Birlik nedir "Birlik" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Askeri birlik Küçük testi. Beraberlik Biyoloji'deki anlamı: Aynı ekolojik ortamı işgal eden aynı ya da farklı türdeki bitkilerden oluşan topluluk. Dil bilgisi olarak anlamı: (...

 
 
 

Birlik kurul nedir ne demek

Birlik kurul nedir Birlik kurul; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ya da çeşitli işlerde birleşik yarar sağlamak isteyen ve daha çok para işleriyle uğraşan kişilerin birleşimiyle sağlanan kurul. Birli : Bir p...

Birlik ortaklığı nedir ne demek

Birlik ortaklığı nedir Birlik ortaklığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genel olarak aynı uğraşıda bulunan ya da yeni yapım işleri üzerinde çalışan kişilerin (en az yedi kişi) bu konular üzerinden daha verimli son...

Birlik uyruğu nedir ne demek

Birlik uyruğu nedir Teknik terim anlamı: Paris Birliği'ne üye olan bir ülkenin uyruğu. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, bir tan...

Birlik ülkesinde temelli yapım ya da tecim kuruluşu nedir ne demek

Birlik ülkesinde temelli yapım ya da tecim kuruluşu nedir Teknik terim anlamı: Üretim ve tecim yapmak üzere gerçek ve güvenilir niyetle kurulmuş işletme. Birlik ülkesi : Paris Birliği Anlaşması'nı uygulamakta bulunan ülke Da : Doğrulama, uygun bulma, evet. [bkz: dahacık, dâhacık]...

Birlikduygu büyüsü nedir ne demek

Birlikduygu büyüsü nedir Teknik terim anlamı: Birbirleriyle ilintili olan nesnelerin özdeksel ilinti ve bağlantı ortadan kalksa bile yine de birbirlerini etkileyecekleri ilkesine dayanan büyü türü. a. bk. benzetmeli büyü, dokunum büyüsü. Birli : B...

Birlikte nedir Birlikte; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Birlikte" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Birlikte, beraber Birlikte yaşama : Birlikte oturma, bir arada yaşama. Bununla birlikte : Bunun bö...

Birlikte borçlu nedir ne demek

Birlikte borçlu nedir Birlikte borçlu; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müşterek borçlu. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Birlik : Tek, bir olma durum...

Birlikte çökme nedir ne demek

Birlikte çökme nedir Birlikte çökme; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Aslında çözünür olan türlerin, çökmekte olan katının yüzeyinde veya onun ile birlikte sürüklenerek taşınması. Birli : Bir parçadan oluşan, ken...

Birlik çıkarına aykırılık nedir ne demek

Birlik çıkarına aykırılık nedir Teknik terim anlamı: Yapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Aykırı : Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif...

Birlik etmek nedir ne demek

Birlik etmek nedir Teknik terim anlamı: Birleşmek. Etme : Etmek işi Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II). Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Konun...

Birlik markaları nedir ne demek

Birlik markaları nedir Teknik terim anlamı: Tecim ve yapım işleriyle uğraşanların çıkarlarını korumak, onları yüreklendirmek ve aralarında denetimi sağlamak için kurulmuş tüzel kişiliği olan kuruluşlarca kullanılan markalar. Birli : Bir parçadan...

Birlik önceliği nedir ne demek

Birlik önceliği nedir Teknik terim anlamı: Paris Birliği'ne üye bir ülkeden sonra Birlik üyesi başka ülke ya da ülkelerde 12 ay içinde yapılan başvurmada, hakkın başlangıcının o ülkelerde de ilk başvurma tarihinden başlamış kabul edilmesi. Birl...

Birlik ülkesi nedir ne demek

Birlik ülkesi nedir Teknik terim anlamı: Paris Birliği Anlaşması'nı uygulamakta bulunan ülke. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Bir taneden oluşmuş, ...

Birlik üyeleri nedir ne demek

Birlik üyeleri nedir Teknik terim anlamı: Gereken koşulları yerine getirerek Paris Birliği Anlaşması'na kabul edilen ülkeler. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As (II) Birlik : Tek, bir olma durumu, va...

Birlikköy nedir ne demek

Birlikköy nedir Birlikköy; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Şırnak ilinde, Silopi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyde...

Birlikte anlamlı deyim nedir ne demek

Birlikte anlamlı deyim nedir Birlikte anlamlı deyim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden çok yönetilen deyimle bir araya geldiğinde tek başına anlamlı bir deyimi oluşturan deyim;...

Birlikte çevirim nedir ne demek

Birlikte çevirim nedir Birlikte çevirim; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses ile resmin aynı anda, aynı kuşak üzerine alınması. Ayrı çevirimin karşıtı. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde he...

Birlikte değerlendirme nedir ne demek

Birlikte değerlendirme nedir Birlikte değerlendirme; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir ya da birçok öğrencinin durumunun öğretmen ile birlikte öteki öğrenciler ya da ilgililerce birlikte değerlendirilmesi. Birli :...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim