Köy nedir Köy; Coğrafya, Halk Bilimi, Şehir alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel ...

 
 
 

Köy ekmeği nedir ne demek

Köy ekmeği nedir Tandır : Yere çukur kazılarak yapılmış olan bir fırın türü. Bazı yerlerde, kışın ayakları ısıtmak amacıyla alçak bir masanın altına m...

Köy ihtiyar meclisi nedir ne demek

Köy ihtiyar meclisi nedir İhtiyar : Baba veya anne. Cansız, sönük. Seçme. Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı. Eski. Meclis : Bu toplantının yapıldı...

Köy imamı nedir ne demek

Köy imamı nedir İmam : Cemaate namaz kıldıran kimse. En önde bulunan kimse, önder. Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı. Hz. Muhammed'den so...

Köy kent projesi nedir ne demek

Köy kent projesi nedir Köy kent projesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yeni işlendirme olanakları yaratarak köyden kente ...

Köy konutu nedir ne demek

Köy konutu nedir Köy konutu; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Köy yaşamının gereksinmelerine yanıt verecek biçimde yapıl...

Köy korucusu nedir ne demek

Köy korucusu nedir Geçici köy korucusu, 26 Mart 1985 442 [#sayılı Köy Kanununun, 74. maddesinde yapılmış olan değişiklikle muhtarın teklifi, kaymakamın ...

Köy kuşu nedir ne demek

Köy kuşu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Serçe. Köy : Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt...

Köy muhtarı nedir ne demek

Köy muhtarı nedir Muhtar, köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan kişidir. Kökeni Arapçadır ve "seçilmiş kişi" anlamına gelir. ...

Köy okulu nedir ne demek

Köy okulu nedir Köy okulu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Köyde yaşayan çocukların eğitim gereksinmesini karşıla...

Köy pilici nedir ne demek

Köy pilici nedir Köy pilici; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yaşamlarının büyük bölümünde dışarıda gezinme,...

Köy sınır belgesi nedir ne demek

Köy sınır belgesi nedir Köy sınır belgesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Köy yönetim kurullarının, köyün coğrafya ve ekonomik...

Köy topluluğu nedir ne demek

Köy topluluğu nedir Köy topluluğu; Halk Bilimi, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Köyde yaşayan insanlardan o...

Köy türküsü nedir ne demek

Köy türküsü nedir "Köy türküsü" ile ilgili cümle Türkü : Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume. Türk : Dünyanın çeşitli bölge...

Köy yeri nedir ne demek

Köy yeri nedir "Köy yeri" ile ilgili cümleler Köy : Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümü. Köy "İnsan köy yerinde ...

Kadı köy oyunu nedir ne demek

Kadı köy oyunu nedir Kadı köy oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anadolu'da oyun düzenleyenlere verilen adlardan biri....

Kent köy karşıtlığı nedir ne demek

Kent köy karşıtlığı nedir Kent köy karşıtlığı; Şehir, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kırsal alanların kentlere gö...

Köse köy oyunu nedir ne demek

Köse köy oyunu nedir Köse köy oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anadolu'da, halk tiyatrosunda, oyunları düzenleyene ...

Lal köy oyunu nedir ne demek

Lal köy oyunu nedir Lal köy oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anadolu'da sessiz ve sözsüz köy oyunlarına verilen ad...

Köyağı nedir ne demek

Köyağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yuvarlak, taneleri birbirinin üstüne sıkışmış, sulu ve tatlı bir çeşit pekmezlik üzüm. Yağ : Birleşiminde s...

Köy ağası nedir ne demek

Köy ağası nedir "Köy ağası" ile ilgili cümle Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. İngilizce'de Köy ağası ne demek? : n. squire Köy...

Köy derneği nedir ne demek

Köy derneği nedir Köy derneği; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Köy yönetiminin, bir köyün erkek, kadın bütün seçmenlerin...

Köy ihtiyar heyeti nedir ne demek

Köy ihtiyar heyeti nedir İhtiyar : Seçme. Cansız, sönük. Baba veya anne. Eski. Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı. Meclis : Bir konuyu konuşmak ve...

Köy ilköğretim kurulu nedir ne demek

Köy ilköğretim kurulu nedir Köy ilköğretim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Köy muhtarının başkanlığında köy okulu yön...

Köy kent nedir ne demek

Köy kent nedir Köy kent; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Köy-kent projesi kapsamında kırsal kesim nüfusunun iktisad...

Köy kethüdası nedir ne demek

Köy kethüdası nedir Köy kethüdası; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlılarda, köylerde devlet ile halk arasında ...

Köy koruculuğu nedir ne demek

Köy koruculuğu nedir Korucu : Kırsal bölgede güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevli. Orman veya kır bekçisi. Köy : Denizin, gölün küçük girintiler...

Köy kursları nedir ne demek

Köy kursları nedir Köy kursları; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Köylünün iş ve gücünde daha verimli olması, yaşayı...

Köy meydanı nedir ne demek

Köy meydanı nedir Meydan : Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Fırsat, imkân veya vakit. Alan, saha. Yarışm...

Köy odası nedir ne demek

Köy odası nedir Köylü : Köydeş. Köy halkı. Kaba, anlayışsız. Köyde yaşayan veya köyde doğmuş olan. Toplantı : Birden çok kimsenin belirli amaçlarla b...

Köy oyunu nedir ne demek

Köy oyunu nedir Köy oyunu; bir tiyatro terimidir. Oyun : Kumar. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Şaşkınlık ...

Köy romanı nedir ne demek

Köy romanı nedir Köy romanı; bir edebiyat terimidir. Edebi terim anlamı: Konusu köy havası ve özellikleri içinde gelişen roman. Bilimsel terim anlamı:...

Köy subaşısı nedir ne demek

Köy subaşısı nedir Teknik terim anlamı: Köyün düzenini koruyan kişi. Köy : Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünd...

Köy toplumbilimi nedir ne demek

Köy toplumbilimi nedir Köy toplumbilimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Köy topluluklarının toplumsal bütün içind...

Köy yanı nedir ne demek

Köy yanı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köydeki tarla. Köy : Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehird...

Köy yolu nedir ne demek

Köy yolu nedir Köy yolu; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Köyleri, kasabaları ve daha küçük yerleşim birimlerini birbir...

Kahya köy oyunu nedir ne demek

Kahya köy oyunu nedir Kahya köy oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anadolu'da oyunları düzenleyenlere verilen adlardan...

Kızılayak köy oyunu nedir ne demek

Kızılayak köy oyunu nedir Kızılayak köy oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anadolu'da oyunlan düzenleyenlere verilen adlar...

Kumpo köy oyunu nedir ne demek

Kumpo köy oyunu nedir Kumpo köy oyunu; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anadolu'da oyun düzenleyenlere verilen adlardan biri...

Küçük köy nedir ne demek

Küçük köy nedir Küçük köy; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Birkaç evden oluşan, çiftlikle köy arası bir kırs...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim