşan ve aynı kültürü taşıyan insan topluluğu. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şe...

İşlevsel birlik nedir ne demek

İşlevsel birlik nedir İşlevsel birlik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birlikte değişen, devinimsel bir bağımlılık i...

Parasal birlik nedir ne demek

Parasal birlik nedir Parasal birlik; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Birden çok ülkenin tek bir para birimini ortak para...

Üçüncü dörtte birlik nedir ne demek

Üçüncü dörtte birlik nedir Üçüncü dörtte birlik; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir ölçekte deneklerin yüzde 75'inin üzeri...

Zırhlı birlik nedir ne demek

Zırhlı birlik nedir Zırhlı birlik; bir askerlik terimidir. Zırhlı : Büyük bir bölümü mermilere ve uçak bombalarına karşı bir zırhla korunmuş, genellikle ...

Birlikköy nedir ne demek

Birlikköy nedir Birlikköy; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Şırnak ilinde, Silopi ilçesi...

Birlikte anlamlı deyim nedir ne demek

Birlikte anlamlı deyim nedir Birlikte anlamlı deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden ...

Birlikte çevirim nedir ne demek

Birlikte çevirim nedir Birlikte çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses ile resmin aynı anda, aynı...

Birlikte değerlendirme nedir ne demek

Birlikte değerlendirme nedir Birlikte değerlendirme; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir ya da birçok öğrencinin durumunun öğr...

Birlikte değişki katsayısı nedir ne demek

Birlikte değişki katsayısı nedir Birlikte değişki katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birlikte değişme gösteren bir dağı...

Birlikte değişmeler yaklaşımı nedir ne demek

Birlikte değişmeler yaklaşımı nedir Birlikte değişmeler yaklaşımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir biçimde değişen bir ol...

Birlikte gidişim çizgisi nedir ne demek

Birlikte gidişim çizgisi nedir Birlikte gidişim çizgisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birlikte gidişimin çizgesel anlatımı ...

Birlikte gidişim katsayısı nedir ne demek

Birlikte gidişim katsayısı nedir Birlikte gidişim katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değişkenlere ilişkin gözlemlerin g...

Birlik çıkarına aykırılık nedir ne demek

Birlik çıkarına aykırılık nedir Teknik terim anlamı: Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Aykır...

Birlik etmek nedir ne demek

Birlik etmek nedir Teknik terim anlamı: Birleşmek. Etme : Etmek işi Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II)....

Birlik markaları nedir ne demek

Birlik markaları nedir Teknik terim anlamı: Tecim ve yapım işleriyle uğraşanların çıkarlarını korumak, onları yüreklendirmek ve aralarında denetimi sağlamak...

Birlik önceliği nedir ne demek

Birlik önceliği nedir Teknik terim anlamı: Paris Birliği'ne üye bir ülkeden sonra Birlik üyesi başka ülke ya da ülkelerde 12 ay içinde yapılan başvurmada, ...

Birlik ülkesi nedir ne demek

Birlik ülkesi nedir Teknik terim anlamı: Paris Birliği Anlaşması'nı uygulamakta bulunan ülke. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden b...

Birlik üyeleri nedir ne demek

Birlik üyeleri nedir Teknik terim anlamı: Gereken koşulları yerine getirerek Paris Birliği Anlaşması'na kabul edilen ülkeler. Birli : Bir parçadan oluşan,...

Ödenekliklerde birlik ilkesi nedir ne demek

Ödenekliklerde birlik ilkesi nedir Ödenekliklerde birlik ilkesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelecek akçalı yıl içinde düşünülen tüm...

Birinci dörtte birlik nedir ne demek

Birinci dörtte birlik nedir Birinci dörtte birlik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir ölçekte deneklerin yüzde 25'inin üzeri...

İktisadi birlik nedir ne demek

İktisadi birlik nedir İktisadi birlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üyeler arasındaki ticarette tüm engellerin kaldırı...

Komünist birlik nedir ne demek

Komünist birlik nedir Komünist birlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası proleteryanın 1847 yılında oluşturduğ...

Toplumsal birlik nedir ne demek

Toplumsal birlik nedir Toplumsal birlik; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal küme üyeleri arasında görül...

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için uluslararası birlik nedir ne demek

Yazın ve sanat yapıtlarının korunması için uluslararası birlik nedir Teknik terim anlamı: Sözleşme ile kurulan uluslararası birlik. Sözleşme gereğince, Birlik işlerini yürütmek üzere Bern'de çalışmakta ...

Birlikduygu büyüsü nedir ne demek

Birlikduygu büyüsü nedir Teknik terim anlamı: Birbirleriyle ilintili olan nesnelerin özdeksel ilinti ve bağlantı ortadan kalksa bile yine de birbirlerini etki...

Birlikte nedir Birlikte; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Birlikte" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Birlikte,...

Birlikte borçlu nedir ne demek

Birlikte borçlu nedir Birlikte borçlu; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müşterek borçlu. Birli : Bir parçadan ol...

Birlikte çökme nedir ne demek

Birlikte çökme nedir Birlikte çökme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Aslında çözünür olan türlerin, çökmekte olan katının ...

Birlikte değişki nedir ne demek

Birlikte değişki nedir Birlikte değişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki değişken arasındaki bağıntıyı ölçmek üze...

Birlikte değişmeler nedir ne demek

Birlikte değişmeler nedir Birlikte değişmeler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki olay arasında, birinin herhangi bir y...

Birlikte gidişim nedir ne demek

Birlikte gidişim nedir Birlikte gidişim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birden çok değişkene ilişkin gözlem değerleri...

Birlikte gidişim çözümlemesi nedir ne demek

Birlikte gidişim çözümlemesi nedir Birlikte gidişim çözümlemesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Birlikte değişmenin uygun düştüğü...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim